KURSPLAN I BILD
Mål
Bildundervisningen på skolan eftersträvar att ge eleverna följande kunskaper.
Efter det nionde året i grundskolan ska eleven:
•
•
•
•
•
•
•
•
kunna analysera och prata om bilder.
ha tränat sig på att se budskap i bilder.
tillgodosett sig verktyg och termer för dess användning.
på ett kreativt sätt kunna skapa och kommunicera med bild.
känna till bildens roll och betydelse för samhället idag och historiskt.
känna till några av historiens konstnärer samt några nutida.
känna till några yrkesområden verksamma inom bildämnet.
ha kunskaper i gestaltningen och formgivningens betydelse för vår miljö.
Arkitektur, design och grafisk formgivning.
• kunna välja material för att nå det uttryck han/hon vill uppnå.
• ha tekniskt kunnande i olika material.
• ha vissa kunskaper om digitalbild.
Bildämnet ska skapa förutsättningar för kreativ kommunikation. I dagens
massmediala samhälle är det viktigt att kritiskt kunna granska
bildinformation.
Sist men inte minst ska vi ha kul, utforska och upptäcka.
Dessa moment ingår i skolans temaarbete:
ÅK6: tema ”jag”- självporträtt
ÅK7: tema ”kommunikation”- reklambilder +tema ”hälsa”-affisch
ÅK8: tema ”kärlek”tema”Stockholm”
ÅK9: tema ”framtid”tema”världen”-valfri