Fördjupning Historia åk9

advertisement
Fördjupning Historia åk9
Eget arbete!! (Fördjupning) (Orsak-Händelse-Konsekvenser-Analys)
(Förbered också en muntlig redovisning av ditt arbete) (Powerpoint till mig!)
Förlsag till arbetsområden:
















Koloniernas frigörelse! (tex. Indien 1947, Afrika…)
Staten Israel bildas! (1948 1967) och Israel-Palestina konflikten (1967 )
Koreakriget (1950-1953)
Kubakrisen (april 1961)
Vietnamkriget (1960-70-talet)
Berlinmuren (1961-1989) och Östeuropas (Järnridån) fall (1989-1990)
Rymdkapplöpningen (första månlandningen 1969)
Olof Palme (d. 1986)
Kriget mellan Iran-Irak (1980-1988)
Kina efter 1945 (Himmelska fridens torg 1989)
Kriget i fd. Jugoslavien (1990-talet)
Internets historia
Kosovokonflikten (2000-2001)
Kriget mot Terrorismen (2001 )
Den arabiska våren (Tunisien, Egypten, Libyen)
Inbördeskrig i Syrien
Du skall arbeta med det arbetsområde du tycker verkar mest intressant. Är ni
flera som vill arbeta med samma sak får ni samarbeta och göra en redovisning
tillsammans.
Den viktiga delen av redovisningen är den muntliga. Använd Powerpoint eller
motsvarande för din presentation. Jag vill ha presentationen i förväg så den
finns på datorn när vi börjar.
Du ska också formulera en fråga om det viktigaste du tar upp i ditt arbete som
du tycker att de som lyssnar ska komma ihåg. Lämna till mig i förväg!
Download