Exempel på Powerpoint presentation

advertisement
Exempel på Powerpoint
presentation
Publicera via Office-tillägg
 Installeras som ett tillägg på din egen dator
 Möjliggör både direktpublicering och
dokumentpublicering
 Filtrering gör att HTML-koden kan följa t ex XHTMLstandard
 Typsnitt kan konverteras till webbens typsnitt
 Enklare sätt att publicera än via redigeringsläget
 Stöd finns för MS Word, MS Excel och MS PowerPoint
 Bilder och andra Office-dokument kommer med vid
publiceringen
Direktpublicering vs
dokumentpublicering
 Direktpublicering
– Används för att skapa sidor i EPiServer
– Typsnitt/formatering kan konverteras till webbens formatering
– Innehållet underhålls i EPiServer
 Dokumentpublicering
– Används för att visa dokument via webben
– Dokumenten bibehåller sig grafiska design och sina funktioner
(Powerpoint)
– Material kan visas i webbutförande och i originalformat
Exempel på bild
Download