Namn på presentationen 2012-07-02

advertisement
Namn på presentationen
2012-07-02
Riktigt rolig PowerPoint
>
Fokusera på ett intressant ämne per sida
>
Skriv brödtexten kort, koncist och i 24 punkter
>
Bilder är kul
>
Tunga bilder är jobbigt för PPT
>
Nu börjar det nästan bli fullt
>
Men du får plats med några rader till eller möjligen en
punkt som tar två rader
Riktigt rolig PowerPoint
Här visar vi exempel på brödtext som löper utan
punktlista. Fokusera på ett intressant ämne och skriv
brödtexten kort, koncist och i 24 punkter.
Kanske ett nytt stycke där texten löper vidare på några
rader. Dock inte för mycket text. Då blir det jobbigt att
läsa. Lätta gärna upp med en bild. Tunga bilder är
jobbigt för en PPT-presentation.
Riktigt rolig PowerPoint
Här visar vi korta meningar utan punktlista.
Skriv brödtexten kort, koncist och i 24 punkter.
Bilder är kul.
Tunga bilder är jobbigt för PPT.
Nu börjar det nästan bli fullt.
Men du får plats med några rader till eller möjligen en
punkt som tar två rader.
Riktigt rolig PowerPoint
>
Fokusera på ett
intressant ämne
>
Skriv punktlistorna kort
och koncist
>
Bilder är kul
>
Tunga bilder är jobbigt
för PPT-presentation
>
Nu börjar det bli fullt
Riktigt rolig PowerPoint
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards