Totalförbud mot användning av rotenon

advertisement
2011/12
mnr: MJ441
pnr: SD76
Motion till riksdagen
2011/12:MJ441
av Lars Isovaara (SD)
Totalförbud mot användning av
rotenon
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om införande av totalförbud mot användning av rotenon.
Motivering
Nervgiftet rotenon används för att ta död på fiskar genom att giftet slår ut
fiskarnas syresättningsförmåga. Tidigare rotenonbehandlades sjöar för att
därefter kunna användas som inplanteringsvatten för exempelvis olika
laxfiskar. Detta förfarande är numera förbjudet. Rotenonbehandling är dock,
enligt en vattendom från 2001, möjlig att använda på dispens. Under
sommaren 2011 användes nervgiftet bl.a. i Hornavan i Arjeplog.
Rotenonbehandling innebär att vattnet varken kan användas som dricksvatten,
badvatten eller som fiskevatten. Vid försök på möss har rotenon kunnat
kopplas till Parkinsons sjukdom.
Ett totalförbud mot all användning av nervgiftet rotenon är således i högsta
grad önskvärt.
Stockholm den 29 september 2011
Lars Isovaara (SD)
1
Download