Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård

advertisement
Kostnader för läkemedelsförmån
samt läkemedel i slutenvård
Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010
Utveckling t.o.m. juni 2013
Materialet:
• avser kostnader inklusive moms
• är ej åldersstandardiserat
Jessica Bylund [email protected]
Bo Claesson [email protected]
Månadsvisa kostnader för förmånen samt procentuell
förändring
Kostnader 2012
Kostnader 2013
Procentuell förändring
2 500
4%
2,7%
2 250
2%
2 000
0,7%
0%
Miljoner kronor
1 500
-2,4%
-2%
1 250
-4%
1 000
-4,7%
750
-6%
500
-8%
250
-9,0%
-9,2%
0
-10%
Jan
Feb
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
2
Dec
Procentuell förändring
1 750
Kostnadsutveckling ackumulerad månadsvis i mnkr samt procentuell
förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
Kostnader 2012
Kostnader 2013
Procentuell förändring
5,0%
20 000
Miljoner kronor
15 000
1,0%
0,7%
-1,0%
10 000
-3,5%
-3,7%
-3,8%
-4,1%
5 000
-3,0%
-5,0%
-5,8%
0
-7,0%
Jan
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
3
Dec
Ackumulerad procentuell förändring
3,0%
Kostnadsutveckling för förmånen – löpande 12 månadstal
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
-3,0%
-3,5%
-4,0%
-4,5%
-5,0%
-5,5%
-6,0%
-6,5%
-7,0%
2008
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
2009
2010
2011
2012
4
2013
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
5
Sverige
Västra Götalands
Jämtlands
Östergötlands
Jönköpings
Södermanlands
Örebro
Stockholms
Kalmar
Uppsala
Kronobergs
År 2012
Västerbotten
Blekinge
Skåne
Västmanland
Dalarna
Halland
Norrbottens
Gävleborg
Västernorrland
Gotland
Värmland
Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv.
År 2013 t.o.m. juni
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
6
Västra Götalands
Jämtlands
Östergötlands
Jönköpings
Södermanlands
Örebro
Stockholms
Kalmar
År 2013 t.o.m. juni
Uppsala
Kronobergs
Västerbotten
Blekinge
Skåne
Västmanland
Dalarna
Halland
Norrbottens
Gävleborg
Västernorrland
Gotland
Värmland
Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv.
1 200
Riket
1 017 kr/inv
1 000
800
600
400
200
0
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
samt egna beräkningar
7
Uppsala
Stockholm
Västra Götaland
Kronoberg
Skåne
Halland
Jönköping
Västerbotten
Sverige
Östergötland
Behovsmodell
Örebro
Västmanland
Jämtlands
Sörmland
Gotland
Dalarna
Gävleborg
Kalmar
Blekinge
Värmland
Västernorrland
Norrbotten
Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt
faktisk kostnad t.o.m. juni, kr per inv.
1 200
Faktisk kostnad
1 000
800
600
400
200
0
Procentuell kostnadsutveckling jämfört med
föregående år per månad 2013
Landsting
Stockholm
Uppsala
Sörmland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Sverige
Jan
3,0
2,4
0,0
11,3
5,6
-2,5
2,6
-3,8
-0,9
0,1
2,1
-2,8
-2,0
-1,9
-2,8
-4,2
4,8
-3,7
-0,7
1,5
-2,1
0,7
Inkl. moms
Källa: Apotekens service AB
Feb
-8,9
-5,6
-8,9
-3,6
-6,0
-13,8
-9,3
-6,8
-12,9
-9,9
-9,6
-7,5
-12,0
-8,7
-9,6
-10,2
-9,1
-8,9
-10,4
-9,0
-14,9
-9,0
Mar
-8,4
-8,2
-10,5
-3,2
-3,1
-12,5
-7,5
-10,7
-14,6
-10,5
-9,8
-8,4
-11,0
-12,7
-7,8
-7,1
-10,1
-11,8
-11,9
-9,3
-16,9
-9,2
Apr
4,9
1,7
0,7
7,6
-0,3
0,5
6,3
4,2
-2,4
1,4
6,7
1,8
2,5
3,0
2,9
1,5
5,8
-1,0
1,6
-1,4
-0,3
2,7
Maj
-3,1
1,4
0,9
5,5
-0,4
-2,1
-2,6
1,8
-10,5
-2,6
-0,2
-2,2
-2,4
-4,4
-6,7
-2,2
1,2
-4,9
-2,6
-2,7
-12,4
-2,4
Jun
-5,7
-2,3
-10,9
0,2
-2,4
-8,2
-3,3
-5,4
-8,4
-3,3
1,5
-5,3
-4,2
-5,0
3,2
-5,5
-6,2
-4,0
-3,0
-10,9
-9,9
-4,7
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
8
Dec
Totalt
-3,1
-1,8
-4,8
2,9
-1,1
-6,5
-2,3
-3,5
-8,4
-4,2
-1,6
-4,1
-4,9
-5,1
-3,6
-4,6
-2,3
-5,8
-4,5
-5,3
-9,6
-3,7
Svårigheter att följa kostnader för
rekvisitionsläkemedel över tid
- Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är inte jämförbara
med tidigare år. Det beror på att allt fler landsting går över till
att redovisa sina kostnader för rekvisitionsläkemedel i
avtalspriser - och inte som tidigare i det oftast högre listpriset.
Dessutom redovisas inte arbetskostnader och eventuella
handelsvaror i beredningar från den 1 januari 2010.
- Vi redovisar därför kostnaderna för 2013 i varje landsting
utan jämförelser med tidigare år.
- På SKL:s hemsida finns information om när de olika
landstingen börjar redovisa avtalspriser.
9
Kostnad för rekvisitionsläkemedel per landsting 2013
Källa: Apotekens service AB
10
Kostnad för rekvisitionsläkemedel i kronor per invånare
och landsting 2013
Källa: Apotekens service AB
11
Download