LINJ ¨AR ALGEBRA F ¨OR 3-TERMIN Läs alltid den del i början på

advertisement
LINJÄR ALGEBRA FÖR 3-TERMIN
DANIEL LARSSON
Läs alltid den del i början på varje kapitel som heter Introductory example.
- Boken heter L INEAR A LGEBRA AND I TS A PPLICATIONS av David C. Lay.
Datum
14 jan
21 jan
28 jan
4 feb
11 feb
18 feb
25 feb
4 mar
11 mar
18 mar
25 mar
1 apr
8 apr
15 apr
22 apr
29 apr
6 maj
?
7 jun
Innehåll
Kapitel
Preparation och Repetition (vektorer, linjer, plan)
Ekvationssystem, Gauss elimi1.1–1.2
nation
Vektorekvationer, linjärt spann
1.3–1.4
Lösningsmängder,
1.5+1.7 (självstudium: 1.6)
linjärkombinationer,
linjärt
beroende
Linjära avbildningar och deras
1.8–1.9
geometri
Studiefri. Läs 1.10 på egen
hand.
Matrixräkning
2.1
Invers matris
2.2–2.3 (2.6–2.7 efter intresse)
Rn ,
underrum,
nollrum,
2.8–2.9
värderum, rang, dimension,
dimensionssatsen
Determinanter
3.1–3.2
Cramers regel + användningar
3.3
Påsk
Egenvärden,
egenvektorer,
5.1–5.2
karakteristiska ekvationen
Diagonalisering, matriser till
5.3–5.4
linjära avbildningar
Komplexa egenvärden,
ev.
4.9, 5.5
Markov-kedjor
System av differentialekva5.6–5.7
tioner, dynamiska system
Fördjupning + repetition
?
Repetition ?
?
Examen
1
Download