Ett komplett system för en effektiv och lönsam verkstad

advertisement
Kobra II Verkstad
Ett komplett system för en
effektiv och lönsam verkstad
Med grundsystemet Kobra II Verkstad får du alla de funktioner som krävs för
att verkstaden ska fungera effektivt och smidigt. Du skapar kostnadsförslag
och order, bokar upp artiklar, skapar underlag till mekanikern, tar betalt av
kund och hanterar försäkrings- och garantiärenden.
Fördelar
• Behörighetssystem som
styr vem som får göra vad
Du säkerställer din lönsamhet på varje order genom att göra en kalkyl innan du
(behörigheten styrs efter
gör slutordern. Systemet hjälper dig att ”vikta” dina timpriser beroende på märke,
vilken typ av funktioner du
modell, årsmodell och typ av arbete, så att du alltid har ett konkurrenskraftig pris,
behöver i ditt arbete)
samtidigt som du säkrar att du tjänar pengar på mer krävande modeller.
• Du kan använda systemet
för att skapa kampanjer för
Detta ingår i modulen
att öka affären
• Dokument för order,
• Lokala paket för återk. arbeten
• Reservation av reservdelar
fakturautskrift och låneför-
• Viktning av timpriser
• Automatisk kontering
bindelse vid lånebil/hyrbil,
• Automatisk rabatthantering
• Automatiskt uppl. garantiärende
finns som färdiga mallar
• Arbetsorder med upp till 99 jobb
• Hantering av försäkringsärenden
som du kan anpassa med
• Reparationspaket
• Skadefördelning
egen logo mm
• Fördelning order till flera betalare
• Historik via centralt register
• Kreditering med kopiering till ny ao
• Integration Menu Pricing system
Systeminfo
Modulen kräver att du har
Som stöd har du ett register för olika märken med färdiga arbetsoperationer, kom-
Kobra II Lager. Integration
pletta reparationspaket och priser som söks fram via REG-nr, modell eller chassi-
finns till våra populära til�-
nummer. Via integration med generalagentens system eller något av marknadens
läggsmoduler Verkstadsbok-
andra menu pricing system eller EPC-program, uppdateras arbetsoperationer och
ning Webb, Integration Cabas,
artiklar korrekt.
Betalkorthantering, Tidredovisning, Verkstadsplanering,
Kundens och fordonets uppgifter söks enkelt fram via din egen databas, general-
E-dokument mfl.
agentens system eller via Transportstyrelsens register. Du kan också få fram fordonets tidigare reparationshistorik.
FordonsData Nordic AB | Hedvig Möllers gata 6 | 223 55 LUND | Tel 010-474 96 00 | [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards