Kulturtidskrifter beviljade produktionsstöd 2009

advertisement
Tidskrift
Huvudsaklig ämnesinriktning
Afghanistan-nytt
Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori
och estetik
Anushilon
Aorta
Arena
Arkitekturtidskriften KRITIK
Artikel 14
Avaye Zan
Balder
Bang
Bild & Bubbla
Bîrnebûn
bis
C"est Bon Anthology
Danstidningen i Stockholm
Ekonomisk förening
Internationella frågor, Bistånd
Darvag
Diaspora/Dijaspora
Divan
É Romani Glinda
Euroturk
Expo - demokratisk tidskrift
Fantasin
Faslnameye Baran
Film & TV
Film International
Filmkonst
Filmrutan
Filosofisk tidskrift
Fjärde Världen
FLM
Fronesis
Ful
Fältbiologen – organ för Sveriges
Fältbiologiska ungdomsförening
(SFU)
Geist
Glänta
Grafiknytt
Hajalnama
Hjärnstorm
Hujådå
Humanisten
i&m, Invandrare & Minoriteter
Jefferson
Judisk Krönika
Beviljat prod-stöd 2009
75 000
Filosofi, Litteratur och språk
Barn och ungdom, Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Samhälle och debatt
Arkitektur och design, Samhälle och debatt
Samhälle och debatt, Flyktingfrågor
Genusfrågor, Samhälle och debatt
Allmänkulturellt, Samhälle och debatt
Genusfrågor, Samhälle och debatt
Litteratur och språk, Tecknade serier
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Arkiv, bibliotek och museer
Tecknade serier
225 000
25 000
75 000
200 000
150 000
100 000
75 000
25 000
600 000
250 000
100 000
25 000
50 000
Allmänkulturellt, Teater och dans
Barn och ungdom, Genusfrågor, Internationella
frågor, Litteratur och språk, Psykologi,
Samhälle och
Barn och ungdom, Litteratur och språk
Psykoanalys och kultur
Nationella minoriteter, Internationella frågor,
Samhälle och debatt
Barn och ungdom, Samhälle och debatt
Internationella frågor, Samhälle och debatt
Litteratur och språk, Samhälle och debatt
Allmänkulturellt, Arkeologi och historia, Film
och foto, m.fl.
Film och foto
Film och foto
Film och foto, Samhälle och debatt
Film och foto
Filosofi
Internationella frågor, Antropologi
Film och foto
Filosofi, Samhälle och debatt
Allmänkulturellt, Genusfrågor
400 000
Barn och ungdom, Miljö och natur
Filosofi, Konst och konsthantverk
Allmänkulturellt
Konst och konsthantverk
Litteratur och språk
Allmänkulturellt
Allmänkulturellt, Samhälle och debatt
Religion, Samhälle och debatt
25 000
25 000
600 000
100 000
50 000
200 000
50 000
25 000
Samhälle och debatt, migration & kulturmöten
Musik
Nationella minoriteter, Allmänkulturellt,
Samhälle och debatt
400 000
100 000
100 000
75 000
400 000
150 000
25 000
200 000
50 000
75 000
300 000
300 000
100 000
25 000
25 000
50 000
100 000
400 000
75 000
200 000
Jules Verne-Magasinet/Science
Fiction Nytt
Kapten Stofil
Karavan
Komma
Konstperspektiv
Konsttidningen
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär
kritik och essäistik
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift
Kulturtidskriften Cora
Lambda Nordica
Latinamerika
Le Romané Nevimata
Liekki Ruotsinsuomalainen
kulttuurilehti Sverigefinsk
kulturtidskrift
Lira Musikmagasin
Lyrikvännen
Magasinet Novell
Mana
Medusa
METAvisi
Miljötidningen
Nutida Musik
OEI
Opsis Kalopsis
Ord&Bild
Orientaliska studier
Orkester Journalen
Paletten
papi
Parnass
Pequod
Pockettidningen R
Ponton
Populär Arkeologi
Provins
Psykoanalytisk Tid/Skrift
Re:public Service
Sáminuorat
Scoop - tidskrift för grävande
journalister
Signum: katolsk orientering om
kyrka, kultur och samhälle
Site
SocialistiskDebatt
Socialpolitik
Språktidningen
Subaltern
Suecia Polonia
Södra Afrika
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Serier
Litteratur och språk
Litteratur och språk
Konst och konsthantverk
Konst och konsthantverk
75 000
50 000
600 000
25 000
350 000
150 000
Litteratur och språk
Barn och ungdom, skola, pedagogik
Allmänkulturellt, Genusfrågor
Genusfrågor, Litteratur och språk
Internationella frågor
Nationella minoriteter, Barn och ungdom,
Samhälle och debatt
175 000
200 000
100 000
25 000
200 000
Nationella minoriteter, Allmänkulturellt,
Litteratur och språk
Musik
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Musik
Samhälle och debatt, Antirasistiska frågor
Arkeologi och historia
Nationella minoriteter, Allmänkulturellt,
minoritetsspråket meänkieli
Internationella frågor, Miljö och natur
Musik
Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Barn och ungdom
Litteratur och språk, Samhälle och debatt
Internationella frågor
Musik
Konst och konsthantverk
25 000
75 000
425 000
325 000
75 000
200 000
75 000
75 000
75 000
250 000
350 000
350 000
600 000
50 000
300 000
575 000
Konst och konsthantverk, Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Litteratur och språk
Samhälle och debatt
Barn och ungdom, Litteratur och språk
Arkeologi och historia
Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Psykologi
Allmänkulturellt, Samhälle och debatt
Nationella minoriteter, Barn och ungdom
15 000
100 000
150 000
300 000
150 000
75 000
250 000
200 000
225 000
100 000
Allmänkulturellt, Samhälle och debatt
125 000
Religion, Samhälle och debatt
Filosofi, Konst och konsthantverk
Genusfrågor, Samhälle och debatt
Barn och ungdom, Samhälle och debatt
Litteratur och språk
Allmänkulturellt, Samhälle och debatt
Arkeologi och historia, Samhälle och debatt
Internationella frågor, Samhälle och debatt
75 000
150 000
25 000
425 000
100 000
100 000
75 000
75 000
Teatertidningen
Tidig Musik - från antik till tidig
romantik
Teater och dans
475 000
Musik, Teater och dans
Nationella minoriteter, Allmänkulturellt,
Samhälle och debatt
Litteratur och språk
Filosofi, Samhälle och debatt
100 000
Tidskriften 00TAL
Tidskriften OPERA ekonomisk
förening
Tidskriften Svenskt konsthantverk
Tidskriften Sydasien
TUMMUZ
Konst och konsthantverk, Litteratur och språk
550 000
Musik, Teater och dans
Konst och konsthantverk
Internationella frågor, Samhälle och debatt
Barn och ungdom, Litteratur och språk
300 000
25 000
75 000
50 000
Underground Productions (UP)
Vägen ut
Västsahara
Konst och konsthantverk, Samhälle och debatt
Samhälle och debatt, kriminalitet/druger
Internationella frågor, Samhälle och debatt
Tidningen Yks"Kaks
Tidskrift för litteraturvetenskap
Tidskrift för politisk filosofi
50 000
100 000
50 000
25 000
25 000
75 000
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards