Ladda ner

advertisement
Kårhögtid 2009-12-03
Bildvisning
Musik
Inmarch (patrull)
Psalm
Fredslågan Fredsbudskapet
Miniorlagen
Scoutlagen
Junior
Erik
Gunnar Scoutlöftet scoutinvigning
Halsdukar för juniorer.
Ledarinvigning Olav, Erik, Martin
”Härmed inviger jag dig till
ledare i Svenska Scoutförbundet”
Ledarstipendium Sixten
Scoutbönen
Psalm
Avslutningsord
Terminsstart brev
Tack till bak och mammor, Jessica
Scoutsången
Valspråk och lösen
Fredsljuset från Betlehem 2009
När Gud skapade orden
tänkte han nog ordet krig
som snöbollskrig,
vattenkrig,
kuddkrig.
Men så kom vi grymma människor
som skapade ordet
kärnvapenkrig
Det var inte Guds mening.
Människor hatar ofta varandra
därför att de fruktar varandra.
De fruktar varandra
därför att de inte känner varandra.
De känner inte varandra
därför att de inte har några
förbindelser med varandra.
De har inga förbindelser med varandra
för att de lever åtskilda.
Så sträck ut din hand till en annan människa.
Bilda en ring runt jorden tillsammans med andra.
Strunta i tro, hudfärg och annat som verkar skilja oss åt.
För längst in i våra hjärtan vill vi alla leva i fred med varandra.
Download