Vad innebär det att lita på Gud?

advertisement
ANDRA SAMLINGEN
Psalm 23
Vad innebär det
att lita på Gud?
Psalm 23 tillhör de mest älskade texterna i Bibeln. Psalmen svarar på
frågan: Vad innebär det att lita på Gud? Greger Andersson hjälper
oss att närma oss psalmen på nytt sätt genom att tillämpa
tolkningsnycklarna och leva oss in i bildspråket.
Välkommen hit!
Dela kort och enkelt med varandra hur veckan sett ut. Berätta ärligt för
varandra hur det gått med de steg i tro ni bestämde er för i förra samlingen?
Vad var det du skulle göra? Vad har du lärt dig och upplevt, både av det som
gått bra eller inte så bra? Uppmuntra det som är gott och positivt. Be för
varandra och ert samtal idag!
Starta upp! (ca 15 min)
Styr in på dagens ämne genom gå laget runt och berätta om en person som
du känner att du verkligen litar på. Hur påverkar denna tillit dig i denna relation?
Bibelundervisning & Samtal (ca 20+30 min)
Läs dagens aktuella text från Psaltaren: Psalm 23
Ta sedan del av den aktuella bibelundervisningen på
www.narabibel.se
Ta en minut och lyssna in gruppen: Var något oklart? Fanns
det uttryck, ord… som var svåra att förstå? Hjälps åt att
förklara, spela tillbaka och lyssna om igen om ni vill det. Det
är viktigt att alla får bra förutsättningar att delta i samtalet.
Sätt igång samtalet och utgå från era egna frågor och
funderingar som väcks av bibeltexten och undervisningen?
Man kan också dra nytta av de färdiga frågorna.
Tips!
Se till att ha papper och
penna till hands när du
lyssnar. Skriv ned sådant
du fastnar för i
undervisningen: ett svårt
ord, ett tilltal, en ny tanke,
en fråga, en association…
Utgå sedan från detta i
samtalet.
1
Förslag på samtalsfrågor:
 Vad är ”förtröstan” för dig?
 Vad händer när du ”ikläder” dig psalmen? På vilket sätt stämmer den med dina
erfarenheter? Är det någon vers som känns extra relevant? På vilket sätt?
 Ibland möter vi stress, bekymmer och oro. Vad kan vi göra för att ta emot den
förtröstan, vila och tillförsikt som psalmen uttrycker?
Ett steg i tro… (ca 15 min)
Uppmuntra varandra till steg i tro och mognad! Dela efter en stunds tyst eftertanke och
bön vad som känns viktigt att ”ta tag i” utifrån Bibelns budskap idag. Kan du välkomna
Guds vägledning och omsorg in i någon sfär av ditt liv där det finns bekymmer och oro?
Hur gör du för att låta honom vara din herde även inom dessa områden?
Gå gärna laget runt och dela något man vill försöka ta tag i. Be för varandra och det ni
vill förändra/fördjupa utifrån ert samtal idag.
På egen hand…
Låt denna samlings bibelord leva med i vardagen. Gör på samma sätt som Greger, ett
eget ”iklädande” av Psalm 23 eller någon annan psalm så att du, gärna i en skriven bön,
uttrycker hur orden slår an hos dig.
Var beredd på att dela hur det går med det steg i tro du bestämmer dig för i denna
samling.
Läs gärna Psalm 44 inför nästa samling.
Mina anteckningar
En ny insikt eller erfarenhet jag fått idag är…
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Det här blev viktigt och utmanade mig!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ett steg jag vill ta i tro är att…
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2
Download