Folksam Hela Sveriges försäkringsbolag

advertisement
Folksam
Hela Sveriges försäkringsbolag
Finansmarknadsträff
Stockholm, 29 maj 2013
Agenda
Folksams varumärkesförflyttning – Pia Carlsson Thörnqvist
Hela Sveriges försäkringsbolag – Elisabeth Sasse
Framtidens kunderbjudande – Johan Wagman
Trender på förmedlarmarknaden – Charlotta Carlberg
Paneldiskussion
Folksam
Folksams varumärkesförflyttning
Spretig varumärkesportfölj
Varumärkenas roll
Brett erbjudande
Nischad målgrupp
Bred målgrupp
Nischat erbjudande
Utveckling för att möta förändring
Kunderna
•
Ökad andel unga,
storstadsbor och
akademiker
•
Ökande krav från
kunder (service,
digitalisering)
•
Ökande rörlighet och
individuella val
Konkurrenterna
Folksam
•
Grå, mossig, omodern, trög,
självgod, stagnerad
•
Under medel i SKI
•
Sjunkande kundlojalitet
•
Ökad konkurrens
•
Nya erbjudanden utifrån
nya kundbehov
•
Aggressiv marknadsföring
Människor ska känna sig
trygga i en hållbar värld
Engagerade för dig
Vi är kundernas företag som
erbjuder försäkringar och
pensionssparande som
skapar trygghet och gillas av
många
• Personliga
Företaget med
stort hjärta
• Engagerade
• Ansvarstagande
Löftet, kärnvärdena och emotionell
Förändring Δ
nytta har stärkts
2010 Q4
2013 Q1
Ansvarstagande
20
10
0
Engagerade
Personliga
Kundupplevelsen i fokus
Folksam
“Hela Sveriges försäkringsbolag”
Pensionspyramiden
Eget sparande
Tjänstepension
Allmän pension
Inkomstpension
Premiepension
Stor del av Folksams totala affär
- 35 mdkr i total premievolym 2012 (både sak och liv)
16 mdkr Kollektivavtalad affär
12 mdkr Partneraffär
7 mdkr
Privat affär
”
Knappt hälften av
Folksams totala affär är
kollektivavtalad
Den viktiga kryssmarknaden
- förändring skapar möjligheter för Folksam
Från förmånsbestämt till premiebestämt
Från fokus på individens val till parternas ansvar för både
icke-val och valbara alternativ
Kollektivavtalad pension får en allt större betydelse –
behovet av kompletteringar ökar
Folksams position på kryssmarknaden
”
Folksam med dotterbolag
har en fjärdedel av kakan
Övriga
31 procent
26 procent
12 procent
31 procent
De stora avtalsområdena
- viktigt att vara med på alla områden
SAF-LO
Folksam – hela Sveriges försäkringsbolag
- vårt erbjudande
Finansiell styrka
KAP-KL
Framtida avkastning
Låga avgifter
PA03
ITP
Så ska vi växa på kryssmarknaden
Fortsätta vara valbara
Fortsätta vara flyttvinnare
Fortsätta fokusera på kostnaderna
Folksam
“Framtidens kunderbjudande”
Från produkt till kunderbjudande
Den förste ATP-pensionären
Dagens pensionärer
Framtidens erbjudande utvecklas av
förmedlarna ihop med produktbolagen
Produktbolag
Gillas av slutkunderna
Förmedlare
Försäkringstagare
Gör nytta för kunderna
Vårt guidade fonderbjudande
1.
Marknadsanalys
16 marknader
70 fonder
Guidat
fondutbud
(60-80
fonder)
Aktiv selektering
Bevakning
2.
Kvantitativ
analys
6. Löpande
utvärdering
5. Totalbedömning
3. Kvalitativ
analys
Skräddarsys
4. Direkt
kontakt
Vårt guidade fonderbjudande
- ett erbjudande som hjälper just mig på det sätt jag vill
Förmedlarna
• Egna
anpassade
utbud
• Lösningar
för speciella
behov
Försäkringstagarna
• Egna
anpassade
utbud
• Lösningar
för speciella
behov
• Exempel
Peabfonden
Försäkrad slutkund
• Guidat
utbud
• Översiktligt
• Etiska
fonder
• Marknadsledande
• Lågpris
Download