Stockholm 2001-11-30

advertisement
Stockholm 2001-11-30
Folksam förändrar återbäringsräntan
Folksam Liv och SparLiv inför nyplaceringsränta för återbäringen från och med den
1 december. Den nuvarande räntan på 3 procent behålls för premier som betalats in
från den 25 september och framåt. För premier inbetalda tidigare blir återbäringsräntan 1 procent.
- Den kollektiva konsolideringen i livbolagen är visserligen på väg upp, säger Folksams
livsparchef Urban Green. Men det går inte tillräckligt snabbt och därför delar vi upp
återbäringen genom att sänka återbäringsräntan, samtidigt som vi inför en nyplaceringsränta
där vi behåller nuvarande räntenivå.
Urban Green betonar att uppdelningen i nya och gamla pengar inte på något sätt betyder att
försäkringslöftena är i fara:
- Detta gör vi främst för att ytterligare trygga våra långsiktiga löften till försäkringstagarna..
Den garanterade räntan i våra utfästelser till kunderna fortsätter att vara 3 procent, konstaterar
Urban Green.
För ytterligare information, kontakta:
Urban Green, chef Folksam LivSpar, tel 0708-31 52 26
Presschef på Folksam : Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07
Download