Folksam_2maj2016 - Sigtuna Solkraft

advertisement
1
2
3
Väderkatastroferna blivit tre gånger så vanliga som i början av 80-talet
4
2014: 1,6 miljarder kronor
• 31 000 naturskador
rapporterades in till
försäkringsbolagen under
2014 !
!
• Kostnaderna för dessa
skador uppgår till runt!
1,6 miljarder kronor!
!
• Till 80 % handlade !
det om översvämningar
5
3 procent av kommunerna har
vidtagit de åtgärder som krävs
6
Dålig koll på framtida kostnader
7
40 % saknar helt fastställd
föryngringstakt på sina nät
8
Tack!!
!
[email protected]
9
Download