Sverige stödjer hållbara innovationer och entreprenörskap

advertisement
Sverige stödjer hållbara innovationer och entreprenörskap i
Botswana
Lunds Universitet, Krinova Science Park i Kristianstad och Botswana Innovation Hub i södra Afrika har
ingått ett långtgående samarbete. Samarbetet handlar om att skapa ett program för innovationer
och entreprenörskap relaterade till miljö- och klimatfrågor. Samlingsbegreppet är ”Clean
Technologies” eller kort och gott ”CleanTech”. Samarbetet går specifikt ut på att skapa ett
”CleanTech Centre of Expertise within the Botswana Innovation Hub Science and Technology Park”.
Botswana har med initiativ från presidenten sedan ett par år tillbaka tagit beslutet att skapa en
”Science and Technology Park” (jmf Ideon i Lund, Krinova i Kristianstad), Botswana Innovation Hub
(BIH) med yttersta syftet att skapa förutsättningar för mer arbetstillfällen inom kunskapsintensiv
industri. För detta initiativ har det i Botswanas egen statskassa allokerats resurser för att skapa
infrastruktur och byggnader. Även privata investerare har bjudits in. Tanken är att skapa moderna
och kreativa utrymmen för nya företag och nya idéer att växa och bli ekonomiskt hållbara.
Fokusområdena för BIH är (1) Informations- och kommunikationsteknologi, (2) Energi och miljö, (3)
Gruvteknologi och (4) Bioteknik. Bakom denna prioritering ligget att gruvsektorn är Botswanas
starkaste sektor (diamanter och kol), det råder en energikris i södra Afrika samt att HIV/AIDS
problematiken propsar på bioteknisk utveckling inom hälsosektorn.
Det miljötekniska perspektivet kom framförallt in på BIHs agenda i samband med att Lunds
Universitet och BIH arrangerade en klimatkonferens i Botswana i november 2009. På konferensen
fanns intressenter från hela världen inklusive representanter från Världsbanken och Europeiska
Investeringsbanken samt lokala och internationella företag och institutioner. Det blev då tydligt vilka
behov det finns från marknad och samhälle att utveckla miljö- och klimatsmarta produkter och
tjänster. BIH insåg att Botswana skulle kunna bli en hub för denna utveckling och har efter
konferensen ett samarbete med Lunds Universitet och Krinova Science Park i Kristianstad. Botswana
finansierar med 55 % projektet med att formulera hur ett ”CleanTech Centre of Expertise” ska kunna
gestaltas, finansieras och drivas inom ramen för BIHs verksamhet och i samarbete med svenska
partners. Resterande finansiering kommer från svenska SIDA.
Lunds Universitet och Krinova hoppas samarbetet ska kunna leda till nya perspektiv i deras forskning
och utveckling. Krinova ser dessutom en potential att förstå södra Afrikas förutsättningar och
marknad för miljö- och klimatsmarta lösningar. Alla parter i samarbetet är öppna för att fler företag
och institutioner engagerar sig för projektets mål att skapa en hub för ”CleanTech” i södra Afrika.
Botswana är sedan snart 30 år tillbaka en stabil demokrati med en stark tillväxt speciellt de senaste
20 åren. Landet är rankat som en av Afrikas mest transparanta ekonomier med en fungerande
marknad för investeringar och utveckling.
För mer information kontakta gärna de koordinatörer
Karl-Erik Grevendahl, [email protected], +46 706 64 78 58 eller
Sten Stenbeck, [email protected], +267 744 35 159
Botswana Innovation Hub www.bih.co.bw
Download