Föreläsning Atomer 160926 Video

advertisement
ALEX RÅBERG
head of analysis & distribution
Globalt användande av ad-blockers
376m
Antalet personer som aktivt använder ett ad-blockingverktyg varje månad (gäller endast mobil)
•
•
•
•
Användandet ökade med 90% under 2015.
I mars 2016 fanns 408 miljoner användare av den typen av
webbläsare som automatiskt blockar annonser.
21% av världens 1.9 miljarder smartphone-användare har installerat ad-blockers i sina telefoner.
Webbläsare som automatiskt blockerar annonser är den populäraste typen av ad-blockers.
334m
270m
237m
198m
Januari 2015
April 2015
Juli 2015
Oktober 2015
Januari 2016
Källa: PageFair
BROADCASTING
BRANDCASTING
Produktplacering
- Liten kontroll över innehållet
- Ingen äganderätt av produkten (filmen/serien/programmet)
- Hårfin linje mellan bra och dåligt, risk för negativa associationer
+ Bred spridning
+ Rätt använt kan det ge bra ROI
Brandcasting
+ Hitta värden som är större affären (och ev bolaget)
+ Infotainment – underhållning som informerar, eller information
som underhåller
+ Finns stora marknadsföringsmöjligheter ihop med det ett friare
distributionssätt
Mindre budget
Större budget
”Brands need to make a decision.
They can either continue to interrupt
entertainment, or they can inspire it".
VARFÖR?
+
Öka fokus på vikten av att producera mat på ett hållbart sätt
+
Ville bygga ett långsiktigt medvetande - inte en kort kampanj
+
”Om fler tänker på var maten kommer från, så gynnar det Chipotle”
HUR?
+
Fyra avsnitt för visning på VOD-tjänsten Hulu
+
Reklamen i avsnitten från företaget i serien
+
Kompletterades med aktiviteter på en rad andra plattformar
+
Handlingen: ett livsmedelsföretags vill öka produktionen genom
att mata deras kossor med foder utblandat med råolja
i
RESLUTATET?
+
Drygt 600 000 000 (!) omnämnanden i media och sociala medier
+
Näst populäraste serien på Hulu vid lansering
+
9 av 10 tittare såg klart alla avsnitt
+
Liten fokus på varumärket – nämndes totalt 4 gånger
Se mer på:
http://bit.ly/1jTgNRd
VARFÖR?
+
Få ungdomar att våga prata om mens och mensskydd
+
Hitta ett naturligt sätt att prata till en ung, kvinnlig målgrupp på deras villkor
+
Positionera varumärket gentemot ung målgrupp
HUR?
+
Webb-tv-serie à 36 (!) avsnitt
+
En ”onlinevärld” upprättades runt karaktärerna, tillsammans
med övriga kampanjer runt serien
+
Korta avsnitt – låg produktionskostnad
+
Brännande frågan: får vampyrer mens?
i
RESULTATET?
+
35 000 000 visningar på YouTube
+
Enormt tittarengagemang med massor av användargenereat innehåll
+
#savecarmilla resulterade i en 2:a säsong
+
Tittarna gick från ”brand ignorers” till ”brand advocates”
Se serien på:
http://bit.ly/2dmFBUS
VARFÖR?
+
”Den schyssta mobiloperatören”
+
Angripa problemet med näthat på ett nytt sätt
HUR?
+
Skapade en långsiktig ”lovebombing-kampanj”
med flera delar och aktiviteter
+
Omgärdades av reklamfilmer, poddar, etc.
+
Kortfilmen var crescendot på kampanjen och
resulterade i en ”fulordsomvandlare”
i
RESULTATET?
+
Prisats med Guldägget, Titanpriset, etc.
+
Flera uppföljare av konkurrenterna
Se hela filmen på:
www.lovecorrect.se
MELLAN BENEN
med ellen
VARFÖR?
+
Öka kännedomen om varumärket
+
Bygga närvaro i sociala medier
+
Nå nya, yngre målgrupper
+
Få fler att prata om något väldigt vanligt
MELLAN BENEN
med ellen
HUR?
+
TV-serie för ellens sociala kanaler
+
Information på ett underhållande sätt
+
Sketcher i form av trailers och intron
MELLAN BENEN
med ellen
RESULTATET?
+
Över 300 000 tittare
+
Enormt engagemang i målgruppen
+
Nya kundrelationer – i nya kanaler
BRANDCASTING?
FÖRDELAR
NACKDELAR
•
Förknippa bolaget med större värden än en produkt
•
Förknippat med vissa utmaningar
att mäta ROI
•
Bygg långsiktiga och djupare
relationer
•
Det kan bli en kostsam historia…
•
Kräver kompetenser som vanligtvis
inte finns på traditonella marknadsoch kommunikationsavdelningar
•
En (av flera) lösningar på
nuvarande utmaning med
reklamtrötthet och trad. annonsering
Tips: gör filmen/serien till en del av något större!
TACK FÖR IDAG!
Download