1 (1)
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Förskolor och skolor inbjuds till att delta i arbetet med ”Varumärket Gotland”.
När man hör ordet Gotland väcker det associationer och det skapas bilder i människors huvuden. När
man frågar människor, kommuner och företag utanför Gotland så är deras bilder oftast förknippade
med sommar, sol, bad, Medeltidsvecka, Almedalsvecka mm, bilder som starkt anknyter till semester
och turism. Några tillfrågade tror till och med att Gotland stänger i augusti och öppnar i maj
dessemellan finns inget. Men!



Är det dessa bilder vi vill att människor skall ha av vår fantastiska ö?
Var finns bilden om förskolan och skolan på Gotland?
Vad säger bilderna om att bo och arbeta på Gotland?
För att bredda uppfattningen om Gotland och att det går att leva och bo här året runt behöver vi bättre
kunna förmedla bilden av och marknadsföra både Gotland och den kommunala förskola och skola. Vi
får inte glömma att vi har en verksamhet av hög kvalitet, vi måste bara bli bättre på att tala om det.
Varumärkesarbetet har startat just för att få svar på en massa frågor, få en gemensam bild som vi alla
kan förmedla och för att bredda, stärka och utveckla varumärket Gotland i omvärlden. Som en grund i
arbetet med varumärket finns visionen:
”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld med livslust” Varumärkeslöftet som man arbetat fram är: Gotland den magiska ön.
I samband med detta varumärkesarbete har Barn- och utbildningsförvaltningen fått erbjudan om att
delta vid två evenemang under 2008 för barn och elever i förskola – skolår 6 och vid en tävling under
läsåret 2008/09 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet. Att delta vid något av dessa evenemang är
också ett sätt att visa upp/marknadsföra förskolan och skolan.
Evenemangen är:

Landshövdingens sommarfest i juli. Vi har blivit tillfrågade om att delta med en utställning i
samband med ett seminarie som skall hållas om varumärket Gotland. Tema är ”vad barn tycker
är bäst med att bo på Gotland” kopplat till varumärkeslöftet Gotland – den magiska ön.

Varumärkets kickoff evenemang i september på Wisby Strand. Deltagande här går ut på att
barn och elever i förskoleålder - skolår 6 på ett kreativt sätt beskriver varför Gotland kan kallas
den magiska ön. Vilken uttrycksform man använder är valfritt. Man kan tänka film, teater, saga,
sång mm. Det kommer också att vara ett tävlingsmoment i detta.

Alla elever i skolår 7-9 och gymnasieskolan inbjuds att delta i en tävling om varumärket som
kommer att pågå under hela läsåret 2008/09. Ytterligare information kommer i början av hösten
2008 att skickas ut till rektor och respektive skola.
De förskolor och skolor som utifrån denna information är intresserade av att delta med en utställning
på sommarfesten eller att delta vid ”kickoffen” i september kan kontakta Barbro Thomsson tfn 0498 26 34 06 eller [email protected] för att få mer ingående information och diskussion om
vilket stöd som förskolan eller skolan kan behöva.
När det gäller ytterligare frågor kring själva evenemangen kan ni också kontakta
[email protected] vid ledningskontoret, 0498 - 203802
Barbro Thomsson
Barn- och utbildningsförvaltningen
621 82 VISBY
Besöksadress: Söderväg 2A, Visby
Telefon: 0498-26 34 06 Telefax: 0498-26 96 75
Hemsida: www.gotland.se/buf