Framgång med video i sociala medier

advertisement
Framgång med video i
sociala medier
- tips från experten
Videomaterial och rörlig bild har blivit ett allt viktigare verktyg för att skapa engagerande och relevant innehåll i
sociala medier. Att producera och publicera filmer kan vara både effektfullt och roligt, men finns det något sätt att
garantera framgång? Vi frågade Nils Ringmar från produktionsbolaget Djurdansen som kom med 5 tips på vad du
kan tänka på inför videoproduktion för sociala medier.
1
Tänk mobilt
Tänk inte tv, tänk inte film. Videokommunikation i sociala medier är något nytt. Den mobila konsumtionen
av innehåll förändrar förutsättningarna för hur tittare tar till sig budskap. Fundera på hur dina videos
kommer att konsumeras och var. Tittarens närvaro påverkas av mobiliteten.
2
Gör filmen oberoende av ljud
Det finns många tillfällen då, särskilt mobila, tittare inte har möjlighet eller vill ha igång ljudet. Det kan
vara för att inte störa, för att de glömt hörlurarna eller för att de befinner sig i en brusig miljö. En
video där budskapet framgår även utan ljud kan då vara väldigt uppskattad. Om du dessutom
lägger upp filmen på Facebook så börjar den spela automatiskt i användares flöden – utan ljud.
3
Utnyttja kanalens förutsättningar
Använd inte alla olika kanaler på samma sätt utan fundera på vilka respektive styrkor och
svagheter de har och anpassa därefter. YouTube är ett bibliotek där tittare aktivt letar relevant
innehåll. Det passar för längre filmer och här har du möjlighet att hitta lojala prenumeranter.
Facebooks filmer syns direkt i flödet med autostart vilket ger stor spridningspotential, men det
ställer också krav på dramaturgin för att fånga intresse. På Instagram får videon max vara 15
sekunder och kanalen saknar mätverktyg. Använd Instagram för inspiration eller små roliga
glimtar av organisationen. Det är viktigare att ni publicerar rätt än att ni producerar rätt.
4
Skapa engagemang
Den främsta styrkan med kommunikation i sociala medier är möjligheten att skapa
engagemang. Ta hjälp av dina följare för att sprida innehållet genom att skapa kommunikation
som inspirerar och är relevant för din målgrupp. Ett bra tips som skapar spridning är att förmedla
en stark känsla med din video. Fundera på om det är relevant för dig och ditt företag att hitta
nyckelpersoner att samarbeta med för spridning av innehåll.
5
Tänk underhållning genom storytelling
En berättelse måste berättas på ett bra sätt för att skapa nyfikenhet och engagemang. Genom
att använda dig av storytelling blir det lättare att nå detta. Skapa en berättelse med en tydlig röd
tråd där tittaren snabbt förstår syftet med att titta på videoklippet. För att publiken ska vilja ha mer
måste inte videon nödvändigtvis vara rolig, så länge de får ut någonting av att titta på den.
Cision Sverige AB, Box 24194, SE-104 51 Stockholm +46 8-507 410 00 [email protected] www.cision.com/se
Download