ENGAGERA MED
STORYTELLING
Skickliga ledare är ofta lysande berättare och
storytelling är ett effektivt sätt att engagera
både ditt team och dina kunder. Det kan även
hjälpa dig att få buy-in från potentiella
investerare.
För att lyckas i dagens affärsklimat är det viktigt
att bygga upp förväntningar och sedan leverera
storyn på ett entusiastiskt och medryckande
sätt.
Dale Carnegie förstod tidigt styrkan med
storytelling och hur den kan användas som
uttryckssätt för att påverka människor. För
många år sedan granskade han skickliga ledare
och skrev ner sina iakttagelser i Hur du vinner
vänner och påverkar din omgivning. Idag
hjälper Dale Carnegie Training ledare och
andra att använda storytelling som verktyg för
att bli bättre teamspelare och ledare.
“Historien har upprepade
gånger blivit förändrad av
människor som har haft en
önskan att överföra sina
övertygelser och känslor till
sina lyssnare.”
- Dale Carnegie
ENGAGERA MED STORYTELLING
ENGAGERA DINA LYSSNARE MED “HUF”
(HÄNDELSE, UPPMANING, FÖRDEL)
1
2
3
HÄNDELSE
UPPMANING
FÖRDEL
Berätta om en positiv
personlig erfarenhet
som är relevant för
situationen.
Berätta om en specifik
uppmaning som du
har agerat enligt för
att lösa eller förhindra
ett problem.
Beskriv tydligt vilken
fördel som du fick genom
att följa uppmaningen.
HUF-STRUKTUREN
Dale Carnegie har skapat en modell som ger dig en
grundläggande struktur för att bygga trovärdighet, fånga
andras uppmärksamhet och få människor att agera.
Den här strukturen hjälper dig att förbereda effektiv
kommunikation som inspirerar andra att gå till handling!
Stegen i en engagerande
berättelse
En inledning som gör ett starkt intryck på lyssnarna
Händelse: Bevis för behov av förändring
Uppmaning: Exempel på förändring
Fördel: Lösningar
Nycklar till effektiv storytelling
Fastställ vem, vad, när, var och varför.
Använd uttrycksfullt kroppsspråk och variera ditt
tonläge.
Beskriv uppmaningen kort och berätta fler detaljer
om fördelen.
“Syftet är att få dina lyssnare att se
det du såg, höra vad du hörde och
känna det du kände. Relevanta
detaljer, inlindade i ett konkret och
färgstarkt språk är det bästa sättet
att återskapa händelsen som den
utspelade sig och illustrera den för
lyssnarna.”
- Dale Carnegie
ENGAGERA MED STORYTELLING
BLI EN SKICKLIG STORYTELLER – ANVÄND 4
TEKNIKER SOM ENGAGERAR LYSSNARNA
1. Öppna med en händelse för att göra intryck
En personlig händelse är ett vattentätt sätt att få lyssnarnas uppmärksamhet när du vill få fram ett budskap. Återge en
självupplevd, livfull händelse som är relevant för situationen. Det fångar människors uppmärksamhet och gör dem
mottagliga för ditt budskap. Som lyssnare identifierar vi oss själva som en del av situationen och vi vill veta vad som
kommer att hända. Du behöver inte inleda med några uppvärmningsfraser. Börja direkt med händelsen - då fångar du
lättare lyssnarnas uppmärksamhet. En talare som inleder med en personlig story når effektivt ut till lyssnarna med
sina idéer och påståenden.
2. Använd fakta och bevis
Fakta, bevis, exempel och statistik stöder ett påstående om behov av förändring. Ge fakta innan du förklarar
budskapet. Lyssnarna funderar ofta på saker som: ”Varför ska jag lyssna på det här”, ”Varför ska jag tro på det här”
eller ”Vem kan bekräfta det här”. Bevis är ett av de primära verktygen som du måste använda när du vill övertyga
någon om ditt perspektiv. Det ger dig en möjlighet att ge ett logiskt, inte bara känslomässigt, svar. Tala om vad dina
bevis och fakta betyder för dig och vad du tror. Använd verkliga exempel, analogier, statistik och vittnesmål.
3. Beskriv uppmaningen
För att övertyga någon på ett effektivt sätt måste du förenkla ditt budskap. Beskriv händelsen kronologiskt, som den
utspelade sig, med viktiga detaljer som klargör. Visa att förändringen är nödvändig och rekommendera en tydlig
åtgärd för lyssnaren att ta till sig i den här situationen.
4. Förklara fördelen
Visa sambandet mellan den specifika uppmaningen och fördelen. Alla berättelser och anekdoter måste avslutas med
fördelen av att följa uppmaningen eller din lösning på problemet. Det här är ett effektivt sätt att skapa meningsfulla
diskussioner och minimera känslomässiga konfrontationer.
www.dalecarnegie.se
Copyright © 2016 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved storytelling_020316_gb_swedish