PSORIASISARTRIT
Rörelseträning
superviktigt vid skov
Det är enkelt och tar inte särskilt lång tid – rörelseträning vid psoriasisartrit
är ett måste vid skov. Men glöm inte din vardagsträning! Lär känna din kropp, ­
hitta en träningsform som du gillar och höj din livskvalitet!
Text maja lundbäck Illustrationer helena larsson Foto anne stiernquist
R
örelseträning är en mild form av
­träning för de leder som gör ont.
– Det innebär att ta ut rörelsen
i en led i alla rörelseriktningar.
Det är viktigt att hålla igång
i leden när det gör ont för att behålla den
funktion du har och slippa inskränkt rörlig­
het, säger Julia Karlström, fysioterapeut
vid reumatologen på Karolinska sjukhuset i
Huddinge.
Det är inte så att det inte går att klara
av att utföra rörelseträning utan att ta
professio­nell hjälp – rörelseträning är inte
alls svårt och det är bättre att prova sig fram
än att inte göra något alls. Men fysioterapeu­
ten kan lägga upp en individuell träningsplan
både vad gäller rörelseträning och den trä­
ning som rekommenderas till alla – oavsett
smärta.
Börja direkt efter diagnos
Själv möter Julia Karlström patienter med
psoriasisartrit och andra ledsjukdomar
­dagligen.
– Det första jag gör är att kontrollera
ledstatus, alltså undersöka ledfunk­
tion och smärta. Därefter lägger vi
tillsammans upp en individuell trä­
ningsplan beroende på var i kroppen
som det gör ont, säger hon.
De flesta tar med sig tränings­
programmet hem och kan fortsätta
sin träning på egen hand, medan andra
vill ha mer hjälp och kan behöva komma till
fysioterapeut oftare. För ett möte med Julia
Karlström eller någon av hennes kollegor
behövs remiss från antingen reumatolog eller
I dag bygger rörelseträning vid psoriasis­
artrit på forskning om träning vid de när­
besläktade sjukdomarna reumatoid artrit
och ankyloserande spondylit, men
också på klinisk­erfarenhet av just
psoriasisartrit­patienter. Att påbörja
rörelseträning så fort en diagnos
har ställts anses mycket viktigt.
– Jag tycker att alla bör gå till
en sjukgymnast – eller fysioterapeut
som det heter numera – för en första
bedömning, ­säger Julia Karlström.
Det gäller i synnerhet den som har hjärtkärlsjukdom eller någon annan diagnos
samtidigt.
Går bra att träna hemma
27
PSORIASISARTRIT
»Träning är smärtlindrande, ­frisätter
endorfiner och gör att du orkar
med saker i vardagen.«
28
träningsprogram eftersom dagsformen varie­
rar och där kan fysioterapeuten vara till bra
hjälp.
– Bassängträning är populärt och kan vara
behagligt om besvären är svåra. Jag tycker
att det är viktigt att göra det som är roligast,
men träningen kan behöva anpassas efter hur
du mår i kroppen, säger hon.
Lyssna på din kropp
Många undrar hur mycket de kan ta i för att
inte skada sig och Julia Karlström brukar ha
en gyllene regel:
– Du ska inte ha ökade
ledbesvär längre än 24
timmar efter träningen
jämfört med vad du hade
innan du tränade, då har du
tagit i för hårt, säger hon.
Att våga röra på sig fast
det gör lite ont är bara bra
medan stark smärta ska
Träning är
undvikas. När smärtan är
­smärtstillande
stor kan det vara svårt att
För den som
orka sporta på som
har problem i
vanligt. Lösningen
ett flertal leder
är då inte att sluta
kan övningarna
träna utan i stället
ta runt 10–20
försöka ändra lite
minuter att
i upplägget. Det är
genomföra varje
Cykling brukar vara mjukare för lederna.
viktigt att lära sig att
dag beroende på
lyssna på sin kropp och
hur många leder som
att känna till att vissa former av träning, som
är drabbade.
löpning, kan vara belastande.
Mellan skov bör personer med psoriasis­
– Har du besvär med knä- och fotleder
artrit följa de allmänna rekommendationerna
kan du prova att växla mellan att jogga och
kring träning i vardagen, eftersom regelbun­
gå i rask takt. Om inte det hjälper brukar
den träning minskar risken för bland annat
cykling vara mjukare för lederna. Den som
hjärt-kärlsjukdomar.
kör mycket styrketräning kan behöva minska
– Träning är smärtlindrande, frisätter
på vikterna i perioder, säger hon.
endorfiner och gör att du orkar med saker i
Att avlasta leden är viktigt under skov och
vardagen, säger Julia Karlström.
det är nu som kunskaperna om rörelseträning
De allmänna rekommendationerna hand­
är extra viktiga.
lar om 75 minuters träning på hög intensi­
– Har du ont i handen kan du förstås fort­
tet varje vecka och 150 minuter på måttlig
farande ta en promenad. Men om du har en
intensitet. Högintensiv träning kan handla
aktiv inflammation i hela kroppen och känner
om cykling eller löpning och måttlig träning
dig febrig ska du vara försiktig med höginten­
kan vara promenad, qi gong eller medicinsk
siv träning, säger hon. 
yoga. Många kan behöva tips och råd kring
29
PSORIASISARTRIT
husläkare. Men det går lika bra att få hjälp av
en fysioterapeut via vårdcentralen, som kan ta
fram en individuell träningsplan.
Syftet med rörelseträning är att träna
leden under skov för att slippa bli så stel.
– När du har ökade besvär och det känns
varmt, svullet eller gör ont i en led bör du
göra rörelseträningen varje dag, säger hon.
Eftersom många kan vara extra stela i
början av dagen kan morgonen vara ett bra
tillfälle att göra de olika rörelserna. Det ska
vara minst 20 repetitioner för varje led som
är drabbad. För dig med stillasittande jobb,
som kanske har ont i ryggen, kan det
ibland vara bättre att dela upp träning­
en så att rygg­övningarna sparas till
arbets­d agen.
– Det behöver bara ta någon mi­
nut att luta sig bak över kontors­
stolen 20 gånger, säger hon.