Utställnings-PM
Vi hälsar Dig och Din HUND hjärtligt välkommen till
BOHUSLÄN-DALS TAXKLUBBS UTSTÄLLNING
Vid Ragnerudssjön i Högsäter den 1 september
Vaccinationsskontroll: Sker löpande med början kl 8.30 och Du måste ha med Dig
vaccinationsintyg och registreringsbevis. Chipläsare finns på utställningsplatsen. Kontrollera
att din hund är vaccinerad.
OBS! Vaccination mot VALPSJUKA: vid lägst 10-veckors ålder. Förstagångsvaccination
måste vara gjord minst 14 dagar innan utställningen. För hund över ett års ålder ska
vaccinationen ha gjorts vid lägst 10 månaders ålder, och inte vara utförd för mer än fyra år
sedan. Omvaccinering får göras intill dagen före utställningen.
Det rekommenderas att hunden även är vaccinerad mot parvovirus.
Inmätning av dvärgar och kaniner sker före start av varje hårlag.
Är det något Du undrar över, hör då av dig till Marita 0521-256083, 070-6348052 eller
Carina 076-2440036.
Bedömningen börjar kl 9.30 och domaren kommer att döma 15-20 hundar i timmen.
Domare: Annette Edlander
Korthårig dvärgtax
Korthårig normaltax
Långhårig kanintax
Långhårig dvärgtax
Långhårig normaltax
Strävhårig dvärgtax
Strävhårig normaltax
3
20
2
10
5
4
27
Du som kommer på lördag, hälsas välkommen till räkafton, till ett självkostnadspris, tag
egen dryck. Anmälan (bindande) till Maj-Stina Wadenstein på tel.0520-14549,
senast den 26 augusti.
Naturligtvis har vi även i år anordnat barn med tax, anmälan till sekretariatet senast kl
11.00
Ragnerudssjöns camping ligger intill väg 172 c:a 1 km norr om Högsäter, vi har skyltat
från väg 172 www.ragnerudssjonscamping.se
Välkomna
Utställningskommittén