Epilepsi hos korthårig vorsteh

advertisement
Det här är ett upprop till dig som har eller har haft en korthårig vorsteh med epilepsi,
läs detta och hör av dig till mig!
Epilepsi hos korthårig vorsteh
Epilepsi är ett relativt vanligt sjukdomstillstånd hos hundar och vissa raser är mer drabbade än
andra. Enligt Agria är epilepsi den efter trafikolyckor näst vanligaste dödsorsaken hos hund.
Av egen erfarenhet vet jag att det är en svår och jobbig sjukdom både för hunden och för
ägaren. Att se sin hund ligga hjälplöst fångad i svåra kramper är hjärtslitande.
Min hund hade sitt första krampanfall strax efter tre års ålder och sedan hade hon inga synliga
anfall på nästan 1,5 år. Alla prover var normala och det fanns inga tecken på annan sjukdom.
När det hade gått ett år utan att hon hade haft ytterligare anfall blev hon friskförklarad av
veterinären och jag försökte para henne utan att lyckas.
Tack och lov blev det inga valpar för efter drygt ett och ett halvt år kom nästa anfall och sedan
ökade antalet anfall till flera per år och anfallen blev också kraftigare och längre. I början var
hon ”bara” trött och förvirrad efter anfallen men ju fler och kraftigare anfall hon fick desto
jobbigare blev det för henne. Hon fick balansrubbningar och blev mycket orolig, stressad och
ångestfylld efter anfallen. Hon klängde på oss och klättrade efter väggarna och skrek och
raglade omkring. Under en tid medicinerades hon med Fenemal men det hjälpte inte och hon
fick somna in.
Senare visade sig också att hon inte var den enda i kullen med krampanfall.
Hundar med epilepsi har en störning i hjärnans signalsystem. Hjärnan drabbas av
okontrollerade ”urladdningar” och sänder impulser till kroppen som svarar med kramper.
Kramperna som kan vara mer eller mindre våldsamma är ansträngande för hunden och även
korta kramper kan ge bestående skador. Varje krampanfall ökar risken för nya anfall i
framtiden och därför blir epilepsi ofta värre med tiden.
Forskare och genetiker är överens om att epilepsi är ärftligt men det är inte fastställt vilka
gener som är inblandade och exakt hur den nedärvs.
Studier visar att 4 % av alla hundar oavsett ras eller blandning är drabbade jämfört med
människan där ca 1 % har epilepsi.
I vissa hundraser och i vissa hårt drabbade familjegrupper bland hundar är siffran mycket
högre, till och med så hög som 15 % procent hos dom hårdast drabbade.
Jag är intresserad av att ta reda på mer om förekomsten och utbredningen av epilepsi hos
korthårig vorsteh i Sverige.
Därför ber jag dig som läser det här och har eller har haft en korthårig vorsteh med
epilepsi att höra av dig till mig via mail eller telefon. Hör av dig även om det är länge
sedan du hade en sjuk hund!
Mail: [email protected]
Telefon hem: 0911-393 19
Mobil: 070-587 88 49
Download