Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
från Svenska Epilepsiförbundet den 29 oktober 2008
Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset 2008 till
barnmorskan Sonja Ekerstam
Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2008 har tilldelats Sonja Ekerstam, barnmorska
vid Värnamo sjukhus. Prisutdelningen genomfördes i Sveriges riksdag den 29 oktober.
Juryn, Guldljusrådet, bestående av Birgitta Dahl, f d riksdagens talman, Peter Althin,
advokat, Barbro Beck-Friis, professor samt Chatrine Pålsson Ahlgren, ordförande i
Svenska Epilepsiförbundet gav följande motivation till sitt beslut:
"Barnmorskan Sonja Ekerstam tilldelas 2008 års Guldljuspris för sitt stora
civilkurage och sin envisa kamp för rättvisa och mot diskriminering av personer
med epilepsi"
Sonja Ekerstam tvekade inte att stå uppför ett vietnamesiskt par som riskerade att få sitt
spädbarn omhändertaget p g a mammans epilepsi. Agerandet bidrog till att beslutet
överklagades och Kammarrätten beslöt senare att barn och föräldrar fick återförenas
med omedelbar verkan.
- Vi är tacksamma över att fallet fick ett lyckligt slut och det är bl a Sonja Ekerstams
förtjänst. Att vårdgivare står upp för orättvisa och diskriminering är oerhört
betydelsefullt, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, förbundsordförande.
- Det är oacceptabelt att personer med epilepsi ska diskrimineras. I så fall skulle inte
någon person med återkommande epileptiska anfall vara lämpliga som föräldrar. Då
skulle vi få många föräldralösa barn i det här landet, fortsätter Chatrine Pålsson Ahlgren.
--Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 5000
medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar
för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser
samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi
kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av
övergående störningar i hjärnans celler.
Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare
information om epilepsi finns på www.epilepsi.se
Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Download