WHO:s styrelse antar resolution om epilepsi

advertisement
Pressmeddelande från Svenska Epilepsiförbundet 13 februari 2015
WHO:s styrelse antar resolution om epilepsi
Världshälsoorganisationens styrelse (WHO) antog enhälligt en resolution om epilepsi vid sitt 136:e
styrelsemöte i Geneve den 26 januari - 3 februari. Resolutionen är historisk och uppmanar de 193
medlemsländerna i WHO att uppmärksamma epilepsi och vidta åtgärder inom en rad olika områden.
Det finns omkring 65 miljoner människor med epilepsi i världen. Ungefär 2,5 miljoner fall tillkommer årligen.
Epilepsi är den vanligaste diagnosen inom neurologiområdet och omkring 70 % av personer med epilepsi i den
rika världen behandlas framgångsrikt med läkemedel. Trots möjlighet till förhållandevis billig
läkemedelsbehandling har upp till 90% av personer med epilepsi i låginkomstländer inte tillgång till diagnos och
behandling. De lever med epileptiska anfall och dess ibland många konsekvenser som skador, fördomar,
diskriminering, arbetslöshet och fattigdom. Det finns en stor klyfta mellan de som har tillgång till diagnos och
behandling och de som står utanför den möjligheten. Det vill WHO påverka genom resolutionen.
- Det är en oerhörd framgång att diagnosen epilepsi har diskuterats på ett WHO-möte. Tidigare har epilepsi
oftast buntats ihop med kroniska sjukdomar i allmänhet. Vi är mycket tacksamma och glada för detta besked,
säger Börje Vestlund, förbundsordförande.
Resolutionen uppmanar medlemsländerna att prioritera epilepsi inom flera områden såväl medicinska som
sociala och i det arbetet inkludera alla berörda, såväl myndigheter, personer med epilepsi.
I dokumentet fastställs också att WHO särskilt skall stödja utsatta medlemsländer med verktyg för att
implementera resolutionens åtgärdspunkter. Resolutionen skall efter vissa tillägg föreläggas
generalförsamlingen, som är WHO:s högsta beslutande organ, i maj.
Ett omfattande och långvarigt arbete för att epilepsi skall prioriteras i WHO:s verksamhet har bedrivits av
förbundets international, International Bureau for Epilepsy (IBE) och professionens international, International
League Against Epilepsy (ILAE). Som medlemsländer stod Maldiverna, Argentina, Iran, Japan, Panama, Ryssland
och Kina bakom resolutionen. 28 länder stod upp för epilepsi och presenterade sitt formella stöd under
styrelsemötet.
- Jag förväntar mig att den svenska regeringen också prioriterar epilepsi, genom att t ex utverka nationella
riktlinjer, men också genom att uppmärksamma skolsituationen för elever med epilepsi, säger Börje Vestlund.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Global burden of epilepsy and the need for coordinated action at the country level to address its health, social and
public knowledge implications" (Report by the WHO Secretariat)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_13-en.pdf
WHO:s syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO:s verksamhet syftar också till att hjälpa
människor på andra sätt än att bekämpa sjukdomar. Organisationen strävar även efter att främja hälsa i vid mening. WHO
definierar hälsa som välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Styrelsen består av medicinskt kvalificerade
representanter från 34 medlemsländer och som under en treårsperiod verkställer besluten från generalförsamlingen.
Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt
om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess
konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som
helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.
Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27
Sundbyberg. 08 – 6694106 [email protected], www.epilepsi.se www.ibe-epilepsy.org
Download