Uppgift det biologiska perspektivet/neuropsykologi

Uppgift det biologiska perspektivet/neuropsykologi
Ni arbetar självständigt eller två och två.
Att läsa: sid.125 - 126, 137, 231 - 233, 258, 262.
Genomgång: http://prezi.com/z3r85tqe6vnv/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
1.
Inom det biologiska perspektivet fokuserar man på vad som händer med
vår hjärna och vårt nervsystem när vi tänker och känner. Vad är det som
påverkar oss enligt det biologiska perspektivet?
2.
Hur påverkar signalsubstanser hur vi mår och beter oss? (Berätta om två
av våra signalsubstanser, hur de påverkar oss vid brist eller obalans).
3.
a) Vissa människor, menar forskarna, är spänningssökare, vad innebär
det att vara spänningssökare?
b) Stämmer detta, finns spänningssökare, tror du/ni?
4.
Läs artikeln ”Kidnappad hjärna”: http:// www.alltomvetenskap.se/
nyheter/kidnappad-hjarna. Vad tror du/ni, kan det vara urgamla system
för överlevnad som orsakar dagens beroendeproblem?
5.
Diskutera följande artiklar, hur det vi äter påverkar oss:
Ät dig lycklig med Zink: http://www.sydsvenskan.se/malmo/at-diglycklig-med-zink
Mat som fungerar som medicin: http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/
mat-som-fungerar-som-medicin-2522963
6.
Redogör för vad psykisk hälsa är samt vad du/ni anser psykisk hälsa är.
7.
Vad har du/ni för inställning till läkemedel som behandling vid psykisk
ohälsa? Motivera varför du/ni tycker som du/ni gör.
8.
Ni ska välja en av följande psykiska funktionsnedsättningar: Autism,
Adhd, Depression, Panikångest, Tvångssyndrom, Schizofreni, Biopolär
sjukdom. Ni ska beskriva orsak, symptom samt möjliga
behandlingsmetoder.
9.
a)Varför tror du/ni att det är så tabubelagt att prata om psykiska
problem och sjukdomar?
b) Vilka fördomar omgärdar de psykiska funktionshindren, vad kan de
bero på och hur ska man komma till bukt med dem?
10. Vilken kritik riktas mot att ställa diagnoser?