Instuderingsfrågor ”Berggrundens byggstenar”

Instuderingsfrågor ”Berggrundens
byggstenar”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vad är mineral för något, ge exempel.
Hur många mineral finns det i jordskorpan?
Vad är bergart för något?
Vilka tre olika huvudgrupper av bergart finns det?
Förklara kortfattat vad bergartscykeln innebär.
Vad är malm?
Ge exempel på användningsområden för bergarterna:
Kalksten, granit, diabas, marmor.
8. Vilka olika malmfyndigheter finns det i Sverige idag?
9. Vad betyder det att en gruva är ett ”dagbrott”?
10. Ange Malmbergets absoluta plats och beskriv kortfattat
samhällets historia.
Nordens berggrund
Nordens berggrund
4600-570 miljoner år sedan
• Förmodligen låg Skandinavien på södra
halvklotet
• Den Fennoskandiska skölden består av gamla
urberg, stora bergskedjor som eroderats ned
570-245 miljoner år sedan
• I början av perioden låg Sverige strax norr om
ekvatorn
• I mer än 100 miljoner år var Sverige täckt av ett
hav = sedimentlager (Gotland 400m, Skåne
3000-4000m)
570-245 miljoner år sedan
• ”Fjällkedjan” bildas genom plattkollision
(kaledoniska)
Kaledoniska veckningen
245-65 miljoner år sedan
• Bergskedjan nöts ned
• I Skåne finns rester av bergarter och vulkaner
från denna tid
65-0 miljoner år sedan
• Atlanten bildas och
den skandinaviska
halvön höjs i väster=
en ny bergskedja
• Alpina veckningen
• Nedisningar
Nordens berggrund
Uppgift: Exogena och endogena
krafter
• Skriv 2-3 A4 om två
valfria exogena och
endogena krafter (s.97114)
• Försök att hitta bilder på
de krafter du skriver om
• Lämna in arbetet
elektroniskt senast fredag
vecka 1, döp det till
exodittnamn och skicka
det till:
[email protected]