Ministeriella noter, yäxlade med Grekland

advertisement
N:o 8.
Ministeriella noter, yäxlade med Grekland angående ytterligare
förlängning av handels- och sjöfartstraktaten den 27 (15) oktober
1852. Athen den 29 april 1926.
Genom dessa noter, växlade mellan svenska beskickningen i A then
och grekiska utrikesm inisteriet, förlängdes det traktatsenliga till­
ståndet mellan Sverige och Grekland på ytterlig are en månad d. v. s.
till och med den 31 maj 1926.
Utkom av trycket den 26 maj 1926.
Stockholm 1926. P. A. Norstedt & Söner. 261501
Download