STÄDMEDEL
KIILTO SANIPRIMA
SURT RENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA METODER
Användningsområde
För avlägsnande av smuts och fällningar på kakel- och sanitetsporslinsytor, ytor av rostfritt stål
samt på andra ytor som tål sura rengöringsmedel. För rengöring och blekning av obehandlade
träytor.
Egenskaper
Gulaktig, oparfymerad vätska. Avlägsnar effektivt smuts och fällningar.
Bruksanvisning
Underhållsstädning: 2-20 ml / 1 l max. +40°C vatten.
Grundlig rengöring: 100-300 ml/5 l max. +40°C vatten.
Tvättlösningen stryks på den fuktade ytan, låt medlet verka i några minuter, skura och skölj med
vatten. Behöver inte neutraliseras (undantag: mycket porösa ytor).
Observera
Använd skyddshandskar och ögonskydd mot stänk. Ej för rengöring av emaljerade badkar eller
målade ytor. Kan fräta på metaller som inte tål sura ämnen. Fukta ytorna som skall rengöras med
vatten före användingen av rengöringslösningen.
Irriterande !
Varudeklaration
Irriterar ögonen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn.
Se till att medlet inte kommer i ögonen. Stänk i ögonen bör sköljas omedelbart
med rikligt med vatten och läkare bör kontaktas.
Aktivt ämne
Nonjoniska tensider
<5%
Egenskaper
Minskar vattnets ytspänning och
avlägsnar smuts.
Avlägsnar fällningar.
Minskar mängden mikrober.
Karboxylsyror
Desinficerande ämne
15-30 %
Produktens pH 1,0
Brukslösningens pH (0,3 ml/5 l) ca 2,0
Förvaring
I varmt lager. Inte i närheten från klorprodukter, oåtkomligt för barn.
Kan förvaras 5 år från tillverkningsdatum.
Miljöpåverkan
Biologiskt nedbrytningsbart.
Hantering av avfall
Små halter bryts ned i reningsverket. Tomma, ursköljda kärl kan användas till förvaring eller som
energiråvara. Transportförpackningar av brun returwellpapp.
Förpackningsstorlek/
produktkod
6x1l
3x5l
Mer information
Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.se.
410251
410253
200 l
EAN 64 1260 410251 8
EAN 64 1260 410253 2
410259
12/11
PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi