Kap 3
Kap 4
Kap 6
Polypeptidkedjor
alfa-helix
beta-flak
vätebindningar
hydrofoba
polära
opolära
jon
motivet
Globiner
primärstrukturen
molekylära chaperoner
nedbrytning
koncentrationen
Lysosomer
ATP
peptidbindningen
ubiquitin
allostera
EF-hand
GEF=GTP exchange factor
serin
tyrosin
proteinkinas
proteinfosfatas
cellkärnan
proteiner
transkription
DNA
riktningen
untranslated region
AUG
operon
exoner
polyA
alternativ splicing
mutation
translokation
replikationen
fosfodiesterbindningar
depurinering
deaminering
pyrimidiner
bryta
komplementära strängen
nysyntetiserade strängen
ligas
transkriberas
DNA (gener)
telomerer
antalet
hoppande gener
Retrotransposoner
förlorat
heterokromatin
eukromatin
histonproteiner
nukleosom
SMC
histonsvansar
metyl
histonkoden
RNA-polymeras
inaktivt
gräns-element
repeterade
förlänga telomersekvenserna
omvänt transkriptas
Kap 7 & 8
transkription
translation
RNA-polymeraset
hetero
transkriptionsfaktorer
aktivator
repressor
operator
CAP-site
RNA-polymeras
allmänna
specifika transkriptionsfaktorer
alfa-helix
allmänna
specifika
metyleras
Kap 10 & 11
opolära
fettsyra
endoplasmatiskt retikulum
CoA (koenzymA)
flippas
vesikulär
HMG-CoA reduktaset
elektrostatiska
elektrokemiska
aktiv
underlättad
cotransport
sekundärt
koncentration
GLUT
aktivt
selektivitetsfilter
calmodulin
aquaporiner
ABC-transportörer