Huddesinfektion Grundkurs i Vårdhygien

advertisement
Huddesinfektion - varför?
 Syfte:
Att reducera bakterietalet på huden till en
så låg nivå som möjligt i samband med
barriärskada
Huddesinfektion
Grundkurs i Vårdhygien
HT 2015
Marlene van Doesburg
Odling från ljumske
Huddesinfektion
2
Huddesinfektion – hur?
CVK
Tracheostoma
Endogen smitta
 Klorhexidin 0,5% i kombination med
alkohol
snabb effekt
 Flödigt med sprit
 Alkoholen ska gnidas in för bästa effekt
 Inverkningstid – till dess att huden är torr
Opsår
Artärnål
Drän
KAD
Sår
Huddesinfektion
Huddesinfektion
3
4
Inläggning av PVK
Huddesinfektion – när?
 PVK
 Punktion/injektion i ex. epidural- eller
spinalrum, benvävnad, leder, pleura
 Blododling
• Desinfektion med Klorhexidinsprit 5
mg/ml under minst 30 sek.
• Låt huden lufttorka före punktion
 Akut inläggning – byt PVK så snart som
möjligt
Huddesinfektion
Huddesinfektion
5
6
1
Blododling
Punktion/injektion
 Desinfektion för att förhindra förorening av provet
 Vid för kort desinfektionstid kan blododlingarna
kontamineras med hudbakterier - leda till falskt positivt
svar.
 Punktion/injektion i ex. epidural- eller spinalrum,
benvävnad, leder, pleura
– Desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml under minst 30 sek.
– Låt huden lufttorka före punktion
– desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml under minst 30 sek
– låt huden lufttorka före punktion
– desinfektera även membranet till blododlingsflaskan
•
•
•
•
•
Synligt smutsig hud
Sterila handskar, ev. munskydd
Operationshanddukar/hålduk
Steril uppdukning
Steril klädsel, när?
Huddesinfektion
Huddesinfektion
7
8
Desinfektion – ej nödvändigt – när?
Inläggning av kvarvarande material som
penetrerar hud
 I.m och s.c injektion ej nödvändigt
erfarenhetsmässigt
ex. CVK, spinal-/epiduralkatetrar, dränage, extern fixation
 Desinfektion med Hibiscrub/Descutan® x 2
 Klorhexidinsprit 5 mg/ml
 Vid intramuskulär/subkutan injektion och venpunktion sluts insticksstället snabbt och
erfarenhetsmässigt har man sett att huddesinfektion vid dessa tillfällen inte påverkar
infektionsfrekvensen.
 Beakta infektionskänsliga patienter.
 Huddesinfektion är inte heller nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till
exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande
Synligt smutsig hud
Sterila handskar, ev. op mössa & munskydd
Operationshanddukar/hålduk
Steril uppdukning
Steril klädsel
Fixering/täckning
 Påbyggnad av långtidseffekt - Hibiscrub/DesCutan 1g/v
Huddesinfektion
Huddesinfektion
9
10
Infektionsförebyggande rutiner
Vid alla manipulationer av
injektionsmembran/kopplingar:
Injektionsmembran/ventil
Gnuggmetod
Noggrann desinfektion!
Klorhexidinsprit
Vårdhygien
Vårdhygien
2
Kateterrelaterad infektion
Aktuella rutiner
 Möjliga vägar för smittspridning
A
B
C
D
- insticksställe
- kopplingar
- infusat
- hematogen spridning
Huddesinfektion
14
Utveckling av bakterietillväxt och
biofilm
Konsekvenser
Biofilmen (extracellulärt slem = polysackarid) ökar den
”sjukdomsalstrande” förmågan hos koagulasnegativa stafylokocker genom att:
 fungera som en barriär mot fagocytos
 göra dem mindre mottagliga för antibiotika
Modell över hur en bakterie kan kolonisera en biomaterialyta.
Efter kolonisering producerar bakterien polysackarid, “slem” =
biofilm
Neutrofila granulocyter
Huddesinfektion
Huddesinfektion
15
16
Helkroppsdesinfektion
Preoperativ
helkroppsdesinfektion
Syfte:
Att förebygga postoperativ sårinfektion genom:
 att reducera bakterietalet på hela kroppen till en så låg
nivå som möjligt
 att bibehålla det låga bakterietalet under 6-7 dagar d.v.s.
så lång tid det tar för ett normalt sår att läka
Huddesinfektion
Huddesinfektion
17
18
3
Klorhexidin
Preoperativ helkroppsdesinfektion
 Med klorhexidintvål 4%
Descutan
Hibiscrub
NH
För patienter som
opereras polikliniskt
cl

Brett antibakteriellt spektrum

Snabb effekt

Kvardröjande effekt

Ackumulerad effekt

Låg toxicitet
NH
NH
NH
-NH-C-NH-C-NH-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-NH-C-NH-C-NH
cl
Vårdavdelning och operation
Huddesinfektion
Huddesinfektion
19
20
Helkroppsdesinfektion
Helkroppsdesinfektion
DesCutan = detergent (tvål)+ klorhexidingluconat 4%



Klorhexidin ger signifikant sänkning av
hudbakterier efter helkroppsdesinfektion
Maximal reduktion efter tre duschar, därefter ingen
ytterligare reduktion
Minskad risk för postoperativa infektioner kan
förmodas

Duscha och blöt hela kroppen

Tvåla in. Börja med ansikte och hår.

OBS! Näsa, axiller, ljumskar

Skölj

Upprepa!! = ”dubbeldusch”
Ren handduk - Rena kläder - Renbäddad säng
Annals of Thoracic Surgery 45(1);35-8, 1988
J Infect Control and Hosp Epid 9(3);109-13, 1988
J Hosp Infect February 15(2);183-7, 1990
J Hosp Infect March 17(3);217-22, 1991
J Hosp Infect June 18(2);145-8, 1991
Am J Infect Control Aug 21(4);205-9, 1993
Ej vanlig tvål/schampoo, hårbalsam/lotion, använd inte klorhexidintvål
i hörselgången, ta av smycken innan duscharna påbörjas
Huddesinfektion
Huddesinfektion
21
22
”Dubbeldusch”
Utförs med DesCutan svamp alternativt
Hibiscrub-tvål
 1:a intvålningen – för att få bort äldre, löst
sittande hudepitel
 2:a intvålningen – ger klorhexidinet möjlighet
att bindas till yngre, längre kvarsittande
epitelceller
Normalflora,
ljumske
Varje dusch är en dubbeldusch
Huddesinfektion
Huddesinfektion
23
24
4
Patientinstruktion (11 språk)
Preoperativ helkroppsdesinfektion
 Förklara varför (be även doktorn instruera patienten)
 Planerad kirurgi
motivera patienten
-
 Förklara hur
 Hjälp till vid behov
Infektionskänslig kirurgi - dusch x 3
Övrig kirurgi (t.ex. bukkirurgi) – minst dusch x 2
 Akut kirurgi (vad man hinner och kan)
-
Varje dubbeldusch förbättrar situationen
Operation – lokal dubbeltvätt
 Uppskjuten operation
-
Huddesinfektion
Huddesinfektion
25
26
Preoperativ
helkroppsdesinfektion
Å. Brandberg, J Holm 1971-74
Kärlkirurgi (före preoperativ antib.)
Antal patienter
Män
Kvinnor
Ny op.tid inom 7 dagar – 1 ny ”dubbeldusch”
Ny op.tid efter 7 dagar – fullständig
helkroppsdesinfektion enligt PM
341
254
87
Läpp
Armhåla
Ljumske
Postoperativ infektion
Kontroll
WBD
Män
Kvinnor
19,5%
12%
8,7%
4,5%
17,5%
8%
Totalt
Före
Tvätt 1 Tvätt 3
Huddesinfektion
Huddesinfektion
27
28
Preoperativ
helkroppsdesinfektion
Förslag på dusch-schema
Ljumskar
Försöksperson A
Försöksperson B
Före
Efter Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 7 Dag 10
Huddesinfektion
Huddesinfektion
29
30
5
http://www.sahlgrenska.se/su/vardhygien
Huddesinfektion
31
6
Download