EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Den digitala agendan: Självbetjäningsterminaler blir
mer lättillgängliga genom EU-finansierat projekt
Bryssel den 30 augusti 2011 – Genom ett EU-finansierat projekt ska
självbetjäningsterminaler som biljettautomater för kollektivtrafik, infokiosker och
bankomater bli mer lättillgängliga för funktionshindrade (var sjätte person i EU) och
de 87 miljoner människor i EU som är 65 eller äldre. En EU-studie visar att bara
38 % av bankomaterna i EU har en röstfunktion för personer med funktionshinder. I
USA är siffran 61 % och i Kanada har nästa alla bankomater röstfunktion. För att
förbättra tillgängligheten kommer EU-kommissionen att bidra med 3,41
miljoner euro – hälften av den totala projektbudgeten – till APSIS4All-projektet för
att utforma och godkänna personanpassade gränssnitt, däribland kort med chip.
Tester kommer att utföras under tre år med bankomater i Barcelona från september
2011, och med biljettautomater i Paderborn i Tyskland från januari 2012.
– Det finns självbetjäningsterminaler överallt och de blir allt fler. För
funktionshindrade eller äldre kan de dock utgöra ett problem som innebär att de inte
kan utnyttja en tjänst, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala
agendan.
Målsättningen med APSIS4All-projektet är att förbättra tillängligheten genom att
utforma och godkänna innovativa, personanpassade gränssnitt för vardagsmiljön. I
ett första skede kommer man att samla in information från 3 000 användare som
ska testa olika maskiner för att anpassa gränssnitten till personliga behov. Från och
med den 1 september 2011 kommer man att utföra tester i Barcelona med 65 av
Caixabankens bankomater och från den 1 januari 2012 med 24 biljettautomater
som betjänas av Höft & Wessel AG i Paderborn, Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
Projektet syftar till att föreslå en standardiserad ram för att öka e-tillgängligheten när
det gäller betaltjänster och andra tjänster. Offentliga digitala terminaler kan därmed
göras tillgängliga för fler människor, till exempel personer som inte är vana vid
denna teknik eller har lässvårigheter, turister som inte kan det språk som talas på
orten eller den som glömt sina läsglasögon. Projektet APSI4All kommer att inriktas
på multimodal interaktion och senaste teknik som informationsöverföring på mycket
korta avstånd (NFC) och trådlös kommunikation på korta avstånd. Bland annat kan
man testa programmerade kort med användarens egna val. När användaren håller
kortet i närheten av bankomaten anpassas maskinen omedelbart till användarens
behov (t.ex. genom att typsnittet eller språket ändras). Andra gränssnitt kan utgöras
av en mobiltelefon med hjälpmedel som gör det möjligt att köpa biljetter via nätet
och betala vid den maskin som utfärdar biljetten med hjälp av en säkerhetskod som
skickas till mobiltelefonen.
IP/11/992
Bakgrund
Det finns hundratusentals offentliga digitala terminaler i EU, däribland
biljettautomater för kollektivtrafik och minst 425 000 bankomater. På marknaden
finns ett antal tekniska lösningar som underlättar användningen av sådana
terminaler. Lågt placerade tangentbord för rullstolsbundna, blindskrift på knappar
och röstfunktion med högtalare för synskadade är några exempel. Dessa viktiga
funktioner finns dock ofta inte eller är inte aktiverade därför att de är för
komplicerade att aktivera. I EU:s handikappstrategi 2010-2020 slår man fast att
”tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i samhället och i ekonomin.”
Projektet APSIS4All medfinansieras genom IKT-delen av EU:s program för
konkurrenskraft och innovation.
Ytterligare information finns på
APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All):
http://www.apsis4all.eu
Faktablad:
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977
Studie ”Monitoring eAccessibility in Europe”:
http://www.eaccessibility-monitoring.eu
Webbplatsen för den digitala agendan:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu
Kontaktperson :
Jonathan Todd. Tfn +32 22994107
Linda Cain. Tfn +32 22999019)
2