IP/11/447
Bryssel den 7 april 2011
Den digitala agendan: Domännamnet ”.eu” ökar
småföretagens synlighet på EU-marknaden
Den 7 april 2011 fyller internetdomännamnet ”.eu” fem år. Detta domännamn
har blivit den nionde största toppdomänen på internet, den femte mest
använda landsdomänen i världen och den fjärde mest använda i Europa.
Särskilt för små och medelstora företag är ”.eu”-domänen värdefull, eftersom
en europeisk identitet på internet ger dem en mera framträdande profil på
europeiska marknader. Registreringarna av ”.eu”-adresser har ökat varje år
sedan införandet och med nästan 3,5 miljoner registreringar är denna domän
den nionde mest populära toppdomänen i världen.
”Jag är särskilt glad över att ”.eu”-domänen blir allt mera populär hos små och
medelstora företag som vill bli mera synliga på EU:s inre marknad”, säger Neelie
Kroes, EU-kommissionär med ansvar för den digitala agendan. ”Genom en närvaro
på nätet i form av en ”.eu”-adress får personer och företag en europeisk identitet
som omedelbart identifieras av potentiella kunder över alla gränser.”
En ”.eu”-webbadress känns omedelbart igen av potentiella kunder, som i annat fall
kan vara misstänksamma mot företag med ett nationellt domännamn som de inte
kan identifiera. Följande är exempel på små och medelstora företag som har
registrerat en ”.eu”-adress:
- Många små lokala företag i den italienska regionen Toscana.
- Ett litauiskt företag som installerar simbassänger.
- Ett brittiskt företag som sysslar med evenemangsmarknadsföring.
- En nederländsk affär som säljer barnkläder.
Det är inte bara enkelt att registrera utan också enkelt att hantera detta domännamn
när problem uppstår, eftersom det fungerar på EU:s alla 23 officiella språk. Man kan
även använda särskilda bokstäver, som é, ö, ç och č, och icke-latinska skrivtecken
som kyrilliska ю, ф, ж och й eller grekiska ε, ω, μ och φ (internationaliserade
domännamn – IDN) till vänster om ”.eu”.
Den största andelen registreringar kan noteras i Tyskland (31 % av det
sammanlagda antalet ”.eu”-adresser), Nederländerna (13 %), Storbritannien (10 %),
Frankrike (9 %) och Polen (6 %). På senare tid har registreringarna ökat snabbt i
Tjeckien, Estland, Litauen, Polen och Slovakien.
Bakgrund
Toppdomänen ”.eu” öppnades den 7 december 2005 för innehavare av tidigare
rättigheter, bl.a. varumärkesinnehavare och offentliga organ (IP/05/1510). I början av
april 2006 blev registrering möjlig för alla invånare i EU och organisationer som är
etablerade i EU (IP/06/476). Toppdomänens registreringsenhet (databasen med alla
”.eu”-registreringar) förvaltas av EURid, en oberoende organisation utan vinstsyfte.
På ettårsdagen hade 2,5 miljoner ”.eu”-domännamn registrerats (IP/07/483) och
ytterligare 300 000 registreringar tillkom 2007 (IP/08/530). Under 2009 nådde antalet
registreringar 3 miljoner (se IP/09/48).
Färska uppgifter om statistiken för ”.eu” finns på
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics
Webbplats för den digitala agendan:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Följ Neelie Kroes på Twitter:
http://twitter.com/neeliekroeseu
Bilaga
Världens tio största toppdomäner per den 31 december 2010
Toppdomän
Registreringar
Etableringsår
.com
91 705 085
1985
.de
14 060 153
1989
.net
13 615 928
1985
.org
9 091 204
1985
.uk
9 005 676
1985
.info
7 549 220
1985
.cn
4 349 524
1990
.nl
4 204 088
1986
.eu
3 332 253
2006
.ru
3 129 638
1994
Källa för registreringsstatistik: EURid:s kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2010.
2