Powering the Industrial Internet of Things through vibrations

advertisement
Powering the Industrial Internet of Things through vibrations
2
Vad är ReVibe Energy?
ReVibe Energy är ett ungt företag med visionen om att bli världens
främsta leverantör av vibration energy harvesting system!
3
Vart gör vi nytta?
1
2
Övervakning &
tracking av tåg!
Övervakning av !
maskiner!
3
Övervakning & Optimering
av gruvmaskiner!
4
Vilka typer av IP-rättigheter använder vi?
•  Patent!
Patentskydd i US, UK, Tyskland, Sverige!
•  Varumärke!
Inte ®, vi fokuserar på ™!
•  Domännamn!
Innehar 4 domännamn, saknar 2 viktiga… !
•  Men också know-how…!
5
Behöver du skydda dig? Behövs en IP-strategi?
•  Vad är en IP-strategi? !
•  Vad kräver dina investerare!
•  ”Har du ett IP-skydd?”!
•  ”Hur skyddar du det här?”!
•  ”Finns det kommersiellt skydd?”!
•  Vad kräver dina kunder? !
6
Ett par konkreta tips från vår resa…
•  Gör din research på kammaren!
•  Använd rådgivare – men gör så mycket du kan själv!
•  Var otroligt noga med avtalen kring IP!
7
Tack!
+46 739 31 05 12
[email protected]
revibeenergy.com
Download