Top margin 1

advertisement
IP/11/479
Bryssel den 18 april 2011
Barn i nätgemenskaper omedvetna om riskerna
I EU har 77 % i åldrarna 13–16 år och 38 % i åldrarna 9–12 år en profil i en
nätgemenskap. Det visar en europeisk undersökning som utförts för EUkommissionens räkning. En fjärdedel av de barn som använder
nätgemenskaper, till exempel Facebook, anger att deras profiler är
”offentliga", vilket innebär att vem som helst kan se dem. Många av
profilerna innehåller adress och telefonnummer. Detta visar att
kommissionens kommande översyn av tillämpningen av principerna för
säkrare nätgemenskaper i EU är välmotiverad. Principerna förhandlades fram
av
kommissionen
2009
(IP/09/232),
då
stora
företag
bakom
nätgemenskaperna gick med på att garantera säkerheten online för
användare under 18 år. Barns säkerhet på internet är en viktig del av den
digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).
–Allt fler barn använder nätgemenskaper, men många av dem gör inte allt som krävs
för att skydda sig. Barnen utsätter sig för fara och riskerar att råka ut för stalkning
och grooming. Alla företag bakom nätgemenskaperna bör därför omedelbart och
som standard göra minderårigas profiler oåtkomliga för sökmotorer och för alla
utanför en godkänd kontaktlista. De företag som ännu inte skrivit under på EU:s
principer för säkrare nätgemenskaper bör göra det snarast för att garantera barnens
säkerhet, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan.
Barn – aktiva i nätgemenskaper
I dag offentliggör av nätverket EUKidsOnline en undersökning där 25 000 ungdomar
i 25 europeiska länder deltog. Den visar att 38 % av barnen i åldrarna 9–12 år har en
profil i en nätgemenskap, från 70 % i Nederländerna till 25 % i Frankrike.
Nätgemenskaper är än mer populära bland tonåringar – 77 % av ungdomarna i
åldrarna 13–16 år uppger att de har en profil.
I åldrarna 9–12 år har 15 % fler än 100 kontakter via sin profil. I Ungern är siffran
hela 47 %. I åldrarna 13–16 år är det mer sannolikt att svenska, belgiska, danska,
grekiska, ungerska, italienska, nederländska, norska, polska och brittiska ungdomar
har fler än 100 kontakter jämfört med ungdomar från andra länder.
Många barn har offentliga profiler
En fjärdedel av barnen i nätgemenskaperna har en profil som är öppen för alla. En
femtedel av barnen med en öppen profil säger att profilen innehåller information om
adress eller telefonnummer eller båda. I 15 av 25 länder är det mer sannolikt att barn
i åldrarna 9–12 år har en offentlig profil än i åldrarna 13–16 år.
Bara 56 % i åldrarna 11–12 år vet hur man ändrar sekretessinställningarna för sina
profiler. Äldre ungdomar har bättre kunskap – 78 % i åldrarna 15–16 år vet hur man
ändrar sekretessinställningarna.
Vad gör EU-kommissionen?
Kommissionen övervakar principerna för säkrare nätgemenskaper i EU, en
självreglerande överenskommelse som undertecknats av företagen bakom
nätgemenskaperna, där de åtar sig att anpassa sina tjänster för att garantera
minderårigas säkerhet.
Kommissionen kommer inom kort att offentliggöra resultaten av den första
bedömningen av följande företags efterlevnad av principerna för säkrare
nätgemenskaper i EU: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria,
MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti och Zap (se
IP/09/232, IP/10/144).
Den rapport som offentliggörs i dag visar även att vissa av de nätgemenskaper som
är populära bland ungdomar i Europa inte har skrivit under på principerna för säkrare
nätgemenskaper.
Med tanke på att allt yngre barn använder internet och nätgemenskaper och att allt
fler barn använder internet via mobila enheter har kommissionen inlett en översyn
över branschens nuvarande självreglerande överenskommelser på området.
Nätgemenskaper,
tillverkare
av
mobila
enheter
och
spelkonsoler,
internetleverantörer,
leverantörer
av
mobilapplikationer
och
innehåll,
konsumentorganisationer, forskare och barnrättsorganisationer kommer att bjudas
in till en samarbetsplattform. Dialogen kommer att bygga på resultaten av
principerna för säkrare nätgemenskaper i EU (se bilagan och IP/09/232, IP/10/144)
och den europeiska ramen för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar
och barn (se IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).
Närmare upplysningar:
Programmet Safer Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
Praktiska tips för föräldrar om barns säkerhet på internet:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm
Den digitala agendan:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Neelie Kroes webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu
2
Bilaga
Diagram 1: Barns användning av nätgemenskaper per land och ålder
• % 9–12 år
• % 13–16 år
QC313: Har du en egen aktiv profil i en nätgemenskap?
Bas: Alla barn som använder internet.
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards