TÅNGVÄXTNÄRING - Villa Fraxinus

TÅNGVÄXTNÄRING
Ett globalt växtnäringsmedel
Som kommer från Ascophyllum nodosum,
Knöltång. Tången skördas efter Irländska kus-ten
där inga medvetna föroreningar före-kommer.
Efter skörd torkas, mals och pulve-riseras den,
det är i den pulveriserade formen vi köper tången
och tillverkar sedan av detta ett flytande
växtnäringsmedel. Samtliga recept som vi
tillverkar efter kommer ursprungligen från
England men är omarbetade till svenska jordar.
I England är tångväxtnäring ett av de stora
växtnäringarna. Tång används över hela värl-den
som växtnäring, djurfoder och hälsokost/
vitaminer. Knöltång, Ascophyllum nodosum, har
en fantastisk sammansättning av 60 mine-raler
och 13 vitaminer samt växtstimulerande ämnen
som bl a betainer och cytokininer.
Första gången vi kom i kontakt med tångväxtnäring var sent 70-tal. De resultat vi fick av friska
plantor med riklig blomning och skörd samt det
rika mikrolivet i jorden gjorde att vi sedan dess
alltid använt tång i vår trädgård.
1996 startade vi tillverkning och försäljning till
butiker, golfanläggningar, fotbollsplaner, kommuner och odlare.
Ansvarig för växtnäringstillverkningen är Inge-löv
Jonsson, utbildad på Lantbruksuniversitetet i
Alnarp och Umeå Universitet.
Vad gör då tångväxtnäring så unikt?
Det kan användas som såväl rotvattning som
bladsprayning, då det tas upp genom både rot
och blad. Det stimulerar till ökad rotmassa som
därigenom ger växten större möjlighet till vatten
och näringsupptagning.
Mikrobernas aktivitet i jorden ökar, växterna blir
mera stresståliga, får starkare skottillväxt och
motståndskraft mot sjukdomar. Plantorna blir
friskare och står emot frostangrepp bättre samt
avkastningen
blir
högre
och
lagringsegenskaperna bättre.
Vad kan tång användas till?
Allt! Gräsytor, blommor, buskar, träd, bär- och
fruktodling, grönsaker, potatis, fodergrödor,
oljeväxter, allt inom växtodling, kompostering
mm.
Avskräckningsmedel mot rådjur.
Tång kan med fördel sprayas på växterna och tas
då upp i bladen. Denna smak på blad och
knoppar tycker inte rådjuren om utan ratar dessa
växter. Men observera, det finns inget medel som
kan
användas
jämt
utan
samtliga
avskräckningsmedel
måste
varieras.
Villa Fraxinus tångväxtnäring finns i följande produkter:
•
Original, används för att stimulera den naturliga växtprocessen bl a
den frögroning och rottillväxt, hjälper växten att avmogna och klara vintern. Används med fördel
till växter under vintersäsongen.
•
Allgödsel, används för att driva fram kraftiga och friska växter med mycket motståndskraft.
Används till både trädgård och krukväxter.
•
Tomat, ger aromatiska frukter med lång hållbarhet.
Vill ni beställa växtnäring ?
Ring 0613-12145
www.villafraxinus.se
Fax 0613-12075
e-post [email protected]