Läsanvisningar Artificiell intelligens

advertisement
Läsanvisningar för tentan i Artificiell intelligens, CDT312
Observera att ni kommer att kunna ta med er både en bok i AI och föreläsningsanteckningarna
på tentan. Alltså kan det vara bra att lära sig hitta i boken.
1 Introduction
Läs igenom allt. Fokusera i första hand på de fyra definitionerna: ”Acting humanly” … ”
Acting rationally”.
2 Intelligent agents
Allt är viktigt.
3 Solving problems by searching
Läs om de algoritmerna som är beskrivna i föreläsningsanteckningarna.
4. Informed search methods
Läs om de algoritmerna som är beskrivna i föreläsningsanteckningarna.
5. Game playing
Läs om Minmax och Alpha-beta-pruning. Skumma igenom resten av kapitlet. På
föreläsningen ska jag prata om hur artificiella neuronnät och genetiska algoritmer (och
evolutionära alg.) kan användas i datorspel. Läs också om multilayer feed-forward networks
(19.4) och genetic algorithms (20.8) med tillhörande avsnitt.
10. Logical reasoning systems
Fokusera på det som handlar om Prolog. Prolog kommer att vara en viktig del i tentan. Lär er
att skriva små program!
11. Planning
Allt är viktigt.
Download