- lokut akt (locution) – det bokstavliga yttrandet, att säga något

advertisement
OH
- lokut akt (locution) – det bokstavliga yttrandet, att säga något
- fonetisk akt: produktion av ljud
- fatisk akt: grammatisk ordning av språktyper
- retisk akt: semantisk ordning av språktyper
- illokut akt (illocution) – avsikten med den lokuta akten, varför något
sägs
- perlokut akt (perlocution) – effekten av yttrandet på andra personer
OH
Propositionell innehåll
Illokut styrka
Aspekter som handlar om att yttranden Aspekter av satser som handlar om att
beskriver världsliga förhållande
yttranden utför handlingar
Sanningsvärde hos yttranden
Yttrandes lyckosamhet
Sanningsvärde som ett sätt att avgöra Den performativa effekten som källa
betydelse hos yttranden
för betydelse
Den lokuta akten och referensen
Den illokuta akten och den perlokuta
akten
Propositionellt innehåll hos yttrandet
Yttrandets styrka
Härmed lovar jag er alla att tentan kommer att vara färdigrättad
den 26 januari.
Jag lovar att tentan kommer att vara färdigrättad den 26 januari.
Tentan kommer att vara färdigrättad den 26 januari.
Tentan kommer att vara färdigrättad den 26 januari, det räcker
väl?
OH
1. Propositionellt innehåll om framtiden ’Jag lovar att rätta tentorna’
2. Det talaren lovar har han eller hon möjlighet att uppfylla
3. Personen som blir lovad något önskar att talaren uppfyller sitt löfte
4. Det som talaren lovar skulle inte hända om han eller hon inte lovade det
5. Talaren ska ha som avsikt att uppfylla löftet
6. Löftet ska förpliktiga talaren att uppfylla löftet
ARGUMENT IS WAR
Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument.
I’ve never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot!
If you use that strategy, he’ll wipe you out.
He shot down all of my arguments.
Download