Nordostasien I
Utbildning, teknik och vetenskap,
kvinnans ställning, västerlänningar
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
1
Nordostasien I
- Utbildning
- Vetenskap och teknik
- De fyra stora uppfinningarna
- Stora byggprojekt
- Traditionell kinesisk medicin
- Kvinnans ställning
- Västerlänningar
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
2
Nordostasien I
Examinationssystemet 科举制度 (kejuzhidu)
• Syfte: utbilda offentliga
ämbetsmän
• Han: tidiga sporadiska
försök
• Sui och Tang:
systematisering och
större kontinuitet
• Song: reformering,
kontinuitet och
systemets höjdpunkt
• Ming och Qing:
”degenerering”
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
3
Nordostasien I
Akademier 书院 (shuyuan)
• 124 f Kr Nationellt
universitet i huvudstaden
• Pre-Song: kejserliga och
statliga
• Song: privata akademier
inom alla områden
• Post-Song: 1860-talet
nya skolor och collage
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
4
Nordostasien I
Skolor
• Pre-Tang: Kloster
och tempel,
privatlärare
• Tang: Statliga
skolor
• Song:Många statliga
och allt fler privata
• Qing: läs- och
skrivkunnigheten 2030 % bland pojkar
• Republiken:
marginell förbättring
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
5
Nordostasien I
Vetenskap och teknik
Zhang Heng 张衡 (78-139)
• Förutsättningar
• Observation
• Beräkningar
• Empiriska försök
• Teknisk lösning
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
6
Nordostasien I
Vetenskap och teknik
Zhang Heng’s seismograf, 132
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
7
Nordostasien I
Vetenskap och teknik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2007-09-28
Decimalsystemet 1300-t f Kr
Stor stämd klocka 500-t f Kr
Järnplog 500-t f Kr
Blodcirkulation 500-t f Kr
Kemisk krigföring 300-t f Kr
Gjutjärn 300-t f Kr
Fallskärm 100-t f Kr
Skottkärra 1:a århundradet f Kr
Roder 1:a århundradet
Upptäckt av solvindar 500-t
Papperspengar 800-t
Smittkoppsvaccination 900-t
Pascals triangel 1100
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2300 år
2500 år
2200 år
1800 år
2300 år
1700 år
2000 år
1300 år
1100 år
1400 år
850 år
800 år
427 år
8
Nordostasien I
De fyra stora uppfinningarna
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
9
Nordostasien I
Stora byggprojekt
Kinesiska muren / Chang cheng 长城
• 4000 km lång
• 8 m hög, 7 m bred i
basen och 6 m bred i
toppen
• bemannade vakttorn på
strategiska platser
• Försvarsmur och
transportled
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
10
Nordostasien I
Stora byggprojekt
Kinesiska muren / Chang cheng 长城
• Vår- och höstperioden och De stridande statern
- jordmurar mellan staterna och mot ”Barbarerna” i norr
• Qin och Han
- rev gamla murar mellan staterna, sammanlänkade,
byggde till och byggde nya murar i norr
• Norra Qi och Sui
- mindre utbyggnader
• Ming (1403-35, 1436-49, 1465-87)
- stora ut- och tillbyggnader i 3 etapper
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
11
Nordostasien I
Stora byggprojekt
Kinesiska muren / Chang cheng 长城
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
12
Nordostasien I
Stora byggprojekt
Kejsarkanalen 大运河 (dayunhe)
•
•
•
•
•
•
•
2007-09-28
Beijing-Luoyang-Hangzhou
1794 km lång
486 f Kr – Huai He-Chang Jiang
Sui – Luoyang-Hangzhou
Yuan – Luoyang-Beijing
Otaliga renoveringar
Transport och kommunikation
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
13
Nordostasien I
Traditionell kinesisk medicin
中医中药 (zhong yi zhong yao)
•
•
•
•
Huangdi 黄帝
Holistisk grund
Zang 脏 och fu 腑
Yin-yang, de 5
elementen och qi
• Akupunktur,
örtmedicin och
qigong
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
14
Nordostasien I
Kvinnans ställning
• Matriarkat till patriarkat
• Kina inget undantag
• Små skillnader över tid och rum
• Plats i hierarkin
• Patriarken och familjen
• Familjen som ekonomisk enhet
• Utbildning
• Bilden av kvinnan i olika historiska skildringar
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
15
Nordostasien I
Västerlänningar i Kina
Sidenvägen
Nestorianska stenen
Fransiscaner
Marco Polo
Sjöfarare
Jesuiter
Missionärer
Äventyrare
Affärsmän
Journalister
…
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
16
Nordostasien I
Attityder i Europa
• T o m mitten av
1700-talet –
övervägande positivt
• Mitten av 1700-talet
till mitten av 1800talet – övervägande
negativt
• Från mitten av 1800talet – blandat
• 1949-ca 1970 – ofta
”beundrande”
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
17
Nordostasien I
Erik Folke
1862-1939
Anders
Ljungstedt
1759-1835
Svenska Ostindiska Compagniet
Sjöfarare och handelsmän
Missionärer
Äventyrare och upptäckare
Affärsmän
”Ideologiska fränder”
Pehr Osbeck 1723-1805
Carl Fredrik Liljevalch
1796-1870
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
18
Nordostasien I
Repetions- och fördjupningsfrågor
•
•
•
•
•
•
•
•
Fundera på hur examinationssystemet utvecklats och dess betydelse genom olika
perioder. Vad krävdes för att lyckas och vad betydde en framgångsrik examen?
Hur har den basala utbildningen utvecklat sig under kejsardynastierna? Vilka har
under olika perioder haft tillgång till denna och vilka syften spelade den?
Fundera på och exemplifiera kvinnans ställning i familjen och samhället under
perioden från Han till Qing. Variationer?
Hur är bilden av kvinnan i de historiska krönikor och berättelser ni kommit i kontakt
med? Exemplifiera!
Fundera på hur det kan komma sig att så många uppfinningar och innovationer så
tidigt i historien har sitt ursprung från Kina? När och varför upphörde denna våg av
innovation?
Titta lite närmare på ”de fyra stora kinesiska uppfinningarna”. Hur, när och varför
har de tillkommit? Vilken betydelse fick dom? Finns det några kritiska inlägg man
kan göra till den officiella historieskrivningen?
Fundera på vilken betydelse kinesisk medicin har idag.
Under vilka perioder och varför har västerlänningar kommit till Kina? Hur har de
tagits emot? Vilken betydelse har dessa haft för opinionen i Europa och hur har den
svängt?
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
19
Nordostasien I
Litteraturtips
•
•
Benn, Charles D (2002). Daily life in traditional China. Greenwood Press.
Holmberg, Åke (1988). Världen bortom Västerlandet.
•
Ko, Dorothy (Ed.)(2003). Women and confucian cultures in premodern China
Korea and Japan. University of California Press.
Man Cheong, Iona D (2004). The class of 1761. Stanford University Press.
Needham, Joseph (1954- ). Science and civilisation in China. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ropp, Paul S (1990). Heritage of China. University of California Press.
•
•
•
•
Flera kapitel av intresse för kursen!
Samtliga kapitel av mycket stor relevans för kursen!
Temple, Robert (1999). The genius of China: 3000 years of science, discovery
and invention. London : Prion.
Bygger till största delen på Needhams arbete!
•
•
•
Theiss, Janet M (2004). Disgraceful matters: the politics of chastity in
eighteenth-century China. University of California Press.
Walton, Linda A (1999). Academies and society in Southern Sung China.
University of Hawaii Press.
Wang, Ping (2002). Aching for beauty. Anchor Books.
2007-09-28
Nordostasien 1, HT07
Göran Lindgren (rev 081007)
20