Giltig från HT2007

advertisement
AI1134 Kapitalmarknader och finansiella instrument
7,5 hp
Capital Markets and Financial Instruments
Kursplan för AI1134 giltig från HT07, utgåva 1.
Lärandemål
Kursens mål är att du ska kunna
Tillämpa avancerade begrepp och modeller för att analysera kapitalmarknadernas roll i resursallokeringen
Tillämpa modeller som förklarar prisbildningen på de finansiella marknaderna
Förklara beteendet hos hushåll, företag, institutioner etc och analysera samspelet mellan aktörerna
De institutionella förhållandena på de finansiella marknaderna
Kursens huvudsakliga innehåll
Finansiella instrument och marknader
Modeller för kapitalmarknader i samhällsekonomin
Teorier om aktörers beteende kapitalmarknader och finansiella instrument
Praktiska tillämpningar inom fastighetsbranschen och finans.
Behörighet
Litteratur
Kompendium med artiklar, meddelas i samband med kursstart.
Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolph W.; Jaffe, Jeffrey F. : Corporate finance.
6. ed., rev. pr. : - Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2002 - xxiv, 932, 20 s. : ill.
ISBN: 0-07-115088-9
Z. Bodie & R. C. Merton. Finance. Prentice Hall. Senaste upplagan.
Examination
Krav för slutbetyg
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p), godkänd kurs PM (INL1; 2p).
Kursplan för AI1134 giltig från HT07, utgåva 1.
Sida 1 av 1
Download