tema – astronomi - Region Värmland

Sida
1
Datum
Vår beteckning
2014-02-24
MV2014-06
MEDIECENTER VÄRMLAND
Birgitta Larsson, 054-7011068
[email protected]
TEMA –
ASTRONOMI
för högstadiet och
gymnasiet
Detta temablad innehåller förslag på filmer, radioprogram (CD), dataprogram samt några
länktips från Internet. Här finns vårt material samlat och ni kan välja vad ni vill använda i er
undervisningen eller i projektet ni jobbar med. Allt material är indelat efter respektive målgrupp
och de lånas som vanligt avgiftsfritt från Mediecenter Värmland!
OBS! På vissa filmer är lånetiden begränsad!
Dataprogrammen är endast för påseende hos oss, men de kan vara ett bra alternativ för eleven
att prova på och ta del av tillsammans med pedagogen under tiden man jobbar med temat.
Under länktipsen hittar ni tips på sidor som kan vara nyttiga att samla information ifrån inför
temaarbetet.
Hur beställer man?
Beställ på det sätt som passar dig! Via telefon, e-mail, brev eller via vår internetkatalog. Du är
givetvis även välkommen hit på ett personligt besök! Längst ned på sidan finner du alla
uppgifter om oss!
Ett tips…
är att beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av vissa program under temaperioden. OBS!
Detta gäller endast filmer och CD med kopieringsrätt!
Förslag…
på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen hittar Du i slutet av temapaketet.
I vår datastuga…
finns tre multimediadatorer där ni i lugn och ro kan se över ett brett utbud av pedagogiska
dataprogram. Läs mer under fliken ”Datastuga” på vår hemsida www.mediecentervarmland.se.
Har Du tips…
på andra temaområden som Du skulle vilja jobba med? Hör gärna av Dig, så hjälper vi till att
söka bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet.
Region Värmland - kommunalförbund
Postadress
MEDIECENTER VÄRMLAND
Box 1065
651 15 Karlstad
Besöksadress
Lagergrens gata 4
Telefon 054-701 10 60
E-post [email protected]
Webbplats www.mediecentervamland.se
Orgnr 222000-1362
Bankgiro 161-7596
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
Filmer
V8932 Rymden, människan och satelliter*)
Rymden och vår plats i den har alltid fascinerat oss människor. Efter andra världskriget startade
rymdkapplöpningen då de båda supermakterna Sovjet och USA tävlade om att vara först i
rymden. Många smarta saker som vi använder varje dag har tagits fram för att användas i
rymden - som GPS och goretex-material. Satelliterna har blivit en del av vår vardag, utan att vi
tänker på det. Filmen visar hur satelliter används och fungerar, och ger eleverna kunskaper om
rymden. Sverige har också drömt om rymden. 1964 började man bygga Esrange, Europas enda
landbaserade rymdbas, utanför Kiruna. Den förste svensken i rymden blev Christer Fuglesang.
Speltid:14 min. Målgrupp: 8-13 år. Utförande DVD
V8272 Rymden i fokus – Månen*)
Denna inspirerande titt på månen hjälper elever att förstå vad som gör jordens närmaste granne
så unik. Ta en närmare titt på månen och lär dig varför det finns så många fler kratrar på månen
än på jorden. Lär dig hur månen påverkar havens tidvatten. Förstå månens faser och lär dig vad
en måne i tilltagande och avtagande är. Lär dig om mån- och solförmörkelser och om månens
omloppsbana runt jorden. Speltid:15 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande DVD
V8936 Jorden – klimat, växtlighet, årstider *)
Länge fanns en tro att solen rörde sig runt jorden. Men från 1500-talet började den
heliocentriska världsbilden ta form via Copernicus, Galilei och Kepler. Med 3D-grafik skildras
hur jordens rotation och omloppsbana fungerar med koppling till hur vi räknar våra dygn och år.
Jordaxelns lutning påverkar årstider och jordens klimatzoner; den tropiska, subtropiska,
tempererade samt polarzonen. Den globala luftcirkulationen och vindarna i atmosfären förklaras
också, liksom deras inverkan på vädret, väderlek och växtlighet. Produktionsår: 2012. Speltid:
45 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
V8935 Jorden – en planet i solsystemet *)
Planeter, månar, asteroider - alla kretsar de kring stjärnan solen i galaxen
Vintergatan. I filmen förklaras universum och vårt solsystems uppbyggnad med
hjälp av 3D-animationer. I genomskärning visas jordens skalliknande uppbyggnad
från skorpa till inre och yttre kärna. Här förklaras jordens magnetfält, de fyra
vanligaste grundämnena, troposfären, stratosfären och ozonlagret. Likaså jordens
gradnät, tidszoner och väderstreck. Vi får också veta mer om jordens kontinenter,
hav, bergskedjor och djuphavsgravar. Produktionsår: 2012. Speltid: 38 min.
Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
V7995 Lär dig mer om – Jordens närmaste grannar *)
Planeterna närmast solen, ofta kallade de inre planeterna, står i centrum i detta fascinerande
program. Färgglada animeringar tillsammans med bilder tagna från rymdsonder illustrerar
Merkurius, Venus, jordens och Mars olika egenskaper. Solsystemets grundläggande struktur
samt planeternas kretslopp runt solen behandlas. Särskilt uppmärksammas de faktorer som gör
jorden unik i solsystemet. Viktiga termer är: sol, omloppsbana, kretsa, tyngdraft, tröghet,
rotation, axel, atmosfär och rymdfarkost. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från
10 år. Utförande: DVD.
V7996 Lär dig mer om – Jordens avlägsna grannar *)
Programmet utforskar solsystemets yttre planeter. Levande, färgglada bilder överförda från
forskningssatelliter ligger till grund för den här filmen om Jupiter, Saturnus, Uranus och
Neptunus. Här beskrivs de unika egenskaperna för dessa stora och avlägsna planeter, ofta
kallade gasjättarna. Jupiters stora röda fläck, Saturnus färgstarka ringar och Neptunus
våldsamma stormar är programmets höjdpunkter. Viktiga termer är: sol, rotation, kretslopp,
omloppsbana, ellips, tyngdkraft, tröghet, teleskop, Hubbleteleskopet, rymdsond, asteroidbälte,
meteorit och komet. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande:
DVD.
*)Finns även som strömmande media!
2
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
V7997 Lär dig mer om – Stjärnor och galaxer *)
Programmet presenterar med hjälp av tydliga bilder och naturtrogna animeringar en
fängslande värld av stjärnor och galaxer. Galaxernas och stjärnornas
huvudkännetecken behandlas. Särskilt uppmärksammas stjärnornas speciella
egenskaper såsom storlek, temperatur och ljusstyrka. Här redogörs också för såväl
en stjärnas livscykel som de instrument astronomer använder när de studerar
rymden. Ytterligare begrepp och termer som omnämns i filmen är: universum,
teleskop, satellit, stjärnbild, stjärnornas färg, spektrum, gas, ljusår och svarta hål.
Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
U99291-01 Livet på MIR
En annorlunda videodagbok med astronauten Thomas Reiter, inspelad under 176 dagar i
tyngdlöshetens land. Produktionsår: 1999. Speltid: 30 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: DVD.
DV206 Norrsken – ett himmelskt skådespel
Det himlafenomen vi känner som norrskenet, har fascinerat människor på norra delen av
jordklotet i alla tider. Vår historia går tillbaka till gamla testamentets dagar och tar oss så
småningom med på ett äventyr ända bort till solen, där norrskenet har sitt ursprung. En film som
på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar den fysikaliska process, som fascinerar oss alla så
mycket. Produktionsår: 2004. Speltid: 16 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD.
V7595 Big Bang – den stora smällen *)
År 1929 upptäckte astronomen Edwin Hubble att många av punkterna på natthimlen
inte var stjärnor i vår galax Vintergatan, utan att de själva var avlägsna galaxer. Mer
skrämmande var att de kända våglängderna hos ljuset från ämnen i dessa galaxer
försköts och blev längre. Detta betydde att galaxerna rör sig ifrån varandra.
Universum expanderade! Det stod i total kontrast mot den rådande uppfattningen: att
universum var statiskt och saknade början och slut. Men om universum expanderade
betydde det att det hade ett ursprung, och ur detta uppkom Big Bang-teorin. Programmet ger
oss Big Bang-teorins förklaring på frågor; varför uppkom universum, vad uppstod universum av
och hur gick det OBS! Begränsad lånetid!till? Produktionsår: 2003. Speltid: 21 min. Målgrupp:
12-19 år. Utförande: DVD.
U97851-02 Runt i naturen – Planeten Jorden 2. Sol och värme
Varför är solen nödvändig för liv på jorden? Varför blir det natt och varför blir det dag? Varför blir
det vinter och varför blir det sommar? Hur påverkar havsströmmarna och vindarna
temperaturen på jorden? Produktionsår: 1997. Speltid: 15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande:
DVD.
U98230-X03 Teknik & Vetenskap – Teknik på 1700-talet *)
På Observatoriekullen i Stockholm finns ett museum som speglar den tekniska och
naturvetenskapliga verksamhet som bedrevs på 1700-talet. Det var då observatoriet invigdes.
Det drevs av vetenskapsakademien, och bland grundarna fanns vetenskapsmän som Linné,
Alströmer, Triewald, Celsius och Polhem. Delar av samlingarna efter Linné och hans elever
finns fortfarande här, och de blev ju senare upphov till bl a Naturhistoriska riksmuseet. I
originalmodellerna från 1700-talet möter vi Polhems mekaniska alfabet som var grunden för
dåtidens ingenjörer. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
U98230-X04 Teknik & Vetenskap – Astronomernas verktyg *)
Vid det gamla observatoriet i Stockholm studerade man först och främst solen och planeterna
och gjorde tidsbestämningar. Observatoriet flyttade senare ut från innerstaden till Saltsjöbaden,
och fick nya bättre instrument, men inte ens det räcker till längre. Dagens astronomer reser till
det europeiska sydobservatoriet i Sydamerika och gör sina studier där. De har tillgång till
förstklassiga jätteteleskop. Men moderna astronomer har även tillgång till jätteteleskop långt ute
i världsrymden. Astronauter har redan varit uppe i rymden och reparerat utrustningen.
Produktionsår: 1998. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
3
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U98230-X13 Teknik & Vetenskap – Rymdteknik i IT-åldern *)
Idag sker mycket av IT-verksamheten via rymden och satelliter. Vi tittar närmare på följande
Det är idag ren rutin att bygga satelliter för radio- och tv, och sända ut dem i en bana så att de
täcker stora delar av jorden. I det här programmet möter vi de tre delarna: raketer, satelliter och
marktekniken. Vi gör besök både vi Esrange utanför Kiruna, den europeiska raketbasen i
Sydamerika och vid Kaknästornet i Stockholm. Produktionsår: 1998. Speltid. 15 min. Målgrupp:
13-15 år. Utförande: DVD.
U98721-01X Teknik & Vetenskap – Solen – en stjärna bland många *)
Ett program om hur svenska forskare studerar solen. Vi besöker observatoriet i Saltsjöbaden
och det svenska solobservatoriet på Kanarieöarna. Professor Scharmer visar metoder och
spännande närbilder på solens kokande yta. Vi ser också häftiga satellitbilder av utbrott på
solen. Hösten-04: De 43 programmen i serien Teknik & Vetenskap kompletteras HT-04 med ett
avsnitt om Merkurius- närmast solen, så att temat om de inre planeterna blir komplett. Eleverna
får möta en astrobiolog som forskar om liv i ovanliga miljöer. Han är också geolog och brukar
undersöka resterna av det stora meteoritnedslaget vid Siljan, där heta lösningar cirkulerade i
marken under tusentals år. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD.
U98721-02X Teknik & Vetenskap – Kometernas ursprung *)
Om svensk och europeisk forskning kring kometer och deras ursprung. Inspelningarna gjordes i
anslutning till den spektakulära Hale-Bopp med astronomer i Uppsala när de studerade
kometen från det nordiska teleskopet på ön La Palma. Docent Hans Rickman och astronom
Johan Varell visar och berättar i programmet. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp:
från 13 år. Utförande. DVD.
U98721-03X Teknik & Vetenskap – Objekt i universum *)
I det här programmet tittar vi in i de kupoler som döljer astronomernas teleskop och andra
instrument, och ser objekt som planeter, kometer, stjärnor, galaxer, nebulosor och kvasarer.
Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-04X Teknik & Vetenskap – Jorden från satellit *)
Sedan årtionden rör sig ett nät av satelliter kring jorden. De har alla möjliga uppgifter från att
karlägga jordytan till att utforska jordens omgivning med magnetiska stormar och väldiga
partikelvindar från utbrott på solen. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD.
U98721-06X Teknik & Vetenskap – Rymdtekniken och månen
En kort återblick på de tekniska lösningar som ledde till månlandningarna. Här ser du de tidiga
månsonderna Mercury- och Geminikapslarna och slutligen Apollokapslarna, som förde
astronauterna till månen och tillbaka. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13
år. Utförande: DVD.
U98721-07X Teknik & Vetenskap – Astronomernas instrument *)
Dagens astronomer använder många olika metoder för att utforska vårt universum,
alltifrån optiska teleskop till avancerade satelliter. Vi möter astronomerna och deras
metoder. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-08X Teknik & Vetenskap – Radioastronomi *)
Ett program om svensk radioastronomisk forskning vid radioobservatoriet på Råö och det
svenska teleskopet högt uppe i Anderna i Chile. Radioastronomen Lars Johansson visar och
berättar. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-12X Teknik & Vetenskap: Venus kartläggs *)
Planeten Venus har undersökts med flera rymdsonder genom åren. Här ser vi de fantastiska
bilderna från sonden Magellan. Produktionsår: 1999. Speltid: 14 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
4
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U98721-13X Teknik & Vetenskap – Besöket på Mars *)
Planeten Mars har fått många besök av rymdsonder genom åren. Flera har landat och sökt spår
av liv direkt på planetens yta. Här får vi en kort återblick på utforskningen av vår granne i
rymden. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-14X Teknik & Vetenskap – Resan till Jupiter *)
Jupiter är den verkliga jätten bland planeterna och den har besökts av flera rymdsonder som
tagit bilder av planeten och dess många månar. Produktionsår: 1998. Speltid: 15
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande. DVD.
U98781-15X Teknik & Vetenskap – Saturnus och ringarna *)
När rymdsonen Voyager svepte förbi Saturnus och dess ringsystem, följde vi
forskarna på jorden när de tog emot alla nya data. Bilderna gav helt ny kunskap
om den ringomgärdade jätteplanen. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-16X Teknik & Vetenskap – Förbi Uranus *)
På sin färd ut ur solsystemet passerade rymdsonden Voyager planeten Uranus och vi fick del
av alla nya data- och nya bilder. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD.
U98721-17X Teknik & Vetenskap – Neptunus märkliga månar *)
Neptunus var det sista planeten som rymdsonden Voyager passerade förbi innan den lämnade
vårt solsystem. Se de märkliga bilderna som anlände direkt till forskarna. Produktionsår: 1998.
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-18X Teknik & Vetenskap – Ett jättekliv... - historien om
månfärderna*)
Den 20 juli 1969 landade de första astronauterna på månen. Här är en del av berättelsen om
tekniken som gjorde detta möjligt. De som inte var med då får här en återblick på händelserna
kring en av förra århundradets och årtusendets största bedrifter. Produktionsår: 1998. Speltid:
15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U98721-X20 Teknik & Vetenskap – Jordens strålande bälten
Programmet handlar om den svenska satelliten Astrid 2 som utforskar strålningsbältena kring
jorden. Vi möter James Van Allen som gjorde sådana mätningar med USA:s första satellit. Det
blir alltså lite av dagens rymdverksamhets förhistoria. Produktionsår: 1999. Speltid: 29 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99862-01 Fysikresan
Här visas exempel på Problembaserat Lärande (PBL) på temat astronomi. Lärarens roll och
erfarenheter av PBL diskuteras. Läraren organiserar undervisningen och arbetar fram
intressanta problemställningar. Lärarens roll blir att vara en reflekterande, något tillbakahållen,
handledare. På det viset lär sig lärarna mycket om hur eleverna resonerar, vilket kastar nytt ljus
på deras förvärvade kunskaper. En annan aspekt på PBL är det metakollektiva lärandet, där
eleverna lär sig om hur man lär sig. En konsekvens av PBL är att eleverna, i jakten på sina svar,
söker svar utanför skolans område genom studiebesök och genom Internet. Dessutom i om
www.fysik.org, som drivs av Nationellt resurscentrum för fysik i Lund. Produktionsår: 1999.
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-01 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Den stora smällen
Det handlar om kosmologins populäraste teori- där allt börjar med en stor smäll - the big bang!
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-02 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Oändligheten
Se hur galaxer kolliderar och konsumerar varandra i ett ständigt expanderande universum.
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 kin. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-03 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Vintergatan
Det handlar om alla miljoner stjärnor och deras liv i vår galax. Produktionsår: 1999. Speltid: 10
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
5
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U99985-04 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Svarta hål och mörk
materia
Möt teorier om de svarta hålen, den mörka materien och om kvasarerna. Produktionsår: 1999.
Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-05 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Vår egen stjärna
Se solen som vår egen stjärna bland planeterna. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-06 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Kometernas område
Kometer är långväga resenärer från solsystemets utkanter. De undersöks och kartläggs av
dagens forskare. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-07 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Nedslag
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-08 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – En fråga om liv?
Var är det troligt att det finns liv i vårt solsystem? Möt några exotiska miljöer långt från jorden.
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-09 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Jorden – den blå
planeten
Om jordens födelse, uppbyggnad och utveckling. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-10 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – De tidiga
astronomerna
Från Babyloniernas observationer till dagens rymdteleskop. Produktionsår: 1999. Speltid: 10
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U11172-06 Ramp: Vet du vad du väger på månen?
Samtal i studion om vad det är som fascinerar oss med rymden. Bea Uusma
Schyffert läser en bit ur sin bok Astronauten som aldrig fick landa. Alexis,
doktorand i astronomi vid Stockholms universitet, berättar om rymdintresset,
tankar om framtiden och människans roll i rymden ur sitt perspektiv. Stefan är
UFO-intresserad, skriver i UFO-tidskrift och berättar om vart man kan höra av sig
om man gjort en UFO-observation. Vill man ägna sig extra mycket åt rymdstudier
kan man börja redan på gymnasiet som Jennifer och Karin som går en s.k.
astrolinje. I ett reportage får vi se hur tre lundastudenter, som fått i uppdrag att inreda en
rymdambulans, jobbar och vi får lära känna den svenska rymdsatelliten Odins historia.
Programledare: Kajsa Antonell. Produktionsår: 2001. Speltid: 29 min. Målgrupp: 13-15 år.
Utförande: DVD.
U41400-01 Teknik & Vetenskap: Merkurius - närmast solen *)
Vi möter en astrobiolog som forskar om liv i ovanliga miljöer. Han är också geolog och brukar
undersöka resterna av det stora meteoritnedslaget vid Siljan, där heta lösningar cirkulerade i
marken under tusentals år. Vi följer honom till Naturhistoriska Riksmuseet och tar del av hans
funderingar och arbete om möjligheter till liv på andra platser i vårt solsystem. Produktionsår:
2004. Speltid: 14 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
U41410-01 Teknik & Vetenskap – Lättversion: Solen och solsystemet *)
Hur stora är planeterna i vårt solsystem, och vilka avstånd är det mellan dem? Vi får se Sweden
Solar System, vilken är världens största modell av vårt solsystem. motsvaras där av Globen i
Stockholm. Skaparna berättar om sin modell, och cyklar längs den för att ge oss en uppfattning
om hur långt det är mellan planeterna. Produktionsår: 2005. Speltid: 14 min. Målgrupp: 13-15
år. Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
6
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U41410-02 Teknik & Vetenskap – Lättversion: Solen, jorden, månen *)
Lättversion av Teknik och Vetenskap. Det andra av tre program för de elever som har lite svårt i
skolan. Programmen är extra lätta med enkla tydliga illustrationer och grafik. Syftet är att lära
sig vilka planeter som finns i solsystemet. Produktionsår: 2005. Speltid: 13 min. Målgrupp: 1315 år. Utförande: DVD.
U41410-03 Teknik & Vetenskap – Lättversion: Planeter och kometer *)
Lättversion av Teknik och Vetenskap. Det sista av tre program för de elever som har lite svårt i
skolan. Programmen är extra lätta med enkla tydliga illustrationer och grafik. Syftet är att lära
lite mer om observationer, planeterna, kometer och andra företeelser i solsystemet.
Produktionsår: 2005. Speltid: 14 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
V7937 Christer – finns det liv därute?
Del 1: Christer Fuglesang berättar om sin spännande rymdvistelse och visar både
egna och officiella NASA-bilder inifrån rymdskytteln. Del 2: med Staffan Ling som
moderator ställer publik och panel frågor till Christer. Får vi svaret på frågan om det
finns liv där ute? Inspelad på Umeås universitet i februari 2007. Speltid: 22+44 min.
Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD.
DV151 Erövringen av rymden
Grundämnesforskningen på det tidiga 1900-talet visade sig användbart i rymdforskningen. Detta
ledde tillsammans med kapprustningen mellan Sovjet och USA till att man kunde göra den
första rymdfärden i omloppsbanan och senare till att erövringen av månen skedde. Denna
dokumentär fokuserar på de förgrundsgestalter och den företagsamhet som karaktäriserade
hela 1900-talet. Italienskt tal/svensk, norsk finsk, dansk text samt otextad. Produktionsår: 2003.
Speltid: 59 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD.
V7873 Milstolpar – del 5 – Joseph Fraunhofer och spektrallinjerna
Från början ville Joseph Fraunhofer bara ta reda på hur han bäst kunde börja producera optiska
precisionsinstrument. Men de flesta andra som tillverkade optisk utrustning i början av 1800talet arbetade genom att helt enkelt pröva sig fram, och till skillnad från dem gjorde sig
Fraunhofer besväret att först studera matematik och fysik. Under sina studier av ljuset upptäckte
han att ljusspektra från olika källor innehöll mörka linjer på olika ställen. Dessa linjer avslöjade
mycket om den kemiska sammansättningen hos ljuskällan. Det var en upptäckt som framför allt
astronomer än idag använder sig av i sitt arbete. Produktionsår: 2007. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 15 år. Utförande: DVD.
V7874 Milstolpar – del 6 – Max Planck och kvantfysiken
Genom sin kvantteori öppnade den tyske fysikern Max Planck dörren till en helt ny värld för
vetenskapen. I centrum för hans teori, som främst berör atomer, molekyler och deras
beståndsdelar, finns tanken att vissa naturliga processer inte är kontinuerliga, utan sker i steg.
Dessa processer går inte att förutse exakt, utan bara med en viss sannolikhet. Plancks teorier
banade väg för många andra framsteg inom den moderna vetenskapen. Utan dem hade saker
som mikroelektronik och laser knappast funnits idag. Produktionsår: 2007. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 15 år. Utförande: DVD.
V8223 Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden
Kopernikus teorier om solsystemet gjorde honom historisk. De gick ut på att alla planeterna, inkl
jorden kretsar runt solen och jorden roterar sunt sin egen axel. Tycho Brahe fängslades av
Kopernikus bok och beslutade sig för att bli astronom. Han fick ett erbjudande av danske
kungen Fredrik att grunda ett observatorium på ön Ven. Han lät bygga Uraniborg, det mest
framstående observatoriet i Europa. Produktionsår: 2009. Speltid: 32 min. Målgrupp: från 14 år.
Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
7
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
V8240 Milstolpar – del 15 – Edwin Hubble och vårt expanderande
universum
Genom sina exakta observationer lade den amerikanske astronomen Edwin Powell
Hubble delar av grunden till den moderna astronomin. Hans intresse rörde framför allt
avlägsna himlakroppar långt utanför vår galax. Många av hans tankar och
observationer gav viktiga bevis för teorin om att universum uppstod genom
urexplosionen Big Bang. Hubble-teleskopet fick sitt namn efter honom och sedan 1993
har bilderna från det gett oss viktig information om universums uppkomst.
Produktionsår: 2009. Speltid: 15 min. Målgrupp: 12-19 år. Utförande: DVD.
K51729-04 Vetenskapslandet
Hur forskar man kring flytande kristaller, det vi brukar kalla LCD-teknik? Det får du veta mer om
i veckans Vetenskapslandet, som också gör en arkeologisk tillbakablick till Grönland för
fyratusen år sedan, vi blickar även ut mot rymden, där ny teknik ger forskarna svar på vad som
händer mellan stjärnorna. Produktionsår: 2006. Speltid: 30 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande:
DVD.
U103034-01—02 Allt och ingenting i Universum –
Samlings-DVD
Om hur människan format sin bild av universum. Professor Jim Al-Khalili
förklarar hur forskare kunnat uppskatta universums ålder, form och
storlek. Vad är rymd? Hur kunde universum bildas ur tomma intet? Det vi
trodde var ett betydelselöst tomrum ruvar på ett stort mysterium.
Produktionsår: 2011. Speltid: 2x59 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande:
DVD.
U103034-01 Allt och ingenting i Universum: Hela kosmos *)
Vi svävar i ett oändligt universum. För femhundra år sedan trodde man jorden var innesluten i
ett stort, roterande skal där stjärnorna satt fast. Men 1572 fick astronomen Tycho Brahe syn på
en supernova och det blev startskottet för vår förståelse hur hela kosmos är utformat. Idag kan
astronomer studera galaxer på ett sätt som man tidigare bara kunde drömma om, tack vare den
tekniska utvecklingen. Men det krävs mer än observationer. En ny, kraftfull matematik kan
beskriva rymdens märkliga egenskaper. Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, förklarar.
U103034-02 Allt och ingenting i Universum: Tomrummet *)
Universum är i stort sett tomt, även atomerna i våra kroppar består av tomrum. Filosofen
Aristoteles trodde att naturen skydde tomrummet . Men på 1600-talet insåg vetenskapen att
tomrum är naturens naturliga tillstånd. Upptäckten av vakuum under 1800-talet var viktig för
forskningen men också för industrin och medicinen, en mängd uppfinningar blev möjliga. 1895
upptäcktes röntgenstrålarna, året efter elektronen. 1909 avslöjades atomens struktur och man
upptäckte kvantvärlden. Kosmologen Carlos Frenk säger att naturen bygger på ovisshet och
osäkerhet. Nu visar det sig att tomrummet inte är tomt, det sjuder av skapandet av materia och
antimateria. Hela universum är fyllt av ett vakuum som innehåller en mystisk energi. Jim AlKhalili, professor i teoretisk fysik, förklarar.
U99295-01 Resande i astronomi: Med rymden i bagageluckan
Fysik är inte tråkigt! Det tycker i alla fall inte astronomen Marie Rådbo som med bil åker land
och rike runt med ett uppblåsbart planetarium och berättar spännande om universum.
Produktionsår: 1999. Speltid: 14 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U99295-02 Resande i astronomi: Genom historien
Att känna till den astronomiska historien är viktigt för vår syn på världen och vår plats i
universum. Möt tre astronomer med intresse för historien. Produktionsår: 1999. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U99295-03 Resande i astronomi: Mot framtiden
Vad har den nya fysiken - astropartikelfysik - gemensamt med konst och litteratur? Författaren
Majgull Axelsson och konstnärinnan Monica Sand berättar. Sista delen i UR:s serie fortbildning i
astronomi för lärare. Produktionsår: 1999. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande:
DVD.
*)Finns även som strömmande media!
8
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U21105-10 Jorden är platt: Solstormar och tidvatten *)
I tusentals år har människor trott att stjärnor och planeter påverkat våra öden, men stämmer det
verkligen? Det visar sig att ett par himlakroppar definitivt påverkar oss, solen och månen till
exempel. Om det blåser på solen så gäller det för oss här nere att se upp. Då kan nämligen
satelliter slås ut. Men inte nog med det, telekommunikationen och flygtrafiken kan också störas.
Kortvågssändaren i Hörby, som sänder Radio Sweden, är ett ställe som brukar få problem på
grund av strålning från solen. Men även månen påverkar oss. Den har inflytande över både stort
och smått, allt från enorma havsstormar till små blåstångsplantor. För att undersöka hur
rymdforskningen i Sverige går till har programledaren begett sig till rymdstationen Esrange i
Kiruna. Där vill de mäta strålningen på jordens baksida. Programledare: Anna Charlotta
Gunnarson. Produktionsår: 2002. Speltid: 24 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U21105-14 Jorden är platt: Utomjordingar och inomjordingar *)
Intresset för liv i rymden har fått ett sånt uppsving på sistone att det bildats en ny
tvärvetenskaplig forskningsinriktning kallad astrobiologi. Det ökade intresset beror förmodligen
på att forskningen gjort många nya upptäckter, exempelvis flera nya planeter utanför vårt
solsystem. De har också funnit en ny livsform här på jorden som kallas mikrober, stenätande
små bakterier. Programmet riktar teleskopet ut i rymden och funderar över varför livet på jorden
uppstod. Om det nu var på jorden det uppstod. Kanske var det på Mars? Pia Mylly lockas av
tanken att det är som i Star Trek, att vi människor blivit hitplacerade av någon annan. Eleverna i
en klass i Saltsjöbadens samskola utanför Stockholm gjorde en Miss Universum-kalender med
bilder på de snyggaste utomjordingarna som kom med i en stor internationell tävling på temat
Liv i universum. Här får du höra vad de tror om livet i rymden och vårt ursprung. Programledare:
Anna Charlotta Gunnarson. Produktionsår: 2002. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 19 år.
Utförande: DVD.
U31600-11 Jorden är platt: G-kraft bland stridspiloter och
rymdambulanser
Träffa stridspiloten Anna Maltinger och hör hur hon förbereder sig för att klara g-krafterna under
sina flygningar. Maria möter också den svenska industridesignern som inrett en rymdambulans
åt NASA och ESA. Programledare: Maria Örtengren. Produktionsår: 2003. Speltid: 29 min.
Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U41630-03 Jorden med Anna Charlotta – Astronomi *)
Talkshow om naturvetenskap. Anna Charlotta Gunnarsson samtalar med astronomen Maria
Sundin och låttextförfattaren Ingela Pling Forsman om människans förhållande till rymden.
Sedan urminnes tider har vi fascinerats av planeterna och blickat ut mot evigheten. Men har en
stjärna samma betydelse för en fysiker som för en hitmakare? Produktionsår: 2004. Speltid: 28
min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U41709-07 Lunchakademin: Einstein och den glömda konstanten *)
1917 införde Albert Einstein en matematisk konstant i sin allmänna relativitetsteori för att
förklara varför universum trots gravitationens inverkan inte drog ihop sig, utan var statiskt. När
universums expansion upptäcktes på 30-talet blev denna konstant överflödig. Einstein kallade
den för sitt livs största misstag, och konstanten glömdes bort. Nu visar det sig att han kanske
hade rätt ändå. Något som kallas mörk energi kan vara det som hindrar universum att dra ihop
sig på grund av gravitationens krafter. Detta och mer samtalar Jesper Sollerman, astronom vid
Stockholms universitet, och Maria Andersson om. Produktionsår: 2004. Speltid: 13 min.
Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U51709-13 Samtal med: Krockande galaxer i expanderande
universum *)
Elin Lindström samtalar med Maria Sundin som forskar inom astrofysik vid Göteborgs
universitet. Galaxerna är enorma stjärnsystem som är utspridda i universum, och de rör
sig genom universums tomrum. Ibland kommer galaxerna så nära varandra att de
snuddar vid varandra och det händer till och med att galaxerna krockar. Det blir då ett
fantastiskt fyrverkeri när galaxernas gasmoln exploderar och nya stjärnor bildas, säger
astronomen Maria Sundin. Vår egen galax Vintergatan susar också fram genom universum och
enligt forskarnas beräkningar kommer också Vintergatan att drabba samman med en
granngalax om fem miljarder år. Produktionsår: 2005. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 19 år.
Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
9
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U100778-04 Vetenskap – Atom: Nyckeln till kosmos *)
Efter andra världskriget började forskarna att undersöka kraften som håller ihop atomkärnan
och den elektromagnetiska kraften som vill spränga den, och insåg att alla atomer strävar efter
stabilitet. Astrofysikern Fred Hoyle visade att universum på grund av detta är i ständig
förändring. Hans forskning om kärnfusion visade att fusion bara är möjlig inuti en stjärna, och att
det bara är stora stjärnor som är tillräckligt heta för att skapa atomer. Men varifrån kom
atomerna som stjärnorna består av? Det var en fråga som Hoyle och George Gamow kom att
strida om och som slutade med teorin om Big Bang. Jim Al-Khalil, professor i kärnfysik, berättar
om Big Bang och universums skapelse. Produktionsår: 2007. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 19
år. Utförande: DVD.
U102662-04 Vetenskapsparken: Mot nya planeter *)
Andra världskrigets slut var startskottet för slaget om rymden. Under 1900-talets andra hälft
landade människan på månen och det skickades farkoster till närliggande planeter. Därefter var
det dags för planeterna som ligger lite längre bort. I oktober 1997 skickades rymdsonden
Cassini-Huygens mot Saturnus. Vad upptäckte den? Och vad hittade Spirit och Opporunity på
Mars? Produktionsår: 2008. Speltid: 21 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
U102112-01 Mänsklighetens sista dagar: Kollapsande
stjärnor *)
Gammablixtar och svarta hål från kollapsade superstjärnor. Mer än 99,9%
av alla arter som någonsin levt på jorden finns inte längre. Är människan
också i fara? Vi får veta mer om de katastrofer som forskarna menar skulle
kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 19
år.Utförande: DVD.
U102112-02 Mänsklighetens sista dagar: Rymdens projektiler *)
Asteroider som kolliderar med jorden. Mer än 99,9% av alla arter som någonsin levt på jorden
finns inte längre. Är människan också i fara? Vi får veta mer om de katastrofer som forskarna
menar skulle kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 19 år.
Utförande: DVD.
U102112-04 Mänsklighetens sista dagar: Aggressiva utomjordingar *)
Aggressiva och mer tekniskt utvecklade utomjordingar. Mer än 99,9% av alla arter som
någonsin levt på jorden finns inte längre. Är människan också i fara? Vi får veta mer om de
katastrofer som forskarna menar skulle kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10
min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U101586-01 Rymdens erövrare: Pionjärerna *)
I mitten av 1950-talet börjar Sovjetunionen undersöka hur människan ska kunna klara ett liv i
rymden. Siktet är inställt på Mars, men allt kommer att handla om att hinna före USA till månen.
Aporna Able och Baker återvänder oskadda efter en kort tid rymden 1959 för USA:s räkning,
och när Jurij Gagarin blev den första människan i rymden 1961 var framtidstron stark.
Expeditioner till Mars planerades, man utvecklar speciell rymdmat och låter personer bo i ett
slutet system under ett år för att se om människan kan överleva en lång rymdresa. Man
återskapar även jordens ekosystem i litet format och låter tre personer klara det livsviktiga inne i
rymdskeppet - mat-, vatten- och syreförsörjning - på egen hand, utan hjälp utifrån. 1969 vinner
USA kapplöpningen över Sovjet när Apollo 11 landar på månen. Produktionsår: 2009. Speltid:
28 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U101586-02 Rymdens erövrare: Nybyggarna *)
Kan man återskapa jordens ekosystem i en rymdkoloni? I början av
1990-talet flyttar åtta människor in i det stora glashuset Biosphere 2 i
den amerikanska öknen. Där ska de bo avskärmade från omvärlden i
två år. Ett slutet ekosystem ska förse dem med allt de behöver, såväl
syre som mat. Noggrant utvalda växter och djur tas med in i biosfären.
På den ryska rymdstationen Mir upptäcker man att det är svårt att få
växter att trivas i tyngdlöshet. Fukten från astronauternas egna kroppar kan vara farlig för
växterna, som dessutom växer underligt när det inte finns gravitation. Produktionsår: 2009.
Speltid: 27 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
*)Finns även som strömmande media!
10
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
U101586-03 Rymdens erövrare: Mot Mars *)
Hur ska människan klara en femhundra dagar lång färd till Mars? I experimentet Mars-500 som
startade 2008 ska grupper av människor med olika nationalitet bo isolerade i en miljö liknande
ett rymdskepps. Hur påverkar isoleringen människans psyke? Klarar man till exempel att driva
ett växthus och äta samma sorts sallad i femhundra dagar utan avbrott? Det enformiga livet i
isolering kan leda till komplicerade psykologiska spel mellan individerna, särskilt när nya
astronauter ska försöka komma in i en etablerad grupp eller när kvinnor kommer till en grupp
män som varit i isolering en längre tid. Produktionsår: 2009. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 19
år. Utförande: DVD.
U100979-01 Solen: Från gasmoln till stjärna *)
Hur bildades solen? Vad består solen av? Hur mäter man solens energi? Och vilken roll
spelade solen för människor under stenåldern? Vi får se över 5000 år gammal arkitektur på
Orkneyöarna där man tydligt ser att solen haft stor betydelse. Produktionsår: 2006. Speltid: 28
min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
U100979-02 Solen: Utbrott, fläckar och massutkastningar *)
Sedan Galileo Galilei för fyrahundra år sedan upptäckte svarta prickar som rörde sig på solens
yta har solfläckarna lärt oss mer och mer om hur solen fungerar. Mellan 1645 och 1715
försvann solfläckarna helt och hållet, en tidsperiod som nästan exakt överensstämmer med den
så kallade lilla istiden på norra halvklotet. Det finns till och med de som tror att man kan spå
börsuppgångar med hjälp av att studera solfläckarna... Produktionsår: 2006. Speltid: 28 min.
Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD.
Radioprogram
L100043-13 Min passion: Astronomi *)
Vi träffar Claes Fransson som är professor i astrofysik vid institutionen för astronomi vid
Stockholms Universitet. Vi följer med honom på en rundvandring på hans arbetsplats
Stockholms Observatorium, där han berättar hur han har fått sin passion för världsrymden och
förklarar begrepp som svarta hål, supernovor och nebulosor. Produktionsår: 2006. Speltid: 14
min. Målgrupp: från 16 år.
L100127-26 Samtal med: Resa i tid och rymd *)
Rädslan för vad den nya tekniken ska ställa till med har sysselsatt författare och filmmakare
genom tiderna. Och synen på framtiden har varierat. På 50-talet, som idéhistorikern Michael
Godhe skriver om, handlar det mest om rymdfärder och atombomber. Produktionsår: 2005.
Speltid: 12 min. Målgrupp: från 19 år:
*)Finns även som strömmande media!
11
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2014-02-24
Tips på länkar
www.oso.chalmers.se
Onsala Rymdobservatorium. Här jobbar man med forskning som bygger på användandet av
radiostrålning för att undersöka Jorden och Universum. Det finns också tips på experiment som
kan göras hemma och i skolan.
www.vetenskapenshus.se
Vetenskapens hus är en mötesplats främst för elever och lärare från grundskolan, gymnasiet
och högskolan. Huset ligger vid AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och här kan
besökarna experimentera, lyssna till föreläsningar och även föra diskussioner i och omkring
naturvetenskap och teknik.
http://www.physics.uu.se/astro/
Hur blir man astronom? Vad gör en astronom? Läs mer om utbildningen som finns på Uppsala
Universitet.
www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/
En sida där du kan läsa och få svar på många frågor som handlar om rymden och våra stjärnor
och planeter.
www.multimedia.skolverket.se
Skolverket har regeringens uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola och
skola. Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder pedagoger inspirations- och
stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. På
den här sidan finner du många tips som du kan ha nytta av när du vill jobba med ljud och bild.
Här finns bl a guider som lär ut hur du gör digitala berättelser med egna bilder.
www.faktabanken.nu/
Här finns mängder med olika tips där du kan läsa om den Internationella rymdstationen. Du kan
se bilder från solsystemet och du kan hitta många andra frågor och svar som handlar om
rymden.
www.universeum.se
Nordens största science center. Här kan du uppleva rymden, regnskogen och oceanerna. Sju
våningar fyllda av häftiga upplevelser, spännande utmaningar och klurig kunskap.
www.rymdstyrelsen.se/sv/Mediebank/Undervisning/Utbildningsmaterial
Här finns kostnadsfritt utbildningsmaterial (elevmaterial, lärarhandledning och DVD) som vänder
sig till elever från åk 2 till gymnasiet.
www.teknikenshus.se
Teknikens hus finns i Luleå och är Sveriges nordligaste science center. Teknikens hus
uppmärksammar det Internationella Astronomiåret (IYA) på många olika sätt. Här kan du se på
film och få guidade visningar. I sommar spelas det även Rymdteater och besökarna kan också
få prova att testköra lego robotar. Här finns ett mycket intressant hus för nyfikna och
experimentsugna besökare.
Förslag på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen
Med hjälp av filmerna och Internetlänkarna kan man få många tips på hur man kan jobba vidare
i klassen med olika arbeten inom temat. T.ex. göra en digital berättelse där eleverna kan göra
egna arbeten och ladda in bilder i ett gratisprogram som heter Photostory och finns på Internet.
Här kan de också spela in egna röster till bilderna och sedan visa upp för klassen.
*)Finns även som strömmande media!
12