tema –astronomi - Region Värmland

Sida
1
Datum
Vår beteckning
2015-06-16
MV2015-06
MEDIECENTER VÄRMLAND
Birgitta Larsson, 054-7011068
[email protected]
TEMA –ASTRONOMI
för högstadiet och gymnasiet
Detta temablad innehåller förslag på filmer samt några länktips från Internet. Här finns vårt
material samlat och ni kan välja vad ni vill använda i er undervisningen eller i projektet ni jobbar
med. Allt material lånas som vanligt avgiftsfritt från Mediecenter Värmland!
OBS! På vissa filmer är lånetiden begränsad!
Hur beställer man?
Beställ på det sätt som passar dig! Via telefon, e-mail, brev eller via vår internetkatalog. Du är
givetvis även välkommen hit på ett personligt besök! Längst ned på sidan finner du alla
uppgifter om oss!
Ett tips…
är att beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av vissa program under temaperioden. OBS!
Detta gäller endast filmer med kopieringsrätt!
Har Du tips…
på andra temaområden som Du skulle vilja jobba med? Hör gärna av Dig, så hjälper vi till att
söka bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet.
Region Värmland - kommunalförbund
Postadress
MEDIECENTER VÄRMLAND
Box 1065
651 15 Karlstad
Besöksadress
Lagergrens gata 2
Telefon 054-701 10 60
E-post [email protected]
Webbplats www.mediecentervamland.se
Orgnr 222000-1362
Bankgiro 161-7596
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
Filmer
V8932 Rymden, människan och satelliter
Rymden och vår plats i den har alltid fascinerat oss människor. Efter andra
världskriget startade rymdkapplöpningen då de båda supermakterna Sovjet och
USA tävlade om att vara först i rymden. Många smarta saker som vi använder
varje dag har tagits fram för att användas i rymden - som GPS och goretexmaterial. Satelliterna har blivit en del av vår vardag, utan att vi tänker på det.
Filmen visar hur satelliter används och fungerar, och ger eleverna kunskaper
om rymden. Sverige har också drömt om rymden. 1964 började man bygga
Esrange, Europas enda landbaserade rymdbas, utanför Kiruna. Den förste
svensken i rymden blev Christer Fuglesang. Speltid:14 min. Målgrupp: 8-13 år.
Utförande DVD & strömmande.
V8272 Rymden i fokus – Månen
Denna inspirerande titt på månen hjälper elever att förstå vad som gör jordens närmaste granne
så unik. Ta en närmare titt på månen och lär dig varför det finns så många fler kratrar på månen
än på jorden. Lär dig hur månen påverkar havens tidvatten. Förstå månens faser och lär dig vad
en måne i tilltagande och avtagande är. Lär dig om mån- och solförmörkelser och om månens
omloppsbana runt jorden. Speltid:15 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande DVD & strömmande.
V8936 Jorden – klimat, växtlighet, årstider
Länge fanns en tro att solen rörde sig runt jorden. Men från 1500-talet började den
heliocentriska världsbilden ta form via Copernicus, Galilei och Kepler. Med 3D-grafik skildras
hur jordens rotation och omloppsbana fungerar med koppling till hur vi räknar våra dygn och år.
Jordaxelns lutning påverkar årstider och jordens klimatzoner; den tropiska, subtropiska,
tempererade samt polarzonen. Den globala luftcirkulationen och vindarna i atmosfären förklaras
också, liksom deras inverkan på vädret, väderlek och växtlighet. Produktionsår: 2012. Speltid:
45 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD & strömmande..
V8935 Jorden – en planet i solsystemet
Planeter, månar, asteroider - alla kretsar de kring stjärnan solen i galaxen
Vintergatan. I filmen förklaras universum och vårt solsystems uppbyggnad med
hjälp av 3D-animationer. I genomskärning visas jordens skalliknande
uppbyggnad från skorpa till inre och yttre kärna. Här förklaras jordens
magnetfält, de fyra vanligaste grundämnena, troposfären, stratosfären och
ozonlagret. Likaså jordens gradnät, tidszoner och väderstreck. Vi får också veta
mer om jordens kontinenter, hav, bergskedjor och djuphavsgravar.
Produktionsår: 2012. Speltid: 38 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
& strömmande.
V7995 Lär dig mer om – Jordens närmaste grannar
Planeterna närmast solen, ofta kallade de inre planeterna, står i centrum i detta fascinerande
program. Färgglada animeringar tillsammans med bilder tagna från rymdsonder illustrerar
Merkurius, Venus, jordens och Mars olika egenskaper. Solsystemets grundläggande struktur
samt planeternas kretslopp runt solen behandlas. Särskilt uppmärksammas de faktorer som gör
jorden unik i solsystemet. Viktiga termer är: sol, omloppsbana, kretsa, tyngdraft, tröghet,
rotation, axel, atmosfär och rymdfarkost. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från
10 år. Utförande: DVD & strömmande..
V7996 Lär dig mer om – Jordens avlägsna grannar
Programmet utforskar solsystemets yttre planeter. Levande, färgglada bilder överförda från
forskningssatelliter ligger till grund för den här filmen om Jupiter, Saturnus, Uranus och
Neptunus. Här beskrivs de unika egenskaperna för dessa stora och avlägsna planeter, ofta
kallade gasjättarna. Jupiters stora röda fläck, Saturnus färgstarka ringar och Neptunus
våldsamma stormar är programmets höjdpunkter. Viktiga termer är: sol, rotation, kretslopp,
omloppsbana, ellips, tyngdkraft, tröghet, teleskop, Hubbleteleskopet, rymdsond, asteroidbälte,
meteorit och komet. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande:
DVD. & strömmande.
2
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
V7997 Lär dig mer om – Stjärnor och galaxer
Programmet presenterar med hjälp av tydliga bilder och naturtrogna animeringar
en fängslande värld av stjärnor och galaxer. Galaxernas och stjärnornas
huvudkännetecken behandlas. Särskilt uppmärksammas stjärnornas speciella
egenskaper såsom storlek, temperatur och ljusstyrka. Här redogörs också för
såväl en stjärnas livscykel som de instrument astronomer använder när de
studerar rymden. Ytterligare begrepp och termer som omnämns i filmen är:
universum, teleskop, satellit, stjärnbild, stjärnornas färg, spektrum, gas, ljusår och
svarta hål. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande:
DVD & strömmande..
U99291-01 Livet på MIR
En annorlunda videodagbok med astronauten Thomas Reiter, inspelad under 176 dagar i
tyngdlöshetens land. Produktionsår: 1999. Speltid: 30 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: DVD.
DV206 Norrsken – ett himmelskt skådespel
Det himlafenomen vi känner som norrskenet, har fascinerat människor på norra delen av
jordklotet i alla tider. Vår historia går tillbaka till gamla testamentets dagar och tar oss så
småningom med på ett äventyr ända bort till solen, där norrskenet har sitt ursprung. En film som
på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar den fysikaliska process, som fascinerar oss alla så
mycket. Produktionsår: 2004. Speltid: 16 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD.
V7595 Big Bang – den stora smällen
År 1929 upptäckte astronomen Edwin Hubble att många av punkterna på natthimlen inte var
stjärnor i vår galax Vintergatan, utan att de själva var avlägsna galaxer. Mer skrämmande var
att de kända våglängderna hos ljuset från ämnen i dessa galaxer försköts och blev längre. Detta
betydde att galaxerna rör sig ifrån varandra. Universum expanderade! Det stod i total kontrast
mot den rådande uppfattningen: att universum var statiskt och saknade början och slut. Men om
universum expanderade betydde det att det hade ett ursprung, och ur detta uppkom Big Bangteorin. Programmet ger oss Big Bang-teorins förklaring på frågor; varför uppkom universum, vad
uppstod universum av och hur gick det OBS! Begränsad lånetid!till? Produktionsår: 2003.
Speltid: 21 min. Målgrupp: 12-19 år. Utförande: DVD & strömmande..
U97851-02 Runt i naturen – Planeten Jorden 2. Sol och
värme
Varför är solen nödvändig för liv på jorden? Varför blir det natt och varför
blir det dag? Varför blir det vinter och varför blir det sommar? Hur påverkar
havsströmmarna och vindarna temperaturen på jorden? Produktionsår:
1997. Speltid: 15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
U98230-X03 Teknik & Vetenskap – Teknik på 1700-talet
På Observatoriekullen i Stockholm finns ett museum som speglar den
tekniska och naturvetenskapliga verksamhet som bedrevs på 1700-talet. Det var då
observatoriet invigdes. Det drevs av vetenskapsakademien, och bland grundarna fanns
vetenskapsmän som Linné, Alströmer, Triewald, Celsius och Polhem. Delar av samlingarna
efter Linné och hans elever finns fortfarande här, och de blev ju senare upphov till bl a
Naturhistoriska riksmuseet. I originalmodellerna från 1700-talet möter vi Polhems mekaniska
alfabet som var grunden för dåtidens ingenjörer. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min.
Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD.
U98230-X04 Teknik & Vetenskap – Astronomernas verktyg
Vid det gamla observatoriet i Stockholm studerade man först och främst solen och planeterna
och gjorde tidsbestämningar. Observatoriet flyttade senare ut från innerstaden till Saltsjöbaden,
och fick nya bättre instrument, men inte ens det räcker till längre. Dagens astronomer reser till
det europeiska sydobservatoriet i Sydamerika och gör sina studier där. De har tillgång till
förstklassiga jätteteleskop. Men moderna astronomer har även tillgång till jätteteleskop långt ute
i världsrymden. Astronauter har redan varit uppe i rymden och reparerat utrustningen.
Produktionsår: 1998. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
3
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
U98230-X13 Teknik & Vetenskap – Rymdteknik i IT-åldern
Idag sker mycket av IT-verksamheten via rymden och satelliter. Vi tittar närmare på följande
Det är idag ren rutin att bygga satelliter för radio- och tv, och sända ut dem i en bana så att de
täcker stora delar av jorden. I det här programmet möter vi de tre delarna: raketer, satelliter och
marktekniken. Vi gör besök både vi Esrange utanför Kiruna, den europeiska raketbasen i
Sydamerika och vid Kaknästornet i Stockholm. Produktionsår: 1998. Speltid. 15 min. Målgrupp:
13-15 år. Utförande: DVD.
U98721-01X Teknik & Vetenskap – Solen – en stjärna bland många
Ett program om hur svenska forskare studerar solen. Vi besöker observatoriet i Saltsjöbaden
och det svenska solobservatoriet på Kanarieöarna. Professor Scharmer visar metoder och
spännande närbilder på solens kokande yta. Vi ser också häftiga satellitbilder av utbrott på
solen. Hösten-04: De 43 programmen i serien Teknik & Vetenskap kompletteras HT-04 med ett
avsnitt om Merkurius- närmast solen, så att temat om de inre planeterna blir komplett. Eleverna
får möta en astrobiolog som forskar om liv i ovanliga miljöer. Han är också geolog och brukar
undersöka resterna av det stora meteoritnedslaget vid Siljan, där heta lösningar cirkulerade i
marken under tusentals år. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD & strömmande..
U98721-02X Teknik & Vetenskap – Kometernas ursprung
Om svensk och europeisk forskning kring kometer och deras ursprung.
Inspelningarna gjordes i anslutning till den spektakulära Hale-Bopp med
astronomer i Uppsala när de studerade kometen från det nordiska teleskopet
på ön La Palma. Docent Hans Rickman och astronom Johan Varell visar och
berättar i programmet. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande. DVD & strömmande..
U98721-03X Teknik & Vetenskap – Objekt i universum
I det här programmet tittar vi in i de kupoler som döljer astronomernas teleskop och andra
instrument, och ser objekt som planeter, kometer, stjärnor, galaxer, nebulosor och kvasarer.
Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD & strömmande..
U98721-04X Teknik & Vetenskap – Jorden från satellit
Sedan årtionden rör sig ett nät av satelliter kring jorden. De har alla möjliga uppgifter från att
karlägga jordytan till att utforska jordens omgivning med magnetiska stormar och väldiga
partikelvindar från utbrott på solen. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD & strömmande..
U98721-06X Teknik & Vetenskap – Rymdtekniken och månen
En kort återblick på de tekniska lösningar som ledde till månlandningarna. Här ser du de tidiga
månsonderna Mercury- och Geminikapslarna och slutligen Apollokapslarna, som förde
astronauterna till månen och tillbaka. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13
år. Utförande: DVD & strömmande..
U98721-07X Teknik & Vetenskap – Astronomernas instrument
Dagens astronomer använder många olika metoder för att utforska vårt universum,
alltifrån optiska teleskop till avancerade satelliter. Vi möter astronomerna och deras
metoder. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD &
strömmande..
U98721-08X Teknik & Vetenskap – Radioastronomi
Ett program om svensk radioastronomisk forskning vid radioobservatoriet på Råö och det
svenska teleskopet högt uppe i Anderna i Chile. Radioastronomen Lars Johansson visar och
berättar. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD &
strömmande..
U98721-12X Teknik & Vetenskap: Venus kartläggs
Planeten Venus har undersökts med flera rymdsonder genom åren. Här ser vi de fantastiska
bilderna från sonden Magellan. Produktionsår: 1999. Speltid: 14 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD & strömmande..
4
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
U98721-13X Teknik & Vetenskap – Besöket på Mars
Planeten Mars har fått många besök av rymdsonder genom åren. Flera har landat och sökt spår
av liv direkt på planetens yta. Här får vi en kort återblick på utforskningen av vår granne i
rymden. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD &
strömmande..
U98721-14X Teknik & Vetenskap – Resan till Jupiter
Jupiter är den verkliga jätten bland planeterna och den har besökts av flera rymdsonder som
tagit bilder av planeten och dess många månar. Produktionsår: 1998. Speltid: 15
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande. DVD & strömmande..
U98781-15X Teknik & Vetenskap – Saturnus och ringarna
När rymdsonen Voyager svepte förbi Saturnus och dess ringsystem, följde vi
forskarna på jorden när de tog emot alla nya data. Bilderna gav helt ny kunskap om
den ringomgärdade jätteplanen. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp:
från 13 år. Utförande: DVD & strömmande..
U98721-16X Teknik & Vetenskap – Förbi Uranus
På sin färd ut ur solsystemet passerade rymdsonden Voyager planeten Uranus och vi fick del
av alla nya data- och nya bilder. Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD & strömmande..
U98721-17X Teknik & Vetenskap – Neptunus märkliga månar
Neptunus var det sista planeten som rymdsonden Voyager passerade förbi innan den lämnade
vårt solsystem. Se de märkliga bilderna som anlände direkt till forskarna. Produktionsår: 1998.
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD & strömmande..
U98721-18X Teknik & Vetenskap – Ett jättekliv... historien om månfärderna
Den 20 juli 1969 landade de första astronauterna på månen. Här
är en del av berättelsen om tekniken som gjorde detta möjligt. De
som inte var med då får här en återblick på händelserna kring en
av förra århundradets och årtusendets största bedrifter.
Produktionsår: 1998. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: DVD & strömmande..
U98721-X20 Teknik & Vetenskap – Jordens strålande bälten
Programmet handlar om den svenska satelliten Astrid 2 som utforskar strålningsbältena kring
jorden. Vi möter James Van Allen som gjorde sådana mätningar med USA:s första satellit. Det
blir alltså lite av dagens rymdverksamhets förhistoria. Produktionsår: 1999. Speltid: 29 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD & strömmande..
U99862-01 Fysikresan
Här visas exempel på Problembaserat Lärande (PBL) på temat astronomi. Lärarens roll och
erfarenheter av PBL diskuteras. Läraren organiserar undervisningen och arbetar fram
intressanta problemställningar. Lärarens roll blir att vara en reflekterande, något tillbakahållen,
handledare. På det viset lär sig lärarna mycket om hur eleverna resonerar, vilket kastar nytt ljus
på deras förvärvade kunskaper. En annan aspekt på PBL är det metakollektiva lärandet, där
eleverna lär sig om hur man lär sig. En konsekvens av PBL är att eleverna, i jakten på sina svar,
söker svar utanför skolans område genom studiebesök och genom Internet. Dessutom i om
www.fysik.org, som drivs av Nationellt resurscentrum för fysik i Lund. Produktionsår: 1999.
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
5
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
KOSMOS, ASTRONOMI – ORIENTERINGSKURS:
U99985-01 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Den stora smällen
Det handlar om kosmologins populäraste teori- där allt börjar med en stor smäll - the big bang!
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-02 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Oändligheten
Se hur galaxer kolliderar och konsumerar varandra i ett ständigt expanderande universum.
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 kin. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-03 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Vintergatan
Det handlar om alla miljoner stjärnor och deras liv i vår galax. Produktionsår: 1999. Speltid: 10
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-04 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Svarta hål och mörk
materia
Möt teorier om de svarta hålen, den mörka materien och om kvasarerna. Produktionsår: 1999.
Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-05 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Vår egen stjärna
Se solen som vår egen stjärna bland planeterna. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-06 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Kometernas område
Kometer är långväga resenärer från solsystemets utkanter. De undersöks och kartläggs av
dagens forskare. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-07 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Nedslag
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-08 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – En fråga om liv?
Var är det troligt att det finns liv i vårt solsystem? Möt några exotiska miljöer långt från jorden.
Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-09 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – Jorden – den blå
planeten
Om jordens födelse, uppbyggnad och utveckling. Produktionsår: 1999. Speltid: 10 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U99985-10 Kosmos, astronomi – orienteringskurs – De tidiga
astronomerna
Från Babyloniernas observationer till dagens rymdteleskop. Produktionsår: 1999. Speltid: 10
min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
U11172-06 Ramp: Vet du vad du väger på månen?
Samtal i studion om vad det är som fascinerar oss med rymden. Bea Uusma
Schyffert läser en bit ur sin bok Astronauten som aldrig fick landa. Alexis,
doktorand i astronomi vid Stockholms universitet, berättar om rymdintresset,
tankar om framtiden och människans roll i rymden ur sitt perspektiv. Stefan är
UFO-intresserad, skriver i UFO-tidskrift och berättar om vart man kan höra av
sig om man gjort en UFO-observation. Vill man ägna sig extra mycket åt
rymdstudier kan man börja redan på gymnasiet som Jennifer och Karin som går
en s.k. astrolinje. I ett reportage får vi se hur tre lundastudenter, som fått i uppdrag att inreda en
rymdambulans, jobbar och vi får lära känna den svenska rymdsatelliten Odins historia.
Programledare: Kajsa Antonell. Produktionsår: 2001. Speltid: 29 min. Målgrupp: 13-15 år.
Utförande: DVD.
6
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
U102662-04 Vetenskapsparken: Mot nya planeter
Andra världskrigets slut var startskottet för slaget om rymden. Under 1900-talets andra hälft
landade människan på månen och det skickades farkoster till närliggande planeter. Därefter var
det dags för planeterna som ligger lite längre bort. I oktober 1997 skickades rymdsonden
Cassini-Huygens mot Saturnus. Vad upptäckte den? Och vad hittade Spirit och Opporunity på
Mars? Produktionsår: 2008. Speltid: 21 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD &
strömmande.
V7873 Milstolpar – del 5 – Joseph Fraunhofer och spektrallinjerna
Från början ville Joseph Fraunhofer bara ta reda på hur han bäst kunde börja producera optiska
precisionsinstrument. Men de flesta andra som tillverkade optisk utrustning i början av 1800talet arbetade genom att helt enkelt pröva sig fram, och till skillnad från dem gjorde sig
Fraunhofer besväret att först studera matematik och fysik. Under sina studier av ljuset upptäckte
han att ljusspektra från olika källor innehöll mörka linjer på olika ställen. Dessa linjer avslöjade
mycket om den kemiska sammansättningen hos ljuskällan. Det var en upptäckt som framför allt
astronomer än idag använder sig av i sitt arbete. Produktionsår: 2007. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
V7874 Milstolpar – del 6 – Max Planck och kvantfysiken
Genom sin kvantteori öppnade den tyske fysikern Max Planck dörren till en helt ny värld för
vetenskapen. I centrum för hans teori, som främst berör atomer, molekyler och deras
beståndsdelar, finns tanken att vissa naturliga processer inte är kontinuerliga, utan sker i steg.
Dessa processer går inte att förutse exakt, utan bara med en viss sannolikhet. Plancks teorier
banade väg för många andra framsteg inom den moderna vetenskapen. Utan dem hade saker
som mikroelektronik och laser knappast funnits idag. Produktionsår: 2007. Speltid: 15 min.
Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
V8240 Milstolpar – del 15 – Edwin Hubble och vårt expanderande
universum
Genom sina exakta observationer lade den amerikanske astronomen Edwin Powell Hubble
delar av grunden till den moderna astronomin. Hans intresse rörde framför allt avlägsna
himlakroppar långt utanför vår galax. Många av hans tankar och observationer gav viktiga bevis
för teorin om att universum uppstod genom urexplosionen Big Bang. Hubble-teleskopet fick sitt
namn efter honom och sedan 1993 har bilderna från det gett oss viktig information om
universums uppkomst. Produktionsår: 2009. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande:
DVD.
V9041 Ljuset och mörkret - del 1 - Vår ljusare värld
Professor Jim Al-Khalili tar med oss på en historisk resa, där han visar hur
forskare under årtusendena har undersökt ljuset för att förstå rymden. Med
fantastiska bilder och genom att visa experiment förstår vi hur och vad
ljuset kan berätta om universum och universums historia.
Produktionsår: 2013. Speltid: 50 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande:
DVD & strömmande.
V9042 Ljuset och mörkret – del 2 – Universums mörka
gåta
Vad kan mörkret berätta om universum? Det började man fråga sig 1846
när man upptäckte en ny planet i vårt solsystem, Neptunus. Den var svår
att upptäcka eftersom den knappt reflekterade något ljus. Faktum är att 89 % av alla atomer i
universum reflekterar nästan inget ljus alls. Vi får också lära oss om upptäckter gjorda av
Galileo och Newton. Professor Jim Al-Khalili visar och berättar hur forskarna började undersöka
mörkret i universum och fann något nytt; mörk materia och mörk energi. Produktionsår: 2013.
Speltid: 50 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD & strömmande.
V7937 Christer – finns det liv därute?
Del 1: Christer Fuglesang berättar om sin spännande rymdvistelse och visar både egna och
officiella NASA-bilder inifrån rymdskytteln. Del 2: med Staffan Ling som moderator ställer publik
och panel frågor till Christer. Får vi svaret på frågan om det finns liv där ute? Inspelad på
Umeås universitet i februari 2007. Speltid: 22+44 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD.
7
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
DV151 Erövringen av rymden
Grundämnesforskningen på det tidiga 1900-talet visade sig användbart i rymdforskningen. Detta
ledde tillsammans med kapprustningen mellan Sovjet och USA till att man kunde göra den
första rymdfärden i omloppsbanan och senare till att erövringen av månen skedde. Denna
dokumentär fokuserar på de förgrundsgestalter och den företagsamhet som karaktäriserade
hela 1900-talet. Italienskt tal/svensk, norsk finsk, dansk text samt otextad. Produktionsår: 2003.
Speltid: 59 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD.
V8223 Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden
Kopernikus teorier om solsystemet gjorde honom historisk. De gick ut på att alla planeterna, inkl
jorden kretsar runt solen och jorden roterar sunt sin egen axel. Tycho Brahe fängslades av
Kopernikus bok och beslutade sig för att bli astronom. Han fick ett erbjudande av danske
kungen Fredrik att grunda ett observatorium på ön Ven. Han lät bygga Uraniborg, det mest
framstående observatoriet i Europa. Produktionsår: 2009. Speltid: 32 min. Målgrupp: från 14 år.
Utförande: DVD.
Allt och ingenting i Universum
Om hur människan format sin bild av universum. Professor Jim AlKhalili förklarar hur forskare kunnat uppskatta universums ålder,
form och storlek. Vad är rymd? Hur kunde universum bildas ur
tomma intet? Det vi trodde var ett betydelselöst tomrum ruvar på ett
stort mysterium. Produktionsår: 2011. Speltid: 2x59 min. Målgrupp:
gymnasiet. Utförande: DVD.
U103034-01 Allt och ingenting i Universum: Hela
kosmos
Vi svävar i ett oändligt universum. För femhundra år sedan trodde man jorden var innesluten i
ett stort, roterande skal där stjärnorna satt fast. Men 1572 fick astronomen Tycho Brahe syn på
en supernova och det blev startskottet för vår förståelse hur hela kosmos är utformat. Idag kan
astronomer studera galaxer på ett sätt som man tidigare bara kunde drömma om, tack vare den
tekniska utvecklingen. Men det krävs mer än observationer. En ny, kraftfull matematik kan
beskriva rymdens märkliga egenskaper. Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, förklarar.
Produktionsår: 2011. Speltid: 59 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande.
U103034-02 Allt och ingenting i Universum: Tomrummet
Universum är i stort sett tomt, även atomerna i våra kroppar består av tomrum. Filosofen
Aristoteles trodde att naturen skydde tomrummet . Men på 1600-talet insåg vetenskapen att
tomrum är naturens naturliga tillstånd. Upptäckten av vakuum under 1800-talet var viktig för
forskningen men också för industrin och medicinen, en mängd uppfinningar blev möjliga. 1895
upptäcktes röntgenstrålarna, året efter elektronen. 1909 avslöjades atomens struktur och man
upptäckte kvantvärlden. Kosmologen Carlos Frenk säger att naturen bygger på ovisshet och
osäkerhet. Nu visar det sig att tomrummet inte är tomt, det sjuder av skapandet av materia och
antimateria. Hela universum är fyllt av ett vakuum som innehåller en mystisk energi. Jim AlKhalili, professor i teoretisk fysik, förklarar. Produktionsår: 2011. Speltid: 59 min. Målgrupp:
gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande
U103322-01 Bilderna som förändrade vetenskapen - Apolloprogrammet
Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande resa till månen sommaren 1969 direktsändes i
tv. Med på expeditionen fanns också en Hasselbladskamera som användes för att fånga några
av historiens mest ikoniska stillbilder. Produktionsår: 2013. Speltid:
10 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande.
U103322-03 Bilderna som förändrade vetenskapen –
Kopernikus världsbild
I Nikolaus Kopernikus bok Om himlakropparnas kretslopp från 1543
finns en illustration som visar att jorden cirkulerar runt solen - inte
tvärtom. Bilden som ner som en bomb i 1500-talets Europa. Idén att
jorden inte var universums centrum utan en planet som vilken som helst var oförenligt med
kyrkans världsbild. Boken sattes upp på en lista över förbjudna böcker och där blev den kvar
ända fram till 1835, så stor var sprängkraften i Kopernikus nya världsbild. Produktionsår: 2013.
Speltid: 10 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande.
8
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
U103322-06 Bilderna som förändrade vetenskapen – Andromeda blir en
galax
Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av
vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom
astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att
universum expanderar. Produktionsår: 2013. Speltid: 10 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande:
DVD & strömmande.
U21105-10 Jorden är platt: Solstormar och tidvatten
I tusentals år har människor trott att stjärnor och planeter påverkat våra öden, men stämmer det
verkligen? Det visar sig att ett par himlakroppar definitivt påverkar oss, solen och månen till
exempel. Om det blåser på solen så gäller det för oss här nere att se upp. Då kan nämligen
satelliter slås ut. Men inte nog med det, telekommunikationen och flygtrafiken kan också störas.
Kortvågssändaren i Hörby, som sänder Radio Sweden, är ett ställe som brukar få problem på
grund av strålning från solen. Men även månen påverkar oss. Den har inflytande över både stort
och smått, allt från enorma havsstormar till små blåstångsplantor. För att undersöka hur
rymdforskningen i Sverige går till har programledaren begett sig till rymdstationen Esrange i
Kiruna. Där vill de mäta strålningen på jordens baksida. Programledare: Anna Charlotta
Gunnarson. Produktionsår: 2002. Speltid: 24 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD &
strömmande..
U21105-14 Jorden är platt: Utomjordingar och inomjordingar
Intresset för liv i rymden har fått ett sånt uppsving på sistone att det bildats en ny
tvärvetenskaplig forskningsinriktning kallad astrobiologi. Det ökade intresset beror förmodligen
på att forskningen gjort många nya upptäckter, exempelvis flera nya planeter utanför vårt
solsystem. De har också funnit en ny livsform här på jorden som kallas mikrober, stenätande
små bakterier. Programmet riktar teleskopet ut i rymden och funderar över varför livet på jorden
uppstod. Om det nu var på jorden det uppstod. Kanske var det på Mars? Pia Mylly lockas av
tanken att det är som i Star Trek, att vi människor blivit hitplacerade av någon annan. Eleverna i
en klass i Saltsjöbadens samskola utanför Stockholm gjorde en Miss Universum-kalender med
bilder på de snyggaste utomjordingarna som kom med i en stor internationell tävling på temat
Liv i universum. Här får du höra vad de tror om livet i rymden och vårt ursprung. Programledare:
Anna Charlotta Gunnarson. Produktionsår: 2002. Speltid: 28 min. Målgrupp: gymnasiet.
Utförande: DVD & strömmande..
U31600-11 Jorden är platt: G-kraft bland stridspiloter och
rymdambulanser
Träffa stridspiloten Anna Maltinger och hör hur hon förbereder sig för att klara g-krafterna under
sina flygningar. Maria möter också den svenska industridesignern som inrett en rymdambulans
åt NASA och ESA. Programledare: Maria Örtengren. Produktionsår: 2003. Speltid: 29 min.
Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD.
U41630-03 Jorden med Anna Charlotta – Astronomi
Talkshow om naturvetenskap. Anna Charlotta Gunnarsson samtalar med astronomen Maria
Sundin och låttextförfattaren Ingela Pling Forsman om människans förhållande till rymden.
Sedan urminnes tider har vi fascinerats av planeterna och blickat ut mot evigheten. Men har en
stjärna samma betydelse för en fysiker som för en hitmakare? Produktionsår: 2004. Speltid: 28
min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande..
U41709-07 Lunchakademin: Einstein och den glömda konstanten
1917 införde Albert Einstein en matematisk konstant i sin allmänna relativitetsteori för att
förklara varför universum trots gravitationens inverkan inte drog ihop sig, utan var statiskt. När
universums expansion upptäcktes på 30-talet blev denna konstant
överflödig. Einstein kallade den för sitt livs största misstag, och
konstanten glömdes bort. Nu visar det sig att han kanske hade rätt
ändå. Något som kallas mörk energi kan vara det som hindrar
universum att dra ihop sig på grund av gravitationens krafter. Detta
och mer samtalar Jesper Sollerman, astronom vid Stockholms
universitet, och Maria Andersson om. Produktionsår: 2004. Speltid: 13
min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande..
9
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
Mänsklighetens sista dagar
Dinosaurier, mammutar och neandertalare tillhör den
evolutionära historiebokens kändisar. Efter att de haft sin
storhetstid dog de så småningom ut, och de är långtifrån
ensamma om det. Mer än 99,9% av alla arter som någonsin
levt på jorden finns inte längre. Är människan också i fara?
Genom en tio-i-topp-lista får vi veta mer om de katastrofer som
forskarna menar skulle kunna utplåna oss.
U102112-01 Mänsklighetens sista dagar: Kollapsande stjärnor
Gammablixtar och svarta hål från kollapsade superstjärnor. Mer än 99,9% av alla arter som
någonsin levt på jorden finns inte längre. Är människan också i fara? Vi får veta mer om de
katastrofer som forskarna menar skulle kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10
min. Målgrupp: gymnasiet.Utförande: DVD & strömmande..
U102112-02 Mänsklighetens sista dagar: Rymdens projektiler
Asteroider som kolliderar med jorden. Mer än 99,9% av alla arter som någonsin levt på jorden
finns inte längre. Är människan också i fara? Vi får veta mer om de katastrofer som forskarna
menar skulle kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10 min. Målgrupp: gymnasiet.
Utförande: DVD & strömmande..
U102112-04 Mänsklighetens sista dagar: Aggressiva utomjordingar
Aggressiva och mer tekniskt utvecklade utomjordingar. Mer än 99,9% av alla arter som
någonsin levt på jorden finns inte längre. Är människan också i fara? Vi får veta mer om de
katastrofer som forskarna menar skulle kunna utplåna oss. Produktionsår: 2011. Speltid: 10
min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande..
Rymdens erövrare
En skildring av människans drömmar om ett liv i rymden. Vi tittar på
rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen och försöken med
att återskapa jordens ekosystem i litet format. Vi stiftar bekantskap
med laboratoriet Biosphere 2 i USA:s öken, samt med ryssarnas
försök att odla växter och föda upp djur ombord på rymdstationen Mir.
Kan vi leva i rymden? Skulle vi överleva 520 dagars färd till Mars?
Vilka påfrestningar skulle vi utsättas för?
U101586-01 Rymdens erövrare: Pionjärerna
I mitten av 1950-talet börjar Sovjetunionen undersöka hur människan ska kunna klara ett liv i
rymden. Siktet är inställt på Mars, men allt kommer att handla om att hinna före USA till månen.
Aporna Able och Baker återvänder oskadda efter en kort tid rymden 1959 för USA:s räkning,
och när Jurij Gagarin blev den första människan i rymden 1961 var framtidstron stark.
Expeditioner till Mars planerades, man utvecklar speciell rymdmat och låter personer bo i ett
slutet system under ett år för att se om människan kan överleva en lång rymdresa. Man
återskapar även jordens ekosystem i litet format och låter tre personer klara det livsviktiga inne i
rymdskeppet - mat-, vatten- och syreförsörjning - på egen hand, utan hjälp utifrån. 1969 vinner
USA kapplöpningen över Sovjet när Apollo 11 landar på månen. Produktionsår: 2009. Speltid:
28 min. Målgrupp: gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande..
U101586-02 Rymdens erövrare: Nybyggarna
Kan man återskapa jordens ekosystem i en rymdkoloni? I början av 1990-talet flyttar åtta
människor in i det stora glashuset Biosphere 2 i den amerikanska öknen. Där ska de bo
avskärmade från omvärlden i två år. Ett slutet ekosystem ska förse dem med allt de behöver,
såväl syre som mat. Noggrant utvalda växter och djur tas med in i biosfären. På den ryska
rymdstationen Mir upptäcker man att det är svårt att få växter att trivas i tyngdlöshet. Fukten
från astronauternas egna kroppar kan vara farlig för växterna, som dessutom växer underligt
när det inte finns gravitation. Produktionsår: 2009. Speltid: 27 min. Målgrupp: gymnasiet.
Utförande: DVD & strömmande..
10
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
U101586-03 Rymdens erövrare: Mot Mars
Hur ska människan klara en femhundra dagar lång färd till Mars? I experimentet Mars-500 som
startade 2008 ska grupper av människor med olika nationalitet bo isolerade i en miljö liknande
ett rymdskepps. Hur påverkar isoleringen människans psyke? Klarar man till exempel att driva
ett växthus och äta samma sorts sallad i femhundra dagar utan avbrott? Det enformiga livet i
isolering kan leda till komplicerade psykologiska spel mellan individerna, särskilt när nya
astronauter ska försöka komma in i en etablerad grupp eller när kvinnor kommer till en grupp
män som varit i isolering en längre tid. Produktionsår: 2009. Speltid: 28 min. Målgrupp:
gymnasiet. Utförande: DVD & strömmande..
Resande i astronomi
Fysik kan vara så mycket mer än formler. Det gäller att lyssna och lära av barnens frågor om
rymden, menar astronomen Marie Rådbo som nyligen blivit belönad med Rosenpriset för sina
insatser när det gäller fortbildning i astronomi. Både barn och vuxna är hennes publik.
U99295-01 Resande i astronomi: Med rymden i bagageluckan
Fysik är inte tråkigt! Det tycker i alla fall inte astronomen Marie Rådbo som med bil åker land
och rike runt med ett uppblåsbart planetarium och berättar spännande om universum.
Produktionsår: 1999. Speltid: 14 min. Målgrupp: fortbildning för lärare. Utförande: DVD.
U99295-02 Resande i astronomi: Genom historien
Att känna till den astronomiska historien är viktigt för vår syn på världen och vår plats i
universum. Möt tre astronomer med intresse för historien. Produktionsår: 1999. Speltid: 15 min.
Målgrupp: fortbildning för lärare. Utförande: DVD.
U99295-03 Resande i astronomi: Mot framtiden
Vad har den nya fysiken - astropartikelfysik - gemensamt med konst och litteratur? Författaren
Majgull Axelsson och konstnärinnan Monica Sand berättar. Produktionsår: 1999. Speltid: 15 min
Målgrupp: fortbildning för lärare Utförande: DVD.
11
REGION VÄRMLAND
Mediecenter Värmland
2015-06-16
Tips på länkar
Onsala Rymdobservatorium
Här jobbar man med forskning som bygger på användandet av radiostrålning för att undersöka
Jorden och Universum. Det finns också tips på experiment som kan göras hemma och i skolan.
Vetenskapens Hus
Vetenskapens hus är en mötesplats främst för elever och lärare från grundskolan, gymnasiet
och högskolan. Huset ligger vid AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och här kan
besökarna experimentera, lyssna till föreläsningar och även föra diskussioner i och omkring
naturvetenskap och teknik.
Uppsala Universitet – institutionen för fysik och astronomi
Hur blir man astronom? Vad gör en astronom? Läs mer om forskning på Uppsala Universitet.
Unga fakta – stjärnor och planeter
En sida där du kan läsa och få svar på många frågor som handlar om rymden och våra stjärnor
och planeter.
Rymdstyrelsen
Här finns kostnadsfritt utbildningsmaterial (elevmaterial, lärarhandledning och DVD) som vänder
sig till elever från åk 2 till gymnasiet.
Rymdkanalen
Rymdkanalen är en webbplats om rymdverksamhet som drivs av Rymdstyrelsen. Vi skriver
både om händelser i rymden, hur vi tar oss dit och hur vi drar nytta av rymdverksamhet här nere
på jorden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och
händelser inom rymdvärlden. På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av
både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och stimulera intresset för
naturvetenskap, främst hos unga.
Nine Planets
Historia, mytologi och vetenskapliga fakta om planeter, månen och andra objekt i vårt
solsystem. (på engelska) En multimediatur i solsystemet!
Heavens above
Hemsida med aktuella satelliter och aktuell stjärnhimmel. Du kan ställa in på mnsta ort!
12