Till Er som deltog vid den Svenska Psykiatrikongressen 2012 ”Till personer som vi uppfattar har starkt bidragit
till ökad förståelse och bidragit till att motverka
fördomar och stigmatisering.” Maud Nycanders
film om en sluten psykiatrisk avdelning är värd
hundra- procentig tittning. Hela filmen är ett
förtroende.
Till oss alla. Kolossalt bra.
”Johan Croneman, Dagens Nyheter I e9 samarbete med Handisam och projektet Hjärnkoll, har vi tagit fram e9 paket med Dvd: er och diskussionsunderlag för vårdpersonal. Finns nu Jllgänglig a9 köpa för 1000: -­‐ exkl. moms med räMgheter a9 visas i informaJon och undervisningssammanhang. 2010 visades den unika dokumentärserien på SVT. Under ett och halvt års tid hade Maud Nycander följt livet på en sluten psykiatrisk avdelning, S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Filmserien väckte stor uppmärksamhet och
nominerades bland annat till Stora Journalistpriset. Mer informaJon och beställning på www.slutenavdelning.se 50 kronor för varje såld DVD går oavkortat till
Psykiatrifonden i samband med Psykiatrikongressen.