Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i samverkan med Lärarnas yrkesetiska råd och
lärarutbildningen vid Linköpings universitet inbjuder till konferens:
Lärare talar och skriver. Men vad säger vi till och hur skriver vi om våra elever?
Hur utvecklar vi vårt yrkeskunnande individuellt och tillsammans? Under 2009 vill
Lärarnas yrkesetiska råd lyfta diskussionen om behovet av ett yrkesspråk och
vikten av en yrkesetisk medvetenhet i all kommunikation oavsett vem lärare talar
eller skriver till.
Tid:
8 oktober, 2009 10.00 – 16.30
Plats:
Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping, Hemeryckssalen
Målgrupp: Lärare i samtliga skolformer, lärarutbildare och i mån av plats även
lärarstudenter
På programmet:
Föreläsning med fil dr Åsa Bartholdsson, universitetslektor vid Högskolan Dalarna. Åsa
disputerade 2007 med avhandlingen ”Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig
maktutövning i två svenska skolor”.
Föreläsning med fil dr Marcus Samuelsson. Marcus är verksam som forskare och lärare vid
Linköpings universitet och disputerade 2008 med avhandlingen ”Störande elever korrigerande
lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i
klassrummet”.
Ledamöter ur Lärarnas yrkesetiska råd visar med exempel ur sin egen lärarvardag på vikten
av att vara medveten om hur man formulerar sig om och till elever, både i text och tal.
Dagen kommer att avslutas med ett panelsamtal med föreläsarna och ledamöter ur Lärarnas
yrkesetiska råd.
Dagen är kostnadsfri och lärarorganisationerna bjuder på lunch och eftermiddagsfika.
Anmälan:
Frågor:
Senast 1 september via länkar på: www.lararesyrkesetik.se
Besvaras av Nina Lööw, helst via e-post: kans[email protected] annars på
telefon: 070-2561648