Herren är min herde Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han

advertisement
Herren är min herde
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på
gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Och om jag och vandrar
i dödsskuggans dal
fruktar jag intet ont
för du är med mig och
godhet allenast och
nåd skola följa mig
och jag skall åter få bo hos Gud.
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på
gröna äng-ar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
Texten är hämtad från 1917 års översättning av Ps 23 och formad av Karl-Gunnar Svensson
1980
Musik: Karl-Gunnar Svensson, 1980
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards