Bli samarbetspartner/sponsor till Kungälvs Simsällskap

Bli samarbetspartner/sponsor till
Kungälvs Simsällskap
Kungälvs Simsällskap bildades 1965 och är en av kommunens största idrottsföreningar med drygt
1500 medlemmar. Vi bedriver en bred simutbildningsverksamhet med kvalité samt en tränings- och
tävlingsverksamhet för ungdomar upp till seniornivå.
Kungälvs Simsällskaps Vision & Värdegrund
Vår vision är att Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner glädje och
gemenskap oavsett ambitionsnivå.
Föreningen ska hålla god kvalitet gällande kompetens och kontinuitet i såväl bredd- som
tävlingsverksamhet. Detta innebär för Kungälvs Simsällskap: utbildade tränare, instruktörer samt
ledare med förmågan att möta varje individ på dess nivå såväl idrottsligt som socialt.
Glädje & Hälsa
Kungälvs Simsällskap är en förening där vi tillsammans verkar för en känsla av gemenskap,
samhörighet och glädje som en viktig del av simidrotten. Vi vill därtill skapa förståelse för en
hälsosam livsstil där vi respekterar varandras olikheter utan fördomar och diskriminering.
Tydlighet
Kungälvs Simsällskap håller sina medlemmar informerade om den verksamhet föreningen bedriver.
Informationen ska vara lättillgänglig och delges våra medlemmar på lika villkor. Tydligt ledarskap ska
genomsyra föreningen där ansvarsområden, uppdrag och roller respekteras. Lyhördhet och
transparens ska genomsyra kommunikationen mellan föreningens medlemmar.
Delaktighet & Engagemang
Kungälvs Simsällskap välkomnar alla att bli medlemmar och engagera sig i vad som främjar en god
föreningskultur och därtill verka för en miljö som främjar dialog, delaktighet och öppenhet i alla led.
Utveckling
Föreningens ledning ska ges möjlighet att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom simidrotten,
såväl på lokal som på nationell nivå. Ledare ska ges förutsättningar att utvecklas i sin ledarroll för att
kunna bedriva god sim- utbildning för våra aktiva.
Individen skall bemötas med respekt för dennes önskan till utveckling mot uppsatta mål. Då
uppföljning och utvärdering i dialog med ledaren blir en naturlig del i processen.
Styrelse 2017
Thomas Arvidsson
Johan Hildesson
Maria Mattisson
Jörgen Rasmussen
Josefine Skanse
Lars Axelsson
Suppleant
Peter Hildebrant
Ordförande
Vice Ordförande och marknadsföring/sponsring
Kassör
Simkommitté
Sekreterare
Personalansvarig
Evenemang
Vad betyder det att vara samarbetspartner?
Att vara samarbetspartner med Kungälvs Simsällskap är ett sätt att bidra till utvecklingen på orten
och då våra allra flesta aktiva är barn innebär det att ni gör något för generationen som växer upp.
Det är ett sätt för företag att visa sitt engagemang.
Ni bidrar till att barn i och runtomkring Kungälv lär sig simma. Dessutom skapar det många
arbetstillfällen för ungdomar som siminstruktörer.
Återkoppling efter tävlingar sker via vår hemsida och Facebooksida.
Våra nu aktiva samarbetspartners hittar du på http://www.kungalvsim.se
Hur kan ni hjälpa till?
Vill ni vara med och göra Kungälvs Simsällskap ännu bättre? För att förenkla samarbete har vi
förberett några paket för olika sponsringsnivåer. Stödet kan antingen vara i form av pengar eller
tjänster och produkter som klubben efterfrågar.
Platinapartner
Bidrar med minst 20 000 kronor per år.
Ni får simutbildning 5 tillfällen, t ex vuxencrawl för upp till 10 medarbetare inklusive ett teoripass om
simning. Det ingår även medlemskap i klubben för de som är med på simutbildningen.
Er logotyp visas på:

Simhallen Oasen

hemsidan för samarbetspartners

klubbens utskick

klubbkläder
Guldpartner
Bidrar med minst 10 000 kronor per år.
Er logotyp visas på:

Simhallen Oasen

hemsidan för samarbetspartners

klubbens utskick

klubbkläder
Silverpartner
Bidrar med minst 5000 kronor per år.
Er logotyp visas på:

Simhallen Oasen

hemsidan för samarbetspartners

klubbens utskick
Träningspaket
Bidrar med minst 10 000 kronor per år.
Eran logga visas på Kungälvs Simsällskaps hemsida.
Medlemskap i Kungälvs simsällskap ingår
Ni får 4 träningstillfällen på 60 minuter vardera för upp till 10 personer. 2 gånger i basäng där vi
fokuserar mycket på teknik. Vi kommer även att kunna filma undervattnet för att kunna se hur er
teknik ser ut. 2 av träningarna kommer vara i öppet vatten där vi fokuserar mer på att simma lite
längre.
Det kommer att vara 2 tränare med på träningarna.
Johanna Pettersson
Johanna är en Svensk Ungdoms och Senior Mästare i simning som nu har lagt baddräkten på hyllan
och är fulltidsanställd på Kungälvs Simsällskap för att träna deras högsta tävlingsgrupper.
Hon har innan detta elitsimmat på Universitet i USA där hon studerade Psykologi och Träningslära
under 3,5 års tid. Under denna tid blev hon bland annat Collegemästare och mångfaldig All American
simmare.
Hon har under hela sin livstid varit involverad i simning som är hennes stora passion, men avslutade
hennes egen karriär i Australien där hon simmade under flera månader och vill nu mer än gärna
hjälpa er med era mål.
Johan Hildesson
Johan är en erfaren öppen vattensimmare. Hans främsta merit är att ha vunnit Vansbrohalvsim
(1500m)på rekordtid.
Några andra meriter är 4 i Vansbrosimmet 3km, vinnare Tjörn triatlon lagtävling med lag Activitus
och vinnare av Sum-Sim (ungdoms SM) 1500m öppet vatten.
Johan har varit på SM nivå i snart 10 års tid och har tävlingssimmat i 15år. Fortfarande aktiv simmare.
Riktad sponsring
Företag som bidrar med material, pengar eller tjänster riktade till specifika aktiviteter eller händelser.
Förslag på detta kan vara Uppstartsläger, Mästerskapsläger, Tröjor till alla tävlingssimmare enligt
klubbens standard, Startavgifter till Open Water t.ex. Vansbrosimningen mm.
Er logotyp visas på:

hemsidan för samarbetspartners
Hur många nås?
Oasen har ca 115000 besökare varje år
Kungälvs simsällskap har ca 40000 besökare per år
klubbens utskick når upp till 1100 personer per utskick
klubbkläder säljs ca 100 plagg om året
För samtliga samarbetspartners och sponsorer
Att vara sponsor och samarbetspartner till en idrottsklubb innebär att man som sponsor associeras
med de värden klubben står för, men också att man har tillgång till den kunskap klubbens företrädare
har.
Vi bjuder också in alla våra sponsorer en gång per år för att nätverka och utbyta kontakter, enklare
förtäring och en intressant föreläsning.
Nästa steg
Nu har du fått några idéer om hur ditt företag kan samarbeta med Kungälv Simsällskap. Kontakta oss
gärna och berätta hur just ni vill samarbeta, så pratar vi mer om hur vi kan gå vidare.
Kontakta oss via e-post på [email protected]
Läs gärna mer om föreningen på www.kungalvsim.se
Läs gärna mer om Sponsring på
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/idrottsforeninga
r/idrottsforeningarkontrolluppgifter/sponsorersattning.4.70ac421612e2a997f85800054544.html?q=
sponsring