klimatdiagram - Jennies klassrum

KLIMATDIAGRAM
VILKEN PLATS?
San Francisco
Mandurah (Perth)
Barcelona
Moskva
ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER AV KLIMATDIAGRAM
➤Vädret
kan variera från dag till dag. Klimatet beskriver genomsnittsvärden för
en längre period.
➤Läge
beskriver på vilken breddgrad staden ligger.
➤Norra
➤Vilken
eller södra halvklotet?
klimatzon?
➤Kustklimat
➤Vindars
eller inlandsklimat?
betydelse för klimatet.
➤Havsströmmars
➤Topografins
påverkan på klimatet.
betydelse för klimatet, dvs. hur högt en plats ligger i förhållande
till havsytans nivå.
KLIMATDIAGRAM - GLEERUPS STORA SKOLATLAS
1. I vilket land ligger staden Chennai och under vilka två månader faller de största nederbördsmängderna?
2. Vilken likhet finns i klimatdiagrammen för Quito i Ecuador/Sydamerika och Kisangani i Demokratiska
republiken Kongo/Afrika?
3. Aten/Grekland och Santiago/Chile har båda medelhavsklimat. Ändå finns det två skillnader mellan
diagrammen. Vilka?
4. Vilken plats har de största regnmängderna och ge en förklaring till detta.
5. Quito ligger vid ekvatorn. Det gör Paramaribo också. Vilken skillnad finns vad gäller temperaturen och vilken
förklaring finns till skillnaden?
6. Städerna Kiruna i Sverige och Irkutsk i Ryssland har relativt liknande klimatdiagram, men Irkutsk är på ett
sätt mer extremt. På vilket sätt och varför?
7. De svenska städerna Malmö och Stockholm har liknande klimatdiagram, men den genomsnittliga
nederbörden är högre i Malmö. Vilken förklaring kan finnas till detta?
8. Den kinesiska staden Shanghai har hög årsnederbörd och sällan minusgrader. Vilka förklaringar finns till
detta faktum?
9. Staden Omaha i USA ligger ungefär på samma breddgrad som Aten i Grekland. Beskriv den avgörande
skillnaden mellan dessa två städer vad gäller temperaturen och förklara denna skillnad.
Vilket klimatdiagram stämmer på denna beskrivning: Staden har större årsnederbörd än Stockholm. Staden ligger på norra
halvklotet och det faller nederbörd alla årets månader, mest i juni. Stadens klimat påverkas av en varm luftström på sommaren. En varm
havsström påverkar också temperaturen över hela året och jämfört med Amsterdam faller inte nederbörden lika jämt under alla
månader. Amsterdam hör tydligt till den temperade zonen. För den eftersökta staden är det mer oklart vilken klimatzon som gäller. Det
är ett gränsfall.
FACIT
1. Indien, oktober/november.
2. Mycket liten skillnad i temperatur över hela året.
3. I Aten är nederbörden störst oktobet-mars, och temperaturen högst i juni-september. I Santiago är det tvärt om.
Förklaringen är att de ligger på norra respektive södra halvklotet och därmed har omvända årstider.
4. Cherrapunji. Staden ligger strax söder om en utlöpare från Himalaya. När den fuktiga NO-monsunen från de varma
haven, Indiska oceanen samt Bengaliska viken, drar in över Bangladesh och östra Indien under sommarhalvåret
tvingas vindarna upp av de berg som ligger vid Cherrapunji. Vindarna tvingas upp, lyfts av och faller ner i stora
regnmängder.
5. Temperaturen är betydligt lägre i Quito. Skälet är att Quito ligger en bra bit ovanför havsytans nivå medan
Paramaribo ligger nära det varma havet. Topografin är alltså förklaringen.
6. Vintertemperaturen i Irkutsk är betydligt lägre. En förklaring är att Irkutsk har inlandsklimat vilket alltid ger större
variation än en ort med påverkan från havet. Kiruna påverkas av de varma sydvästliga vindarna samt värmen som
Golfströmmen transporterar.
7. Stockholm ligger mer i regnskugga för de dominerande sydvästliga och fuktiga vindarna.
8. Shanghai ligger nära ett relativt varmt hav och varma havsströmmar, relativt nära ekvatorn. Detta förklarar
temperaturen. Den höga nederbörden beror på den varma och fuktiga SO-monsunen som blåser i sommartid.
9. Omaha har minusgrader under vintern vilket inte Aten har. Skälet är att Omaha har inlandsklimat och Aten har
kustklimat. Inlandsklimat innebär att temperaturskillnaderna blir större. Dessutom påverkas Omaha av att det blåser
ner kalla polarvindar från norr (blizzards) och att inga skyddande bergskedjor skyddar staden.
10. Shanghai