Lektionsplanering RETA14 VT2017
Dag
Tid
Lokal
Lärare
Innehåll
Litteratur/Uppgifter
Ti 17/1
15-18
H135b
AE
Kursintroduktion
Eriksson Fabel
Vad är retorik, Lyssnaövning
Intro fabel
Må 23/1
12
LIVE
Ti 24/1
15-18
H135b
Manus fabel
AE
Progymnasmata
Framföra fabel parvis
Lindqvist s 17-61
Retorikens delar
Renberg Bra skrivet kap 1-2, OBS s.55-75
Fr 27/1
22
LIVE
Ti 31/1
15-18
H135b
SH
Actio, röst och kropp
Cassirer, Enström, Lundström, Smith Pedersen, Wester,
Lindqvist s. 327-346.
H135b
AE
Ethos, logos, pathos,
Lindqvist s. 1-92
Intro berättelse
Renberg Bra skrivet kap 3
Ti 7/2
15-18
Parvis reflektion fabel
1
Eriksson Berättelse
Ti 14/2
15-17
H135b
17-19
H135b
Må 20/2
12
LIVE
Ti 21/2
15-17
A214
AE
Berättelse
Framföra berättelse muntligt
15-17
H205C
TB
3 minuter
Tag med USB-minne
17-19
A214
AE
To 23/2
22
LIVE
Respons berättelse
Fr 24/2
22
LIVE
Reflektion berättelse
Ti 28/2
15-18
H135b
Må 6/3
12
LIVE
Ti 7/3
15-17
L303a
SH
Övningar framträdande
Manus berättelse
AE
Inventio, topiker, och dispositio
Lindqvist s.93-260
Intro kria
Eriksson Kria och ordspråk
Manus kria
AE
Kria eller ordspråk
Framföra kria eller ordspråk
2
15-17
L303b
17-19
L303a/L303b AE
To 9/3
22
LIVE
Respons kria
Fr 10/3
22
LIVE
Reflektion kria
Ti 14/3
15-18
H135b
TB
AE
3 min
Tag med USB-minne
Vad gäller saken
Lindqvist s. 95-132.
Vad är ett argument
Eriksson Vederläggning och bekräftelse
Intro vederläggning bekräftelse
Må 20/3
12
LIVE
Ti 21/3
15-18
H135b
Lämna manus vederläggning eller bekräftelse
AE
Stilfigurer,
Lindqvist s.263-323
Intro lovtal
Eriksson Lovtal och smädelse
Jämföra vederläggning /bekräftelse
Fr 24/3
22
LIVE
Reflektion vederläggning /bekräftelse
Må 27/3
12
LIVE
Ti 28/3
15-17
L303a
AE
15-17
L303b
TB
Manus lovtal
Lovtal
Framföra lovtal eller smädelse
Tag med USB-minne
3
17-19
L303a/L303b AE
To 30/3
22
LIVE
Respons lovtal
Fr 31/3
22
LIVE
Reflektion lovtal
Ti 4/4
15-18
H135b
AE
Intro jämförelse
Må 10/4
12
LIVE
Ti 11/4
15-17
L303a
AE
15-17
L303b
TB
17-19
L303a/L303b AE
On 12/4
22
LIVE
Ti 18/4
15-18
H135b
Eriksson Jämförelse
Manus jämförelse
Jämförelse
Framföra jämförelse
Tag med USB-minne
Respons jämförelse
AE
Retorikanalys
Renberg Retorikanalys
Martin Luther King
Martin Luther King ”I have a dream” samt övriga texter i
denna mapp.
I Have a dream
Ti 18/4
22
LIVE
To 20/4
15-18
H435/L201
Reflektion jämförelse
Salstentamen
4
Ti 25/4
15-18
H135b
AE
Memoria
Lindqvist s. 351-360
Intro beskrivning
Eriksson Beskrivning
Fr 28/4
12
LIVE
Manus beskrivning
Ti 2/5
15-17
L303a
AE
15-17
L303b
TB
17-19
L303a/L303b AE
To 4/5
22
LIVE
Respons beskrivning
Fr 5/5
22
LIVE
Reflektion beskrivning
Må 8/5
22
LIVE
Ti 9/5
15-18
H135b
Må 15/5
12
Ti 16/5
15-17
L303a
AE
15-17
L303b
TB
17-19
L303a/L303b AE
Framföra beskrivning
Tre minuter, tag med USB
Uppgift retorikanalys
AE
Intro Karaktärisering
Eriksson Karaktärisering
Manus karaktärisering
Framföra karaktärisering
5
Tre minuter, tag med USB
To 18/5
15-18
A313
Omtenta
22
LIVE
Respons karaktärisering
Fr 19/5
22
LIVE
Reflektion karaktärisering
Ti 23/5
15-18
H135b
AE
Lagförslag och tes, Intro avslutande tal
Eriksson Tes och lagförslag
Minidebatt
Fr 26/5
22
LIVE
Studiesammanfattning
Renberg Bra skrivet s. 22-23
Må 29/5
12
LIVE
Ti 30/5
15-19
H135b
AE
To 1/6
15-17
A313
AE
To 1/6
22
LIVE
Respons avslutande tal
Fr 2/6
22
LIVE
Reflektion avslutande tal
Manus avslutande tal
Framföra Avslutande tal
Tre minuter, tag med USB
Eventuellt uppsamlingstillfälle missade tal
AE [email protected]
TB [email protected]
SH Susanne Hedin
6