Rollek
Barns samspel i rolleken

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att
samarbeta och lösa problem.”

Den tyske 1700-talsförfattaren Friedrich Schiller skriver
att människan är helt och hållet människa när hon leker.
Enligt honom är leken en förutsättning för kreativitet
och konst.

Vad är rollek? kan barn genom rollek få
förståelse att samarbeta?
Metod och material