Barns samverkan i rolleken

advertisement
Rollek
Barns samspel i rolleken

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att
samarbeta och lösa problem.”

Den tyske 1700-talsförfattaren Friedrich Schiller skriver
att människan är helt och hållet människa när hon leker.
Enligt honom är leken en förutsättning för kreativitet
och konst.

Vad är rollek? kan barn genom rollek få
förståelse att samarbeta?
Metod och material
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards