Miljö

advertisement
Miljö
Vilken betydelse har miljön för
barns lärande och utveckling?
• Ett hem präglas av de personligheter som
bor där.
• Miljön på olika förskolor präglas av de som
arbetar där.
• Den pedagogiska miljön skapas av vilken
pedagogisk filosofi som genomsyrar
verksamheten.
Miljön styrs av vilken barnsyn
och kunskapssyn vi har…
Barnsynen finns inte bara i
tänkandet, utan syns i det
praktiska handlandet..
Förskoleåldern är inte barnets
resa genom utvecklingsstadierna
utan barnets resa genom
upplevelser.
Ser vi pedagoger ett barn…
•
•
•
•
•
som har en historia/erfarenheter
som vill växa, lära sig och få kunskap
som kan skapa sin egen kunskap
med en inneboende kraft
Som behöver vuxna som kan utmana deras
tankar
• Som behöver vuxna och barn att kommunicera
med
Utifrån denna syn får miljön i
förskolan en viss utformning
Miljön kommunicerar alltid med
barnet. Hur kommunicerar miljön
med barnet och vad vill vi att
miljön ska kommunicera?
- Frågeställningar som stöd vid observation av miljön och hur barnen
använder den!
En väl planerad miljö stödjer barnets
•
•
•
•
•
- självständighetsutveckling
- identitetsutveckling
- senso-motoriska utveckling
- kognitiva utveckling
- lekutveckling
Miljön ska vara:
•
•
•
•
•
•
Välkomnande
Estetisk
Stimulerande
Utmanande
Tydlig
Tillgänglig
Workshop i arbetslagen
Utifrån dagens föreläsningar, hur kan gör
vi/kan vi göra för att:
• Förmedla lärande (Pnina Klein)
• Skapa relationer
• Se ALLA barns tillgångar
• Se och använda lekens & miljöns värde
Download