PowerPoint-presentation

advertisement
Kan sort- och artblandningar
minska risken för
fusariuminfektioner?
Paula Persson och Helena Bötker
Växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala
FoU dagar i Skövde 20-21 september 2016
Fusaium och toxiner i spannmål
Fusarium
graminearum
Deoxynivalenol DON
Zearalenol, ZEA
Spridning av Fusarium
Makro
konidier
Perithecier sporhus
Askosporer
Fältförsök 2014 och 2015 i Uppsala
Behandlingar med 4 upprepningar
Vårvete 123 (Vinjett, Diskett, Dacke)
Vårvete 1 (Vinjett)
Vårvete 2 (Diskett)
Vårvete 3 (Dacke)
Havre 123 (Ivory, Akseli, Kerstin/Belinda)
Havre 1 (Ivory)
Havre 2 (Akseli)
Havre 3 (Kerstin/Belinda)
Åkerböna + vårvete (Vinjett)
Ärt + Havre (Ivory)
Medeltal
gradering
2014
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
vvete 123
vvete 1
vvete 2
vvete3
Fusarium 24 juni
havre 123 havre 1
havre 2
Fusarium 8 augusti
Gradering: 0 = Fusarium ej detekterad
1 = låg mängd Fusarium
2 = Fusarium infektion etablerad
3 = hög mängd Fusarium
havre 3
Åböna
vvete
Fusarium skörd
Ärt havre
Medeltal
gradering
2015
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
vvete 123 vvete 1
vvete 2
vvete3 havre 123 havre 1
Fusarium 22 juni
havre 2
Fusarium 7 augusti
Gradering: 0 = Fusarium ej detekterad
1 = låg mängd Fusarium
2 = Fusarium infektion etablerad
3 = hög mängd Fusarium
havre 3
skörd
Åböna
vvete
Ärt havre
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards